Hollands rijkdom: behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgaders de middelen, welke dezelven wederom zouden kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen, Volume 2

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 268 - Steden, om daar op te Verftaan de intentie van de Heeren, hunne Principaalen , is de fmale Refolutie uitgefteld tot nadere delib*. ratie.
Page 330 - ... aangeduid. Het is zeker dat de boekhandel in Holland gebloeid en verscheiden luiden rijk gemaakt heeft. Het is ook waar, dat de grootste winst komt van de beuzelachtigste boeken; ten minste van die soorten, welke in de handen van vrouwen en kinderen meer vallen, dan in de handen van geleerden. Een roman is daarom voor een boekverkooper meer waard, dan een wel uitgewerkt boek over de wis- of starrekunde.
Page 215 - Heer van het befogne , om niets onbeproefd te willen hebben gelaten , eene nieuwe voorflag was gedaan , hier in beftaande. Dat de vaart en handel op de Colonie...
Page 209 - Mog. dien cunform hadden goedgevonden voorfz. Reprefentant en Bewindhebberen , als mede Hoofdparticipanten ter Kamer Zeeland aan te fchryven , om , op den 16 November daar aan...
Page 133 - Maatfchappye, werdt nu voor alle ingezetenen van den Staat opengefteld, onder beding, dat de...
Page 226 - Dat zy ook deze zaak op haar zelve befchouwende , geen reden zouden vinden om daar van af te gaan , maar dat dezelve, federt...
Page 246 - BERAAMD EN VASTGESTELD 1. Dat de Actens van Permissie of Pasporten tot de Vaart en Handel op de gemelde Colonie jaarlyks, gedurende de zes eerste Maanden van ieder jaar, by de Bewindhebberen van de West-Indische Compagnie, ter Kamer van Zeeland, alleen en privativelyk verleend en uitgegeven zullen worden, en dat daar en tegen, gedurende de zes laatste Maanden van ieder jaar de voorsz. Actens of Pasporten zo by de Bewindhebberen ter Kamer...
Page 24 - ... want ons alfoo gelieft. Des t'oirkonden hebb'en wy onfen Zegel hier aen doen hangen. Gegeven in onfe Stadt van...
Page 94 - Art. 28. )>Item tot ampliatie van 't 15 art is belooft, dat indien de koningen van Biema en Montemarano, levende of dood, in 10 dagen niet worden gevonden, alsdan tot borge in handen van de Compagnie te zullen stellen de zoon van Biema en de zoon van Montemarano.
Page 331 - Op het verval des boekhandels is de vermindering der papiermaakerijen , welke in Holland zeer wel gingen, gevolgd. Tegenwoordig gebruiken de Hollanders voor de boeken in klein formaat, en zelfs dikwyls voor die in groot formaat, geen ander dan fransen papier.

Bibliographic information