Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1935

ста

[ocr errors]

DEN VOLKENREGTELIJKEN REGEL

SCHIP IS TERRITOIR."

OVER

AKADEMISCH PROEFSCHRIFT

[ocr errors]

DOCTOR IN DE BEIDE REGTEN,

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

AAN DE

HOOGESCHOOL TE GRONINGEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Mr. G. DIEPHUIS,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE REGTSGELEERDE FACULTEIT,

RETARIA
DE
ESTA

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN

DOOR

WIJBRAND ADRIAAN REIGER

VAN GRONINGEN,

OP WOENSDAG DEN 21sten JUNIJ 1865, DES VOORMIDDAGS TE 11 Uur.

GRONINGEN,

J. B. HUBER.

1865.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »