Page images
PDF
EPUB

dam illam, quæ contra jus Gentium Ordini, nullatenus fubdito fed æque libero, peffi.mo exemplo illata fuerat, violentiam, pro co, quo in Chriftianâ Republicâ loco pofiti funt eminentiori, monita, & poftulata uti feria, ita omninò competentia, ab effcctu debito & adæquato ulterius non fruftrentur, ac fpernantur, Gentium omnium Chriftianarum fecuritati, & hinc ipforummet quoque Monarcharum & Regum, reliquorumque Principum Chriftianorum vel maximè intereft, ut reftitutio hæc quæftionis ulteriùs non differatur.

§. 8. Quâ enim curâ, quâ Militari providentiâ, Generofi hujus Ordinis Milites infidelium Turcarum Barbariem in Mari Mediterraneo hucufque averterint, illic Navigantium Mercatorum, maximè Unitarum Provinciarum Civium ac inhabitantium teftimonio præ cæteris fat probari poterit; probant etiam noviffimè illæ hunc in finem recentiffimis Annis à prædicto Equeftri Melitenfium Ordine fumptibus immenfis ædificatæ Naves Bellica, tan tam Chriftianis in Mari Mediterraneo,Partibufque Orientalibus Commercia Gerentibus fecuritatem adferentes, quantam ante hac adhuc nunquam habuêre: De Meritis

Inclyti hujus Ordinis, qui in hodiernum ufque diem per tot jam fæcula in communem rei Chriftianæ & Commerciorum fecuritatem, fpretis rerum, vitæ, fanguinifque difpendiis, immanium Chriftiani Nominis hoftium ferociam indefeffo labore reprimere fatagit, tot elogiis unanimi totius Chriftianitatis calculo eidem attributis, aliquid amplius aliàs hic fuper addere, actum agere, atque Soli lucenti lucernam accendere foret; hoc tamen pro fubstratâ materiâ hic commemorari five potius ex anterioribus breviter repetere adhuc licebit.

J. 9. Unitarum Provinciarum Belgii Foederati Celfi ac Præpotentes DD. Ordines Generales Illuftris Ordinis Melitenfis amicitiam benevolentiamque effectu ipfo fæpiùs expertas fuiffe, utpote quorum Civibus ac Subditis in Mari Mediterraneo, & partibus Orientalibus Commercia gerentibus, non modo liberrimus ad Portum, Infulamque Melitenfem patet acceffus, verum etiam omnia ad victum, & Negotiationis maritimæ ufum neceffaria ab eodem adminiftrantur, quorum infirmi in Hofpitalibus recipiuntur, ac aluntur, & quorum inhabitantes denique non rarò Barbarorum ங் fervituti & manibus erepti cum fummo

Equi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Equitum fanguinis ac vitæ difcrimine in priftinam libertatem Batavis tam preciofam afferuntur.

S. 10. Quæ fane Celfis ac Præpotentibus D. D. Ordinibus Generalibus Uniti Belgii, eorumque inhabitantibus per teftes fere innumeros innotuêre, ac res inclyti Ordinis in Belgio fitas femper incolumes, femper falvas, femper intactas fervare debebant; aft contrario fatis eventu, à quibus inclytus Ordo Antidota fperare poterat, difficultatem expertus eft.

S. 11. Omnes namque inclyti Ordinis Bajuliviæ, Commenda, Domus & Bona, (in Geldria fcilicet Commenda Noviomagenfis cum omnibus Ap- & Dependentiis; Commenda de Ingen in Batavia in Pago Ingen fita; Commenda St. Heerenloe vel Vallis Sti. Joannis dicta, fita prope Civitatem Harderovicum in Velavia; in Zelandia in Civitate Middelburgenfi, una Commenda; Item prope Middelburgum duæ Commendæ Kerckwerf, & Wemelingen nominata; in Frifia Commenda Sneeck fita prope Civitatem Sneeck; in Provinciâ Ultrajectinâ Balliviatus Sanctæ Catharina in Civitate Ultrajectinâ fitus, cum appertinentibus membris & Commen

[ocr errors][ocr errors]

dis, uti in Ingen fupradicto, Bueren Montfort, Oudewaeter; Hermelin, & Waerder prope Boedengraef; in Provincia Groeningana tres Commendæ, di&tæ Werffum, Wytweert & Oofter Wierom) fub D. D. Ordinum Generalium Territorio conftituta & ad magnum Germaniæ Prioratum fpectantia, quorum annuus reditus ad quinquaginta mille Imperialium facilè excurrit, annis 1602, 1607, & 1625, eo nimirum ævo, quo locorum illorum Commendatores Reipublicæ Chriftianæ caufâ absentes, ac ejus propagationi ac commodo infudantes Melitæ aut mari degebant, indeque tardiùs redibant, a quibufdam Civitatibus, Nobilibus & Mercatoribus privatis propriâ authoritate occupata fuêre, folo odiofiffimo illo prætextu Religionis, a Catholicâ, cujus profeffionem Ordo immutabiliter in hunc ufque diem re tinet, diverfa

§. 12. Paci ac concordiæ non folum Celforum acPræpotentium D.D.Ordinum Generalium verum & omniumGentium Chriftianarum peffimè confultum foret, fi genti cuique ob diverfam in puncto Religionis ab alterâ opinionem, alterius Gentis aut Reipublicæ etfi æquè Chriftianæ, fibi nul

la

latenus fubditæ res & facultates penes fe exiftentes publicâ etiam authoritate nedum pro privati cujufcunque concupifcentiâ, & ambitione, aut invidiâ auferre liceret.

S. 13. Celfi ac Præpotentes D. D. Or dines Generales & Socii Foederati malum hoc principium fibimet ipfis fatale peffimæque confequentiæ fore judicantes, eidem in Pacificatione Gandavenfi anno 1576. initâ artic: ejufdem jamjudum obviam ire ac cavere voluerunt, non folum omnes Sæculares, verum etiam Prælatos, cæterofque NB. Ecclefiafticos, qui quidem Abbatias, Fundationes, Refidentias extra Provinciam memoratas in iis tamen bona haberent, ad eorundem poffeffionem, proprietatem, ufum, fructuumque perceptionem NB. Sæcularium adinftar admittendos effe, & eis uti antehac potiri de bere.

S. 14. Fuiffe autem Ordinis Melitenfis bona etfi in Provinciis Belgii Foederati fita fub hoc Pacificationis articulo nihilominus comprehenfa, Celfi ac Præpotentes D. D. Ordines Generales Hollandiæ & Zeelandiæ, partim Decreto 9. Augusti anni mox infequentis 1577. emiffo, partim Litteris occa Gione jamtum temporis tentatæ ufurpatio

« PreviousContinue »