Page images
PDF
EPUB

pectativam vim ac robur eventualis Investituræ continentem clementer élargiti fumus, ejusdemque Principem Carolum pro se suisque Succefforibus masculis legitimo ex matrimo. nio descendentibus, nec non pro omnibus ac singulis fupra recencitis ipfius fratribus & eorum masculis ex legitimo matrimonio natis aut nascituris præfatis de Ducatibus ac Statibus tanquam veris feudis Imperialibus Italicis masculinis memoratum in eventum aperturæ, & caducitatis, quo fcilicet præsentes ex Domo Farnesiâ Poffeffores , fine prole legitima naturali masculâ Succellionis capace vivere defierint, de Cæsareâ poteftatis noftræ plenitudine juxta expreflum, legeque Imperiali receptum ordinem primogenituræ abusivæ infeudaverimus atque investiverimus, quemadmodum tenore præsentium hocce Decreto & Diplomate noftro Imperiali vim eventualis Investituræ habente de jure, lege aut consuetudine Imperiali eundem Principem Carolum infeudamus ac investimus.

Noftris cæteroquin & Sacri Imperii nec non aliorum quibuscumque juribus semper falvis , ac nominatim hac diserta fub conditione, & in casu existentis realiter expectare, & quoties ille deinceps casus evenerit, veram propriamque Investituram à nobis, noftrisque Succefforibus , Romanorum Imperatoribus ac Regibus memoratus Princeps cæterique ut fuprà ipfimet , ut per legitimos poft difpensationem Imperialem validos & fufficientes Mandatarios', tempore , loco ftyloque consuetis, requirere debitum homagium facere, ac præstatis quibufcunque penes Confi. lium Aulicum præftandis coram chrono nofTome IV.

H

tro

[ocr errors]

tro Cæfareo recipere, & folitum desuper subjectionis gi & fidelitatis jusjurandum præftare teneatur teneanturque, prout in feudis ac homagiis : Italico-Regiis recepei Cæfarei Romano-Germanici juris & moris est. Secus verò in conformitate ejusdem totius Articuli quinti Foderis Londinensis hisce disertim & fub con ditione fine qua non declarantes, nos, & Sacrum Romanum Imperium ad permittendam nominatorum Ducatuum & Staruum poffef fionem teneri, nec velle nec pofle.

Salvo porrò, ut præfertur, noftro & dicto in Fædere Principum præsentium ac Ducum Hetruriæ, Parmæ, Placentiæque poffefforum omnimodo jure.

Infuper & reliqua hujufdem Articuli quinti stipulatione per omnia, & femper falva, quod nempè nullus prædictorum Ducatuum ac Statuum ullo unquam tempore aut cafu à Principe, qui uno tempore Regnum Hispaniarum obtinet; poflideri poffit aut debeat, & quod nullus unquam Hispaniarum Rex tutelam ejufmodi Principis assumere poffit ac gerere valeat,

Ac proprerea mandamus & præcipimus omnibus & fingulis noftris ac Imperii Sacri Electoribus, aliifque Principibustam Ecclefiafti cis quàm Secularibus, Archiepiscopis, Epicopis, Abbatibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus , Baronibus , · Militibus, Nobili bus, Clientibus , Capitaneis, Vice-Dominis, Locumtenentibus , Gubernatoribus, Praeli dentibus, præfectis, Caftellanis, Rectori bus, Magistratibus, Vexilliferis, ProteftariCus Civium, Magiftris Consulibus, Judicibus, ac generaliter omnibus noftris ac Sa

cri Romani Imperii Regnorumque ac Provinciarum noftrarum hæreditariarum Subditis & fidelibus cujuscunque ftatûs, gradùs, ordinis, dignitatis aut præeminentiæ fuerint, ut fæpe nominatum Principem Carolum , vel ejus Succeffores & Hæredes, aut ex eodem matrimonio fratres , ut fuprà , quod ad hanc Successionem & gratiam nostram Imperialem, nullatenus impediant vel turbent, sed potius defendant ac manuteneant , idque etiam ab aliis, quantum in ipsis cric, fieri ftudeant ac caveant, nec turbari aut impediri finant; fi quis verò Edictum hoc nostrum ac Diploma Imperiale quondam temerariò transgredi vel violare præsumpserit, is præter graviffimam noftram & Sacri Romani Imperii indignationem , mulctam quoque quadringentarum marcarum auri puri pro dimidio, Fisco Cæsareo noftro Imperiali, & pro altero dimidia injuriam vel damnum patientibus, toties quoties in contrarium quidquam attentatum factumque fuerit, irremiffibiliter pendendam nos verit.

Harum Testimonio Litterarum manu noftrâ fubfcriptarum, & Sigilli noftri Cæfarei appentione munitarum, quæ dabantur in Civis Cate noftra Viennæ anno Domini &c.

[merged small][ocr errors]

Garantie donnée à l'Empereur sur la Renon.

ciation du Roi d'Efpagne. Cui

Um in Tractatu Quadruplicis Fæderis

die ( 22 Julii) 2 Aug. anno 1718. Lon. dini conclusi & signati pactum conventumque fuerit, ut Sua Majestas Cæfarea ex unâ parte omnibus fuis juribus, & prætentionibus in Coronam Hispanicam, ex alterâ verò Rex quoque Hispaniarum juribus pariter & prætentionibus quibuscunque in Regna; Provincias & Dominia, que in Italia & Belgio antehac ad Monarchiam Hispanicam pertinuerunt, nunc verò à Majestate Suâ Cæsareâ poffidentur, renuncia. rent, folemnesque defuper Renunciationis Actus in omni meliori formâ expediri. eofque in 'Acta loco congruo referri curarent, Inftrumentum verò Renuntiationis ex parte Majestatis Suæ Catholicæ exhibitum, enuntians qui'dem ac ftatuens dictam fuam Renuntiationem vim legis publicæ & fanctionis pragmatiche habituram, & ita ab Ordinibus Regni Hispaniæ, quos vulgò las Cortes appellant, receptum, executionique mandatum iri, in Confliis tas men prefatorum Ordinum hactenus acceptatum, & confirmatum non fuerit; quod utique ritè pro more fieri deberi à Majestate Suâ Cæfareâ firmiter contenditur, quo minùs igitur istius solemnitatis defectus futuro quocunque temporc in præjudicium præfatæ Majeftatis Suæ Cæfareæ, pariterque ne defectus solemnitatis cujulvis, quo ad Renunciationem Majeftatis Suæ Cæfareæ confirmandam

de

defiderari posset, in præjudicium Majestatis Suæ Catholicæ in posterum vertatur, Majestates Suæ Britannica & Christianissima , quo amicorum communium munus adimpleant (copumque publicæ Europæ tranquillitatatis firmando continuò fibi propositum adipiscantur , quoque difficultates quæ prædictorum Renuntiationis Instrumentorum permu.. tationem , ac pacem inter Majeftatem Suam Cæfaream & Regem Hispaniarum obftruere aut morari quacunque ratione possent, è medio tollantur;. per præsentes felc Majestatibus Suis Cæfareæ & Catholicce earumque Succefforibus in Regnis & Provinciis per prædietas Renunciationes viciffim cessis, obligant, seque erga easdem Sponsores ac Fidejussores, vulgò Guarants, conftituunt, quod fi approbatio & confirmatio Renuntiationis Majestatis Suæ Catholicæ , à di&is Ordinibus Reg. ni Hispaniæ præstanda , pariterque fi solemnitatis quæ ad majorem Renunciationis Caefareæ confirmationem & auctoritatem desi. derari possent , non subsequantur, nec Majeftas Sua Cæfarea, nec Rex Hispania, nec eorumdem Häeredes aut Succeflores ullis unquam futuris temporis obtendent objicere, aut allegare nullitatem utriufvis dictarum ex utraque parte Renunciationum ratione, aut prætextus cujuspiam formæ defectus , disertim autem respectu Renunciationis Regis Hispaniarum ex eo, quod à prædictis Ordinibus , Live les Cortes, probata, vel confirmata non fuerit , & fi quando incontra id,.contra omnem expectationem contingeret ad firmiorem cautionem promittunt Suæ Majeftates Brican

H 3

nica

« PreviousContinue »