Page images
PDF
EPUB

Anni Littera Aureus Epailea. ↑ Septuagef Cinerum. Pafcha.
Domini. Dominic. numerus.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Uatuor Tempora celebrantur 4 & 6 Feriâ ac Sab-
bato poft tertiam Dominicam Adventûs
primam Dominicam Quadragefimæ poft Feftum Pente-
coftes, & poft Feftum Exaltationis Sanctæ Crucis.

Q

poft

Adventus Domini.

Adventus Domini inchoatur Dominicâ proximiore Fefto Sancti Andreæ, vel ipfâ die S. Andreæ fi in Dominicâ evenerit.

Dies Rogationum.

Dies Rogationum sunt Feria 2 , 3 & 4 ante diem Afcenfionis, quibus diebus non jejunatur, fed abftinetur à carnibus.

Dies Jejuniorum.

Præter Jejunium Quadragefimæ & Quatuor Temporum, & ea quæ in Calendario notata funt, etiam jejunatur Vigilia Pentecoftes. Si qua verò ex Vigiliis quæ jejunantur evenerit in Dominicâ, jejunabitur Sabbato præcedenti.

Interdictum Nuptiarum.

A Dominicâ primâ Adventûs, usque in diem Epiphaniæ inclufivè, & à Feriâ 4 Cinerum ufque ad Octavam Pafchatis etiam inclufivè, folemnitates Nuptiarum prohibentur.

Annus biffextilis.

Annus biffextilis quarto quoque anno recurrit; eftque ille qui in Tabula Temporariâ duplicem habet Litteram Dominicalem.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

K
CALENDARIUM

FESTORUM ET JEJUNIORUM,
Quæ per Diœcefim Atrebatenfem obfervanda
funt.

D

Ominica Paschæ, Dominica Pentecoftes, & cæ
teræ Dominicæ.

Feria fecunda & tertia Pafchatis.
Feria fecunda Pentecoftes.
Feftum Afcenfionis Domini.
Feftum Corporis Chrifti.

JANUARIUS.

1. Circumcifio Domini. 6. Epiphania Domini.

FEBRUARIUS.

1. Purificatio B. Mariæ. Celebratur à populo, etiam cùm inciderit in Dominicam Septuagefima, Sexagefima, vel Quinquagefima; & fit Benedictio Cereorum: Officium verò transfertur in fequentem diem non impeditam..

6. Depofitio San&ti Vedafti, hujus Dioecefis Patroni,
Celebratur à populo, etiamfi in Dominic. Septuag.
Sexag. Quinquag. vel in ipfâ die Cinerum occurrerit.
MARTI U S

4

15. Annuntiatio B. Mariæ, Si hoc Feftum inter Dominicam Palmarum & Dominicam in Albis inclufivè

[ocr errors]

inciderit, transferetur in feriam fecundam poft Dominicam in Albis, tam à Clero quam à populo celebrandum. Si verò in aliâ Dominicâ Quadragefima evenerit, feriâ fecundâ proximè fequenti celebrabitur etiam à populo.

APRILIS.

25. S. Marci Evangelifta. Abftinentia à carnibus: Litania major. Feftivatur ufque ad Proceffionem finitam, & populus tenetur ad Miffam. Nota. Quòd fi hoc Feftum evenerit in die Pafcha, vel infrà ejus Octavam, celebrabitur feriâ proximâ poft Dominicam in Albis non impeditâ. Si autem in aliquam Dominicam poft Pafcha inciderit, eâ quidem die celebrabitur, fed abftinentia ac Proceffio in proximam fequentem feriam non impeditam transferetur.

JUNIU S.

23. Jejunium. Si hâc die occurrit Feftum Corporis Chrifti, jejunium in præcedentem diem transferatur.

24. Nativitas S. Joannis Baptifta. Si Feftum hoc concurrit cum Fefto Corporis Chrifti, transferetur in fequentem diem etiam à populo, jejunium fuo die fervabitur.

28. Jejunium.

29. SS. Petri & Pauli Apoftolorum.

JULIUS.

7. Septimâ Julii, fi in Dominicam inciderit, celebratur Dedicatio Ecclefiarum, alioqui Dominicâ proximiore.

« PreviousContinue »