Page images
PDF
EPUB

R E CUEIL

HISTORIQUE D'ACTES; NEGOCIATIONS,

MEMOIRESET TRAITEZ.

[ocr errors]

Na rapporté d'une maniere aflex

circonitanciée, dans le Tome troiO

sieme , toutes les demarches qui

precederent la Signature des iz. Articles preliminaires, qui se trouvent à la page 399.

Mais les difficultez qui sont survenuës dans la suite du côté de l'ÉCpagne, quand on en preflè l'execution, ont fait connoître la difference de l'Original Latin, qui est la Langue dans laquelle cet Inftrument a été signé, d'avec la Traduction Françoise raportée dans l'endroit cité; c'eft ce qui nous determine à raporter ici cet O

riginal.

Tome IV

А

No

[ocr errors]

Norum

Otum fit omnibus & fingulis , quòd came

nonnullo tempore plura fucceffifent , qua Paci Europe disturbande locum dare potuiffent , nisi quàm citius medela allata fuiset, Sua Sacra Cæfarea Regio - Catholica Majestas, Sua Sacra Majestas Christianiffima, Sua Saera Majeftas Bris tannica, & Celfi ac Potentes Domini Status Generales Unitarum Belgii Provinciarum , fese invicem quàm maxime pronos exhibuerint ad omnia ea inquirenda, quæ bas omnes fimultates componere poffent, & ad hunc fcopum attingendum, Plenipotentiarum Tabulis muniverint; nempe Sud Sacra Cæfarea Regio Catholica Majeftas Dominum Baronem d'Effonseca, Sua Sacra Majestas Christianissima Dominum Comitem à Morville fuum Ministrum ac States Secretarium d Aurei Velleris Equitem, Sua Sacra Majestas Brittannica Dominum Horatium Walpole, itidem Celfi

Potentes Domini status Generales Federati Belgii Dominum Guillelmum Boreel , qui omnes poft maturam inter fe difquifitionem & communicatis invicem Plenipotentiarum Tabulis, quarum copie infrà tranfcripte reperientur, vigore earun. dem Plenipotentiarum super fubfequentibus Artis culis præliminaribus convenerunt. ARTICULUS PRIMU S.

.

Cum Sua Sacra Cefarea Regio-Catholica Majeftas Commercium Oftendanum apud nonnullos finitimos emulationem atque etiam follicitudinem excitaffet animadvertat, publicæ Europe tranquil. litatis caufa confentit, ut Privilegium, vulgò (Q&roy) Societati Oftendane conceffum, omne

gue

que ex Belgio Austriaco in Indias Commerciám per fpatium feptem annorum suspendatur.

II. Jura aut ea, que vi Trattatús Trajec. tensis, Badenfis Quadruplicis Føderis, atque es tiam eorum Tractatuum Conventionum, que annum 1725: precesserunt , & Imperatorem ac Status Generales Federati Belgii non tangint, quocunque Contractantium pofeja fuere, intacta remanebunt , fi quid verò super iis immutatung vel executioni mandatum non fuise comperietur , juxtà tenorem eorunden Tra&tatum ac Convená tionum ftatus immutatus aut executioni non datus in futuro Congreffu discutietur do decidetur.

III. Confequenter cuneta Commerciorum Pria vilegia, quibus Natio Gallica do Anglica , fube dit , que Statuum Genir alium Frederáti Belgii, antebac vigore Tractatuum cùm in Europa, tum in Hispania, prout in Indiis gavifi funt, ad eum vfum de normam revocentur, secundum quam per, Tractatus anno millefimo feptingentefimo vigefimo quinto anteriores cum fingulis conventum fuit.

IV. Principes Septentrionis ab eorum refpectivè Confederatis invitábuntur , requirenturque ut ab omni via fact imutuò abftineant , quin potiùs omnia media equobilia conciliandà mutuò inter fe pacificationis ample&tantur.

Partes verò contractantes Spondent, usque dumn Congreffus inchoetúr ( de quo infrà) in quo Partium intervenientium diffidia amicabiliter difcutientur , nec dire&nec" indire&quocunque sub colore awt pretextu ad ullam viam facti procesu Tas , quo præfens Septentrionis ac inferioris Gera maniæ Status turbari poffit , quin feriò promitant omnia se consilia inire velle, quo boftilitates, fi quæ fortè intercederent, fopiantur.

A 2

V. Mox

[ocr errors]

V. Mox à fubfcriptis præfentibus Articulis; boftilitates, quæcunque , fi fortè quæpiam inchoata fuifent, celabunt, ea respectu Hispania , ottiduum poftquam Sua Majestas Catholica hos Arti. culos subscriptos receperit. Navibus illis quæ ante præfatam ceffationem Oftendâ in Indias vela fecerunt, & qxorum nomina in Tabellâ quâdam nomine Sua Majeftatis Cæfareæ Regio - Chatbolica conficiendâ declarabuntur, liber tutusque ex Indiis Oftendam concedetur reditus, de la qua fortè Naves intercepiæ fuissent, es una cum bonis ac mercibus eifdem impofitis bona fiderestituerentur. Par a què tutus navibus illis onerariis (vulgò Galliones di&tis) admittetur reditus , in firmâ fiduciâ, Regem Catbolicnm intuitu oneris Jeu rerum ac mercium, tam in majori quam in minoriilla clase Hispaniâ Galkiones & Flotilla content arum, eum ipsum, que liberioribus anteà femper temporibus wfus eft, modum effe adbibiturum. Cui confequens eft, quod Claffis Anglica non folùm à iubello, omnibusque in America ad Regem Hispe. niarum pertinentibus Portubus abfcedet , quàm primùm fieri poterit, verùm du ejufdem claffis Præfe&tus Hozier una cum illa in Europam revertetur , quo fubditi Sua Majeftatis Cathelicæ in Indiis ab omni ulteriori moleftia e follicitudine liberentur. Commercium ab Anglis in Americam uti de preterito , juxta Tractatus exercebitur. Pariter Classes Gallorum, Anglorum aut Batavorum, que

fortè circa littora Hifpanica, vel etiam circa illa ad Imperatorem pertinentia seje detinere poffent, indè omni qua fieri poteft majori celeritate, mox à tempore quo ifthæc relatio hoftilitatum inchoabit , sese recipient, ut Äccola di&torum littorum ac orarum ab omni deine ceps sollicitudine ac metu tuti ac liberi fint, ni

« PreviousContinue »