Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

que casu eveniente , reliqui Federati eidem auxi. liis bóc foedere constitutis , fuccurrere satagant, hac tamen observatâ restrictione , ut copiä Suè Majeftatis Britanniæ in Hungariam usque pra. gredi nullo modo teneantur , Sed interea , dum S. Cæf. Majeftatis Germ ad tuendum Provincias vires aggreljuris in ejus Ditionibus, fi que forent,

, in rícinia Provinciarum Teutonicaruń Regis Magne Britannie exhibeantür.

VII. Quod Articulo fecundo bujas Tractatus difpofitum eft, ut si Provincie Germanicæ urius px partibus paciscentibus boftilibus armis premereniur, reliquie duæ partes cum tanto copiarum numero, quantum prefens Foederis Infirxmen. cum praefcribit, ad suppetias ferendas occurrere debeant, id ita est intelligendum , nifi & ipfe guzke in fuis Ditionibus Germanicis & Hunga: rià infeftaretur.

Etenim fi omnes tres and eodemque tempore pariter invadi contingeret Bunc ornnes etiam fimul collatis in medium & confiliis & armis, ea, quæ bonos Fæderatos de cet fide atque sinceritate, pro necellitatis , com: inunique utilitatis ratione concurrerë & agere tenebuntur:

VIII. Huc foedus complectetur & affecurabit etiam tam Regni Polonicituitionem atque conler vationem, quam ipfius Poloniæ Regis áfertionem & manutentionem in Throno fuo contra quoscun. que, qui aut clam aüt palam, direétè vel indirecte illum turbare, aut moleftare presument, in quierâ polellione Regnifui, Magnique Ducatus Lithuania, cum omnibus eorum annexis & dependentiis, à quibus ne minimum quidem avelli permittatur. 'In banc finem & ad afiftendum Kegi Regroque Polonie , ubi neceffitas poftula,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

verit, adhibebantur æquè auxiliares copiæ infe. rius Articulo XI. determinatt, bac tamen itidem reservata modificatione , Put Regis Magne Britannie miles non nifi faciende diversioni in provinciis aggresoris , fi quas Ditionibus Regia Majestaris Britanniæ in Germaniâ propinquas habet, inferviat, vel etiam tutandis, ad Reg. Majeftatis Polonia"requifitionem , provinciis en jus Saxon. », eo cafu,fi

fortè copiæ Saxoniæ fuerint, à Regno Poloniæ ad opem, contra hoftes in Poloniá, aut in Magno Ducatu Litbuania fereno dam, armaque jungenda, jufta requisitione accerfitæ, IX. Cùm itaque hujus fæderis , refpeétu

ad Poloniam, non alia fit intentio,quàm ut falvis za trinque & Regie Majeftatis & publicæ libertas tis juribus tum Polonie Regnüm , magnusque Lithuanice Ducatus in ftats integro illibatoque contra omnemoppreffionem confervetur, tum Res. gia Sua Majeftias, uti articulo præcedente provi. Jum eft, inquietá ac imperturbatâ poffefione & fruitione di&ti fui Regni, magnique Ducatüs Li. thuanie, cum omnibus annexis & dependentiis manutencatur, contra injurias, vexationes aut moleftias quafcunque, five aperto Marte Ego vi extinsecus adbibitâ inferantur, five per clandestinas machinationes factionefque exterarum potentiarum fuggeftionibus aut fecretis adminiculis fuffultas intententur. Ditta Sua Regia Majef tas ex abundanti declarat polliceturque, seRegni. sui magnique Ducatis Lithuania Ordines liber, tate omnimoda, quâ gaudere debent , omnibusque suis juribus & privilegiis fine ullá infractione uti, frui, minimè impedituram neque obstituram, quin Sua Cæfarea Majeftas & Magne Britannice Rex fe hujus declarationis sponsores erga Rem

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

publicam constituant, fidemque suam, nibil omni. no à Rege Polonia adversus Regni constitutiones immunitatesque commilum iri , cum guarantie vinculo interponant.

X. Vicisim Rex Regnumque Poloniæ, testando affe&tui studioque reciproco, communem foederis cuusam quovis posibili modo adjuvare tenetuntur, ex fuâ quoque parte copiarum numerum articulo Jequenti definitum, fiftere, eoque ad obtinendum foederis scopum ubique concurrere; Et quidem copiæ Polonicæ præcipuè inserviant intercludendo transitui quibufvis exteris copiis, que per Puloniam aut magnum Ducatum Lithuaniæ versus aut contra Imperium, vel contra trium Fæderatorum Ditiones, comprehensa Hungaria, venire præsumserint; Si vero Rex Poloniæ ad probie bendum iftiufmodi trunfitum, dictas Regni copias non Juffe&turas judicaverit, ac ideò nomine Reipublicæ & Sub'ejus Sigillo asistentiam Fæderatorum requifiverit , tunc Imperator & Magne Britanniæ Rex,juxta hujus Foederis leges auxilia fine mor å submittent. Quod si in Imperatoris aut Regis Magne Britannia Ditionibus boc Foedere comprebenfis, hoftilis aggreffio contigerit, Rex Polonia, quantum fieri poterit, hoflibus ė' Polonia quoque diversionem facere sataget, aut parti lacelite, fi ab requiretur, subsidiariam Poloniçæ militiæ ratam fuppeditabit.

XI. Conferet buic Foederi sustinendo Sua CeSarea Majestas octo mille Equites , & totidem pedites: Rex Magna Britanniæ, tanquam Elector Brunfvici duo millia Equitum, & fex millia peditum, si Ditionibus Cæfureis fuccurendum fuerit; si autem provinciis Saxonicis, non nifi bis mille Equites , &* quatuor mille pedites; Rex Poloniæ, tanquam Elector Saxoniæ , bis mille

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Equites, & quatuor mille pedites : De cetero
Sua Majestas Polonica nomine Regio & Regni,
duo millia Desultoriorum Equitum, & quatuor
millia peditum, militiæ ordinaria , cum quatuor
millibus ex militia equestri nationali contribuet.

XII. Si contingat occafione hujus Fæderis, &
durante ejus nexu, generale in Septentrione bel-
lum exardefcere , partes paciscentes totis viribus
fe invicem juvare, mutuamque fibi operam ad.
depellendam vim hoftium omni meliori modo ferre
teneantur. Tunc etiam pro re natá super loco
modoque conjungendarum copiarum, itemque su-
per gubernatione ductuque generali exercitús
communis, tum super providendo cidem commea-
tu & annona, & denique super inftituendis exe-
quendisque operationibus bellicis inter fe conve-
nient.

XIII. Duret & subsistat præfens hoc fædus usque ad omnimodam solidamque motuum in Septentrione pacificationem, quæ ipfa tamen non alio fieri debet pacto, nis adhibitá precautione , ne quid in ea prafentis bujus Tractatus fipulationibus atque contento contrarium admittatur,

XIV. Ad hujus foederis merè defensivi societatem aliæ quoque potentiæ, præfertim omnes Imperii Principes atque Status, & Specialiter Ordines Generales uniti Belgii invitentur.

XV. Ratibabebitur boc fædus ab omnibus Federatis, & ratificationum tabula exbibebuntur, ex parte quidem Cæfareæ Majeftatis , ex partibus itidem Magnæ Britannia , Poloniæque Regum, tanquam Brunsvici & Saxonia Electorum, intra duorum menfium spatium, aut citius fi fieri pou terit. Cum Rege verò Poloniæ qua tali, & cum Poloniæ Regno ad minimum infra tres men. Tome II.

ses,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Gg

jes, pro ingrefla in bujus fæderis focietatem declarando, pacta conficientar,& in formara toe Regni ufitatd ratificabuntur; In quorum fidem fuprà memorati Miniftri Plenipotentiarii præsens Inftrumentum tribus exemplaribus ejufdem tenoris expeditum , manibus propriis fubSeripferunt, figillisque appofitis maniverünt. Ace tam Vienna die quinta menfis Januarii anhi mil. lefimi feptingentefimi decimi noni.

EUGENIUS von Savoyen. F. L. DE PESME (L.S.)

D, S. Saphorin.

(L.S.) Puil. Lub. Graf von Graf von FLEMSINZENDORG.

MING. (L.S.)

(L.S.)

Traité de Paix entre la Suedé & la

Grande-Bretagne , conclu à Stockbolm le 2 Novembre 1719.

20

AU NOM DE LA SAINIE TRINITÉ'.

SAvoi
Avoir faisons par les présentes : Comme

les troubles du Nord commencée's hors du St. Empire Romain, ont auffi infefté avec le tems quelques Provinces dependantes de ce même Empire, & dans la faite pénetrées jufques dans le Cercle de la Baffe-Saxe, ce qui a été caure que le très-Illuftre & três-Pofffant Prince & Seigneur George Roi, de la Grande Bretagne

de France & d'Irlande Défenfeur de la Foi Duc de Brunswick &

Lune

« PreviousContinue »