Page images
PDF
EPUB

VI. Pour ce qui regarde la reparation des innovations faites au Traité de Londres, on in serera un Article dans le Traité à faire à Cambray , pour redresser ces innovations, & elles, feront redressées même avant l'échange des Ratifications,

Lettres expectatives de l'Investiture éventuele , pour l'Infant Don

Carlos.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

C
AROLUS SEXTUS Divina faven:

te Clementia Electus Romanorum Im-
perator , semper Auguftus , ac Germaniæ
Castells, Aragoniæ , Legionis , utriu19; Si-
ciliæ , Hierufalem, Hungariæ, Bohemiæ, Dal-
matiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Navarræ
,

Granatæ, Toleti, Valentiæ, Gallitiæ, Majoricarum, Seviliæ , Sardiniæ, Cordubæ, Coricæ, Murtis, Giennis, Algarbiæ, Algeziræ , Gibraltaris, Insularum Canariæ & Indiarum; ac terræ firmæ maris Occeani, Archidux Auftriæ, Dux Burgundiæ, Brabantia , Mediolani, Styriæ , Carinthiæ, Carnioliæ , Limburgiæ Luxemburgix , Geldriæ, Witembergæ, lyperioris ac inferioris Silesia, Calabria, Athenarum & Neopatriæ , Princeps Suevia Marchio Sacri Romani Imperii Bur: goviæ, Moraviæ , fuperioris & inferioris Lulatiæ Comes Habspurgi

Flandriæ Tirolis , Ferreris, Niburgi , Goritiæ & Arthefiæ , Landgravius Alfatiæ Marchio Oristaniæ , Comes Goziani , Namurci, Rofalionis & Ceritaniæ, Marchiæ Sclavonica

Por

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Portus Naonis, Biscayæ, Molinæ, Salinarum,
Tripolis & Mechlinæ.

Agnoscimus & notum facimus tenore prefentium univerfis, quod cum tanto follicitudinis ftudio ad hunc promovere , qui Cameraci pendere noscitur congreffum feftinemus quanto amore pacis tractatui quadruplicis fæderis die 8. Auguli anno Christi 1718... inito & subscripto acceffimus, & cum in ejus articulo quinto conventum fuerit quod ad pristina fuperioritatis Imperialis jura, Status feu Ducatus à Duce Hetruriæ , Parmæque & Placentiæ Duce modo poffeffi futuris in perpetuum temporibus ab omnibus partibus contractantibus agnofcantur & habeantur pro indubitatis Sacri Romani Imperii feudis malculinis , & nos quantum in nobis erit ceu caput imperii infuper consenserimus , ut fi:

; quando casus aperturæ di&torum contingat, tunc præsentis Sereniffimæ Principis Domina Elisabethæ Hispaniarum Reginæ, nata Ducis Pariæ & Placentiæ filius primogenitus Serenissimus Carolus Hispaniarum Infans confanguineus & Parens nofter chariffimus hujusque descendentes Masculi ex legitimo Matrimonio nati, iifque deficientibus fecundo genitus , aut alii pollgeniti ejusdem Reginæ filii fi qui naseantur, pariter una cum eorum pofteris Masculis ex legitimo Matrimonio natis in omnibus dictis Provinciis fuccedant, & quod Nos folitum Romani Imperii consensum de super requifituri , eo obtento Litteras expectativæ Investitoram eventualem continentes prædiétæ Reginæ filio , vel filiis eorumque descendentibus mafculis legitimis in debita forma espedire, easq;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Regi Catholico tradi curabimus, absque ullo tamen damno aut præjuditio , salvaque per omnia Principum qui dictos Ducatus in præTens obtinent pofleffione, & poft nunc exhibitum Nobis Sacri Imperii Romano Germanici confenfum , cum res in eo fit, ut fi nobis noftrisque Successoribus Romanorum Imperatoribus, ac Regibus legitimè intrantibus, didoq; Romano Imperio præfatus Princeps' Carolus , cæteriq; ejus defcendentes aut ipfius fratres, & eorum mafculi antediéti, & omnia fingula debitè faciant & præstent quæcunq; fideles obedientesq; Principes & Vafallos Italicos de jure aut confuetudine ex antiquis feudorum rationibus fub trono Imperiali conftanter & per omnia præftare & facere decet, nos in conformitate præmemorati integri articuli quinti, & non aliter , atq; in linceram ejusdem executionem gratiæ expe&tativæ investituram eventualem continentis juxta ritum & ftylum Cæfareum Diploma Imperiale, ea qua conventum eft lege modo ac forma eidem Principi Carolo concedere & elargiri poffimus & debeamus.

Proinde ex certa nostra scientia animo bene deliberato, ac sano accedente Confilio deque Cæfareæ Noftræ Majeftatis poteftate noftro , noftrorumq; in Diademate Imperiali tegitimorum Succefforum Romanorum Imperatorum ac Regum nomine, præfato Principi Carolo , ejusdem descendentibus nec non fra: tribus ex di&to Matrimonio modernæ Hifpaniarum Reginæ, eorumque Pafteris uti supra legitimè natis, aut nascituris mafculis, harum vigore litterarum benigne concefferimus , ex hoc Decreto atque Diplomate Imperiali ex

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

pe&tativam vim ac robur eventualis lovelticu. ræ continentem clementer elargiti sumus , eo. jusdemque Principem Carolum pro se suisque Succefforibus masculis legitimo ex matriinonio descendentibus , nec non pro omnibus ac fingulis supra recencitis iplius fratribus & corum mafculis ex legitimo matrimonio natis aut nascituris præfatis de Ducatibus ac Statibus tanquam veris feudis Imperialibus Italicis masculinis memoratum in eventum aperturæ, & caducitatis , quo scilicet præsentes ex Do. mo Farnelia Poffeffores, fine prole legitimà naturali masculâ Successionis capace vivere defierint, de Cæfarea poteftatis noftræ plenitudine juxta expressum, legeque Imperiali receptum ordinem primogenituræ abusivæ infeudaverimus atque investiverimus , quemadmodum tenore præsentium hocce Decreto & Diplomate noftro Imperiali vim eventualis Inveftituræ habente de jure, lege aut consuetudine Imperiali eundem Principem Carolum infeudamus ac investimus.

Nostris cæteroquin & Sacri Imperii nec non aliorum quibufcumque juribus semper falvis, ac nominatim hac diserta fub conditione, & in casu exiftentis realiter expectare, & quoties ille deinceps cafus evenerit, verain propriamque Investituram à nobis , nostrifque Succefforibus , Romanorum Imperatoribus ac Regibus memoratus Princeps cæterique ut luprà ipfimet , ut per legitimos post dispensationem Imperialem validos & fufficiene tes Mandatarios'; tempore, loco ftyloque confuetis, requirere debitum homagium facere, ac præftatis quibufcunque penes Confifium Aulicum præftandis coram throno nofTome IV,

H

tro

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tro Cæsareo recipere, & folitum desuper suba jectionis , & fidelitatis jusjurandum præftare teneatur teneanturque, prout in feudis ac homagiis Italico Regiis recepti Cæfarei Roma. no-Germanici juris & moris eft. Secus verò in conformitate ejusdem totius Articuli quinti Fæderis Londinensis hisce disertim & sub con, ditione fine qua non declarantes, nos, & Sacrum Romanum Imperium ad permittendam nominatorum Ducatuum & Statuum poffef. fionem teneri, nec velle nec poffe.

Salvo porrò, ut præfertur, noftro & di&to in Federe Principum præsentium ac Ducum Hetruriæ, Parmæ Placentiæque poffefforum omimodo jure.

Insuper & reliqua hujusdem Articuli quinti stipulatione per omnia, & femper salva , quod nempè nullus prædi&torum Ducatuum ac Stafuum ullo unquam tempore aut casu à Principe, qui uno tempore Regnum Hispaniarum obtinet, poffideri poffit aut debeat, & quod nullus unquam Hifpaniarum Rex tutelam ejusmodi Principis assumere poffit ac gerere valeat.

Ac propterea mandamus & præcipimus omnibus & fingulis noftris ac Imperii Sacri Electoribus, aliisque Principibus tam Ecclefiafticis quàm Secularibus, Archiepiscopis, Epifcopis, Abbatibus , Ducibus , Marchionibus, Comitibus , Baronibus , Militibus Nobilibus, Clientibus, Capitaneis, Vice-Dominis, Locumtenentibus , Gubernatoribus, Prælidentibus, Præfe&tis Castellanis Redoribus Magiftratibus, Vexilliferis , 'Poteftatibus Civium, Magistris Consulibus , Judicibus, ac generaliter omnibus noftris ac Sa

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »