Page images
PDF
EPUB

ma Julii, Anno millefimo feptingentefimo deci mo octavo.

(L.S.) ANSELMUS FRANCISCUS

DE FLEISCHMANN.

[ocr errors]

Traité de Paix entre la Republique

de Venise & la Haute Porte conclu à Paffarowitz sous la Mediation de la Grande-Bretagne & des Etats Généraux des Provinces Unies, le 21. Juillet 17i8.

[ocr errors]

IN NOMINE SANCTISSIMÆ

TRINITATIS.

[ocr errors][ocr errors]

QUE

Uandoquidem Deus Omnipotens indulsit,

inter Sereniffimum , & Potentiffimum Sultanum Ahmed Høn, Ottomannorum, Afia , & Eg Græciæ Imperatorem: ac Serenissimam Rempublicam Venetam Bellum emergere; Divina quoque Misericordia dignata est, Belligerantium Animis Confilia Pacis inspirare. Quem in finem solennem Sereniffimi, ac Potentiffimi Principis, Georgii, Britanniarum Regis : nec non Prepotentium Dominorum, Belgii Federati Statuum Mediationis fervor conduxit; Adeoque præfatus RexExcellentiffimum,&Illustrissimum Dominum, Robertum Sutton, Equitem Auratun:prædi&iDomini,BelgiiFoederati StatusEx. cellentiffimum,& Illuftriffimum Dominum, Jacobum Collyers, Comitem, Plenipotentiarios, hu;

inani

Com'ge 3

mani Sanguinis Effufioni, Stragibus,& Defolationibus tot innocentium Subditorum finem facturos, atque priftinam Concordiam, & Amicitiam redintegraturos, delegaverunt. Cum igitur dicta Mediario utrique Paction accepta , & Congressus folennis in Copfinibus, ad Palarowitz in Regno Serviæ, fuerit deftinatus; Excellentiffimi & Illustrissimi Domini, Ibrahim Effena di , fecundus

actualis Cameræ Præfes & Mehemed tertius Camere Præfes fulgidaPorta

Plenipotentiarii:ac Excellentiffimus

& Illuftriffimus Dominus Carolus Ruzzini, Eques, Procurator, & Plenipotentiarins extraordinarius Reipublice Venete, comparuerunt; atquepost frequentes Congreffus, interveniente Oficio, & Opera falutari diáorum Dominorum Mediatorum, qui fingulari Prudentia, & Industria fuum Munus adimpleverunt, Ope Divina, tandem fequentes Articulos invicem pepigerukt.!

ARTICULUS PRIMUS. Munimentum. Imoschi, in Erzegovina, in Dalmatia & Albania autem Tifcovatz, Sternizze, Unifta, Turris Proloch. Erxano & alia Popugnacula, Aggeres, Arces, Locaitemocclufa, & aperta, quæ in manus Reipublica Ve. netæ. cefferpnt, in ejusdem pofleffione denuo permaneant;atque, ut Fines.fint depofiti,& Limiles separaçi, ab uno ad alterum di&orum Loco rum Termipum linea ducetur. Itaque que inter memoratam lineam, verfus Dominium Venerum, re&tà versus Mare exiftunt, in pofleffione Reipublica, permanent : quæ verò estrahanc lineam, Excelfo Imperio remanent; quemadmo. dum in Tradacu Pacis Carloviceelised

defini

tum.

2

[ocr errors]

1

[ocr errors]

tum. Munimentīs Reipublicæ reftitutis, & in
præfata linea , reax versus Mare, juxta ac in
fronte lineæ, five femi-circulo, Partis utriusque
Commiffariis,pro exigentia,unius horæ fpatium
Terræ adfignabitur. Si in vicinia memoratæ li.
néz,aut extra eandem reperiatur Munimentum
Excelli Imperii, eidem,cum omnibus Terris re-
trorfis, réinanet;in fronte pariter per lineam femi
circularem unius horæ fpatium Terræ,infra cir-
culum, adjudicábitur.

11. Queinadựnodum in Tractatu Pacis Car-
loviceniis paaum'eft:Territorium & Diftri&tus
Dominorum Ragufanorum cum Territorio, &
Diftri&to Excelh Imperii continuantur; Eaque
propter Locus Popovo, cum fuis payis, Zarine,
Ottavo , & Subzi, à Republica Venera occupa -
tus, cum omnibus ibidem exiftentibus , & com.
municationi' nominati Territorii obftantibus,
Ercelfo Imperio, quo modo ftatu invenitur,re.
ftituitur;fimiliter a parte Arcis Nova, &Rifana,
communio Terræ Ragusanæ cum Excelfo lin-
perio neúliquăminterrumpetur.

III. In Archipelago fitæ, & Reipublica Ve-
metæ ablatæ Insula de Cerige , eidem red-

"
đantury & otogin dies poft lignatum Pa-
cis Inftrumentum, evacuantur , ac in por-
feffionem reftituuntur.

IV. Munimentum Butrinto, Prévela;&
nizza in Ora Archipelagi, ac potestate Reipubli-
ce Venetbe, Tenore Fundamenti:Utipoffidetis,
in ejurdern Reipublicae Poffeffione denuo com-
morantur; atque ab utriusque Partis Commir.
faris qualiter dividendis Finibus unius horas
spatium Terræ adfignabitur', cum pofitione Li-
mitum, & Terminoruir
V. Ab’utraque Patte Finibus in Dalmatia,

Erze

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ec4

Erzegovina, Albania,& Archipelago discernen«,
dis Commissarii periti, probi, benevoli, & paci-
fici destinabuntur; qui, poft tres menses, à signa-
'to Instrumento, Congreffum cum pacifico , ac
modesto Comitatu , &qualique numero, in loco
competente auspicabuntur, & omnem operam
navabunt Finibus utrinque statuendis : ut bi-
mestri spatio , aut citius, fi poffibile fuerit,
Munia sua exequantur.

VI. Quanto magis folida Amicitia , & Quies inter Subditos concilianda, tanto acrius funt abominandi, qui reprobo genio & ingenio, ipso etiam Pacis tempore, latrociniis, ac hoftilibus machinationibus Tranquillitatem Finium dif. turbant; quam ob caufam ejusmodi ex legibus à neutra Parte tutamen, aut præfidium præftandum; fed indagandi, persequendi, & tradendi sunt, ut aliis in Exemplum, merita pena afficiantur ; Quin & impofterum prohibitum fit, fimiles nefarios adjuvare.

VII, Quoniam diffidia,æquè Mari,ac Terra, remittunt , & mutua benevolentia renafcitur, hujus almæ Pacis notitia Finium præfe&tis infinuanda eft ; idcirco pro Bosnia, Albania, &Dalmaria terminus trioginta dierum: pro aliis,utpote Insula Cardia, aliisque Finibus tempus qua• draginta dierum ftatutum eft;intra quod tempus ab Éscelfo Imperio , ficut à Republica Veneta, quantum observari poterit, nec minimum, his Articulis contrarium , patrandum. Ceterum Subditis vera, & univerfalis conceditur Amnes. tia omnium, flagrante Bello,commifforum Facinorum, etiain quorumcumque;quorum nemo jam, vel impofterum, arguetur, aut caftigabitur.

VIII. Difpofitis jam Finibus, Limitibus , & Terminis, in poffeffionem adjudicatis , omnia,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

impofterum rata, fan&ta & inviolata observantor; & fi quis Fines violare,seu terminum transgredi præsumpserit; vel, fi etiam Superiores hujuscemodiTransgressores debito supplicio puniresupersederint , tam illiipfi quàm delinquentes severè puniantur. Casu, Commissariis difficultates ermergerent, fuper quibus æquè convenire non poffent, ab utraque parte sincera caufæ notio intimanda;ut fubfidio & officio Cæfarei, Anglici & Hollandici, Dominorum Legatorum, apud Fulgidam Portam commorantium, differentiæ ritè, amicèque componantur; neque has, vel fimiles ob causas inimicitiæ exercendæ, neque Subditorum concordia lædenda, neque fta. bilita Pax cum Excelso Imperio infringenda.

IX. Mancipia , belli tempore capta, & in carceres conjecta, intuitu almæ Pacis, in fiduciam libertatis constituantur: ac, cùm pietatem & clementiam Imperatoriam dedeceat, eadem in miseriarum fqualore retineri, cunda Mancipia publica, spatio unius & fexaginta dierum, fignato Instrumento, in plenam libertatem invi. cem afferantur; interea , ufque tempus eorum redemptionis affulserit , Plenipotentiarii utriurque partis sedulam curam gerent , quatenus interim benevolè habeantur.

X. Immunitatibus, à Sultanis quondam Na. tioni Francorum concessis,congruenter, Hi Ritus fuos, ubicunque Ecclefias fuas & Cænobia habaerint, exercitare & frequentare poterunt; &, fi quæ restaurari indiguerint , vigore Cæsarei Mandati , & æquitatis, resarciri poterunt. Nullus etiam in hoc ipfo illos impediet pecuniarum exa&tione , aut alio prætextu , contra justitiam , & excelfam capitulationem , afAiget; Illi insuper Jerusalem , aliaque Loca

facra

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ees

« PreviousContinue »