Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

JU

cri Romani Imperii Regnorumque ac Provinciarum noftrarum hæreditariarum Subditis & fidelibus cujufcunque ftatûs, gradùs , ordinis, dignitatis aut præeminentiæ fuerint , ut fæpè nominatum Principem Carolum , vel ejus Succeffores & Hæredes, aut ex codem matrimonio fratres , ut fuprà , quod ad hanc Successionem & gratiam nostram Imperialem, nullatenus impediant vel curbent , sed potiùs defendant ac manuteneant , idque etiam ab aliis, quantum in ipfis erit , fieri ftudeant ac caveant, nec turbari aut impediri finant ; si quis verò Edi&tum hoc nostrum ac Diploma Imperiale quondam temerariò transgredi vel violare præsumpterit , is præter graviffimám noftram & Sacri Romani Imperii indignationem, mul&am quoque quadringentarum marcarum auri puri pro dimidio , Fisco Cæsareo noftro Imperiali, & pro altero dimidio injuriam vel damnum pacientibus, toties quoties in contrarium quidquam attentatum factumque fuerit , irremiffibiliter pendendam noverit.

[ocr errors]

Harum Testimonio Litterarum manu nola trà fubfcriptarum, & Sigilli noftri Cæfarei appensione munitarum, quæ dabantur in Civitate noftrå Viennæ anno Domini &c.

[ocr errors]
[ocr errors]

Garantie donnée à l'Empereur fur

la Renonciation du Roi d'Espa

gne.
CUI
Um in Tractatu Quadruplicis Fæderis

22 Julii
dię anno 1718. Londini conclufi

2 Aug.
& fignati pa&tum conventumque fuerit, ut Sua
Majeftas Cæsarea ex vnâ parte omnibus suis
juribus, & prætentionibus in Coronam Hispani-
cam, ex alterå verò Rex quoque Hispaniarum
juribus pariter & prætentionibus quibuscunque
in Regna, Provincias & Dominia, quæ in Ita-
lid & Belgio antehac ad Monarchiam Hifpa-
nicam pertinuerunt , nunc verò à Majestate
Suâ Cæfareâ poffidentur , renunciarent, fo-
lemnesque desuper Renuntiationis a&us in
omni meliori formâ expediri, eofque in Ada
loco congruo referri curarent, Instrumentum
verò Renuntiationis ex parte Majeftatis Suæ
Catholicæ exhibitum , enuntians quidem ac
ftatuens di&tam fuam Renuntiationem vim
Legis publicæ & fan&ionis pragmaticæ habi-
turam, & ita ab Ordinibus Regni Hispaniæ,
quos vulgò las Cortes appellant , receptum,
executionique mandatum iri, in Confiliis ta
men præfatorum Ordinum ha&enus accepta-
tum & confirmatum non fuerit ; quod uti-
que ritè & pro more fieri deberi á Majeftate
Sud Cæfareâ firmiter congenditur; quo minùs
igitur iftius folemnitatis defe&us futuro quo
cunque tempore in præjudicium præfatæ Ma-
jeftatis Suæ Cæfareæ , pariterque ne defe&tus
folemnitatis cujusvis , quæ ad Renuntiatio-

nem

[ocr errors]

nem Majeftatis Suæ Cælareæ confirmandam desiderari poffet , in præjudicium Majestatis Suæ Catholicæ in posterum vertatur , Majes-, tates Suæ Britannica & Chriftianiffima , quo amicorum communium munus adimpleant scopumque publicæ Europæ tranquillitatis firmando continuò (ibi propofitum adipiscantur, quoque difficultates quæ prædictorum Renuntiationis Instrumentorum permutationem , ac pacem inter Majeftatein Suam Cæfaream & Regem Hispaniarum obftruere aut morari quacunque ratione possent, è medio tollantur; per præsentes sese Majeftatibus Suis Cæfareæ & Catholicæ earumque Succefforibus in Regnis & Provinciis per prædictas Renuntiationes viciffim ceffis

obligant, seque erga easdem Sponfores ac FidejufTores, vulgo Guarants, conftituunt, quod fi approbatio & confirmatio Renuntiationis Majestatis Suæ Catholicæ , à di&tis Ordinibus Regni Hifpaniæ præstanda, pariterque fi folemnitates, quæ ad majorem Renunciationis Cæfareæ confirmationem & au&toritatem defiderari poffent, non fubfequantur , nec Majeftas Sua Cæfarea ,,nec Rex Hispaniæ , nec eorumdem Hæredes aut Successores ullis unquam futuris temporibus obtendent objicere, aut allegare nullitatem utriufvis di&arum ex utraque parte Renunciationum ratione , aut prætextûs cujuspiam formæ defectus , difertim auten respectu Renunciationis Regis Hilpaniarum ex eo, quod à prædi&is Ordinibus, sive las Cortes , probata , vel confirmata non fuerit, & fi quando incontra id, contra omnem expectationem contingeret ad firmiorem cautionem promittunt Suæ Majeftates Britan

nica mentum

[ocr errors]

H 3

[ocr errors]

· Recueil Historiqué d'Actes, nica & Chriftianiffima , quod cum præfens hæc Guarantia erga Romanorum Imperatorem, & Regem Hispaniarum cujufcumque rei quæ ad perfectionem di&tarum Renuncia, rionum defiderari poterit , & speciatim deficientis Ordinum Hifpaniæ approbationis vicem teneret; & quilibet alius dictarum ex utraque parte Renunciationum defectus per prædi&am Guarantiam fuppleri & pro fuppleto haberi de beat,obligantes se vigore præfentium conjunctim & separatim , prout etiam juxta tenorem Quadruplicis Fæderis obstrictos se agnoscunt, quod in eum calum manutenere, defendere & guarantigiare velint & debeant Suas Majestates Cæfaream & Catholicam, earumque Hæredes, ac in Reguis & Dominiis fibi invicem ceffis Successores contra omnem vim & turbationem , quam ipfæ , earumve Succeffores sub præfato nullitatis , aut alicujus in di&tis Renunciationibus defe&tu prætextu fibi alterutrinque inferre aut moliri futuris quandocunque temporibus poffent aut tentarent.

Præfens hoc Guarantiæ Instrumentum in majus robur à Regia Sud Majeftate Christianiflima Ratihabitionibus suis ritè confirmabitur, Ratihabitionumq; Tabulæ eodem tempore, quo Renunciationum Inftrumenta Suæ Cærareæ Majestatis & Suæ Regiæ Catholicæ Majeftatis Londini commutabuntur, ac Ministris ibidem Cæfaris & Regis Catholici extradentur.

In cujus rei fidem nos infrafcripti Suæ Regiæ Majestatis Magnæ Brittanniæ, & Suæ Regiæ Majeftatis Chriftianiffimæ Ministris fufficientibus ad id mandatis muniti Instru

[ocr errors]

inentum hoc duplex fubfcripfimus ac Sigillis
noftris communivimus.

Actum Lutetiæ Parifiorum die 27. menfis
Septembris, anno 1721.
ROBERT SUTTON. LE BLANC.
(L.S.)

(L.S.)

[ocr errors]

Demandes de l'Empereur delivrées

par ses Ambassadeurs Plenipoten. tiaires au Congrès de Cambray.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tra&atus Quadruplicis Fæderis

in pacificationem Europæ inter Suam Cæfaream & Catholicam Majeftatem, Suam Regiam Majeftatem Magnæ Britanniæ, Suam Regiam Majestatem Christianiffimam' dic 2. Augusti 1718. Londini subscriptus , cui paupoft Sua Regia Majeftas Sardinia pariter Londini die 18. Novembris ejusdem anni, ac deinde Sua Regia Majeftas Hifpaniæ die 17. Februarii 1720. Hagæ Comitum acceptatione, Ratificationeque fuà tanquam Partes contractantes acceffere, ut & fubfecutæ hunc Trac. tatum Renunciationis & Guarántiz , nec non evacuationis & traditionis Regnorum Sicilia & Sardinia Instrumenta sublato penitùs in Regnum Siciliæ ante hac pro Rege Sardiniæ Coronæ Hifpaniæ concesso reversionis jure, ac denique omne quod ftatutum Regnorum Galliæ & Hifpaniæ feparationem perpetuam ainplius corroborare poffit, denuò per Cameracenfem Tractatum confirmetur , illique om. nia præfata Instrumenta inferantur, ceu Pars,

« PreviousContinue »