Page images
PDF
EPUB

1

permitterc; Sicut jam ex nunc harum literarum vigore permifit ac permittit , tanquam scilicet eam civitatem, cujus falute & confervatione falus, & conservatio reliquæ Provinciae nititur: Ex amiffione verò extremum ili Pro. vinciæ excidium, vicinus autem Dominiis noftris præsens , certiffimum & indubitatum periculum impendeat. In ea demum Civitate Rigenfi & arce, non peregrinum aliquem alienigenum & adventitium ad gerendum Magistratum & alia officia præficiemus, fed ex indiges nis Germanicæ Livonicæque linguæ & nationis, & alterum quidem officialem arcis , qui rei militari & præfidiis noftris, alterum vero, qui rebus urbanis Burgravius prælit, ex Şenatorio Civitatis illius Ordine per illos deligendo, per Nos autem confirmando, ad exemplum Civitatis Gedanensis, constituemus, qui tam Nobis Polonis, quam Magno Ducatui Lirthuaniæ fpeciali jurejurando obftricti fint.

Şequentes verò civitates & arces, Prädia. tus Præfecturæ, tractus pro nobis cefferunt tam videlicet illæ, quæ adhuc in potestate ordinis permanserunt, ut funt arces Kircholmia Asherad, Lunebourg, ad ripas Dunæ fitæ , Rofiten, Dutzen Trikaten , Ermis, Hel. met, Karkus, Weisenstein cum tota servia, arx & Civitas nova Parnovia, Sahra, Rugia, Burtnek, & Arx & Civitas Wolmaria, Wendena, Wolfard, Arries, Segewalt, Schuien, Jurgenburg, Nithow, Lemborg, Rodempeus, Neumole: Dein &. illze, quæ jam in poteftatem hoftis pervenerunt, & armis noftris recuperandæ nobis. funt; Videlicer Ducatus Esthoniæ, Episcopatus Dorpatensis, quarr cum in eo fua Muftritas intereffe habet , cum

li 2

opni.

1 terior cuantu

[ocr errors]

& di

CL fum ftitua Fluvi Illuftr five m apud e

Etc quam vero eo bunt, v tem sua

[ocr errors]

omnibus Vafallis, Curiis, Fundis & univerfis bonis ad eas fpectantibus, de quibus omnibus certis personis, quæ adbuc ex ordine Teutotonico restant, nec non consiliariis & aliis hopeftis viris de Republica Livonienfi bene meritis, pro judicio & arbitrio nostro servato de. lectu adhibitaque in perfonis proportione Geometrica, concedemus providebimusque. Munitionibus tamen interim omnibus in nostra & fuccefforum noftrorum poteftate reservatis.

De persona tamen Illuftriflimi Domini Magistri secus ftatuimus tanquam de ea, quae in nos Gingulari fide & observantiâ femper pro pendit, præ cæterisque regni noftri fe obfervantissimam præbuit. ldeo parem gratiam & benevolentiam noftram illi referre volentes dignam existimavimus, cui Locum-tenentis titulum & prærogativam in arce & civitate Rigengi concederemus, prout præfentibus concedimus, ut in ea resideat, Jus & Justitiam cum aliis officialibus noftris administrer , quam ad rem certum ftipendium annuum illi suo tempore concedemus assignabimufque.

Præteraque inter cætera & hoc inter nos & Illustritatem suam convenit , ut per mutatione Episcopatus Curoniensis pro Soneborga arce & Curiis Leal & Hapsel Illuftriflimus Holfatiæ Dux Magnus contentetur, quam ad rem nostram illi recipimus operam, ut cum reliqua Curonia Episcopatu quoque Curonienfi Illuftritas ejus potiatur.

Neve etiam limitum indiscufforum cum vicinis Illustritas ejus controversiam & difficultatem habeat, pro regia nostra autoritate curabimus , ut primo quoque tempore fines ad præscriptum pactorum Potzuolenfium & pof

belli, ac tur, qua volumu to, qua

Neve ob es a leftetur, mus, ut pecunia E mode sol & Vendes sibus ex in folvend ministratio neris como

Moneta Domino valorem L & indiffere in Liyonia

tc

[merged small][ocr errors]

teriorum Vilnensium regantur & certi constituantur in tota illa vicinia limites. Interea verò neutra pars alteri damnum inferat , aut litcm & difficultatem moveat.

Cumque tractus Dunæ sursum atque deor. sum limites inter nos & Illustritatem ejus conftituat, æquitatis ratio poftulat, ut medietate Fluvii in piscando & aliis commoditatibus ejus Illustriras perpetuo gaudeat , quæque Insula live mediamnes, sive alteri parti viciniores sunt, apud eandem partem maneant.

Et cum hoc sexennali bello suze Illustritatis quam etiam Nobilitatis Curoniensis , præcipue vero eorum districtuum, qui penes nos manebunt, vires exhaustæ fint, relaxatum Illustritatem suam & Nobilitatem ab oneribus hujus belli, aut faltem ut hoc præftent, aut nitantur, quæ commode pro modulo fuo poflunt, volumus: alio autem tempore eadem fit ratio, quæ Illustritatis Domini Ducis Prufliz.

Neve etiam à Gedanensibus & Rigensibus ob æs alienum contractum sua Illustritas moleftetur, Regia nostra intercessione ftudebi. mus, ut aut in gratiam nostram sua Illustritas pecunia liberetur , aut non prius, quam commode folvi poflit, repetatur, quemadmodum & VendenGibus, Wolmariensibus, Penoviensibus ex mera noftra gratia & beneficentia regia in folvendis eorum debitis aliquid opis per subministrationem rei frumentariæ & alterius

generis commeatus adferemus.

Monetæ etiam cudendæ facultatem Illustri Domino Magiftro concedimus ad pondus & valorem Litthuaniæ , & ut ejus promiscuus, & indifferens ufus fit , tam in Lithuania quam in Livonia. Volumus attamen, ut ea ex una

par

li 3

pi, a facrc jura: pro utf cii sol pra re seg star Gint ded Nc ner

parte nostra effigies vel infignia regni & magni Ducatus Litthuania, in altera Illuftritatis ejus exprimantut.

Si quid porro Illustritati fuæ vendendum impignorandum , permutandumve fuerit, fuper hoc fllustritati ejus libertatem facultatemque concedimus ; ita tamen, ut ad nos & Serenissimos Succeffores noftros de co primo loco referatur, Nobisque optio detur , 6 talem oppignorationem ipü accptare voluerimus: sin minus, tum Illuftritati ejus liceat, cui voler.

Dabiinus etiam operam , quando Ducatus Esthoniæ cum Givitate Revaliens, vel trans actione aliqua jufta ; & nomini noftro honorifica, vel per belli rationes recuperetur, ut Illuftritati suze æqua portio vel in bonis vel pecunia concedatur ; Sumtibus belli, fi hoc non mint, contra Sereniffimum Sueciæ Regem infurnendi erunt , ante omnia nobis refulis, Tormenta item bellica, quae nobis ad præfens in ceifione arcium & civitatum relinquuntur , bello confecto , pro ratione quantitatis qualitatifve à nobis reftituantur. Judæis vero nulla per totam Livoniam Commerciá, vectigalia, te loniave ullo unquam tempore concedemus. Corabimus etiam, ut interea temporis, dum à Magno Ducatu nostro Litthuaniæ abfumus, & negotium subjectionis in Polonia ex Parte regni tractamus, Livonia neceffariis copiis militaribus tam ad præsidia caftrorum & civitatum, quæ id à Nobis poftulaverint , quibusve id necelse fuerit , quam ad arcendam fubitaneam incurlionem hostilem in futurum even. tum inftruatur & firmetur. Hæc omnia & fingula nos prædicto Princi

[blocks in formation]

pi, aliorumque Ordinum ac Civitatum Nunciis, lacrosancte & religiose fervaturos , Nos jure jurando fpofpondimus. Ipfe autem Princeps pro fe & fuis fubditis, cæterorumque Ordinum utpote univerfæ Nobilitatis & Civitatum Nun: cii viciffim fidem fuam facrofancte, præstito folenni jurejurando, obftrinxerunt , licut & præfentibus obftringunt, quod ab hoc tempore & in posterum in ea fide, voluntate & obsequentia, quam nobis semel detuleruñt, conftanter permansuri & firmiter perseveraturi sint , tanquam fidelem Vafallum & Subditos decet imperio & potestati noftræ sujectos. Nos verò pari ratione Principem ipsum be. nevolentia & favoribus , fubditos verò illius & nostros clementia & benignitate nostra regia prosecuturos, ornaturos & aucturos Nos recipimus & præsentibus interventu jurisjurandi noftri regii recipimus, harum testimonio literarum, quibus in fidem Sigillum noftrum præfentibus eft fubappensum. Datum Vilna XXIII. Menfis Nov, anno Domini M. D. LXI. regni vero noftri XXXII.

TA.

« PreviousContinue »