Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

branche feminine & par confequent René de Naffau & tous autres n'ont pû changer la difpofition du Teftament de Marie Desbaux, qui a cû fon execution jusqu'a René de Naffau qui de fon autorité a transporté les biens de la Maifon de Châlon, dans une Maison étrangeré.

Le fait eft incontestable & il en refulte que Mr. le Marquis de Nefle eft le feul qui ait droit aux biens de la Maison de Châlon puis qu'il en eft le feul Héritier comme defcendant de Marie Désbaux & il espere de la Justice de leurs Excellences affemblées au Congrés d'Utrecht, ou qu'elles nommeront des Commiffaires, comme il eft porté par le Traité de Ryswick, ou qu'el les delaifferont les partyes a continuer au confeil du Roy les procedures commencées par Guillaume de Naffau premier du Nom en 1559.

A

[ocr errors]
[ocr errors]

ME

MEMORIALE

COMMENDARUM

E T

BONORUM

Illuftriffimo Ordini Equeftri Sti. Joannis Hyerofolymitani in Belgio Foederato recuperandorum, Waftriffimis & Excellentiffimis ad Tractatus Pacis in Çivitate Ultrajectinâ cum fummâ Poteftate Ablegatis,

[ocr errors]

EX PARTE

Eminentiffimi ac Celfiffimi Domini
D. RAYMUNDI DE PERELLOS
DE ROCAFULL,

D. G. Equeftris Ordinis Melitenfis Magni Magiftri ac Principis Melita & Gozzi,

NEC NON

Ο

Totius Equeftris Ordinis Sti. Joannis
Hierofolymitani,
EXHIBITUM

Per Illuftrem Dominum Liberum Baronem de
MERUELDT, fati Equeftris Meliten
fuum Ordinis Magnum per Germaniam
Bajulivium.
f. I.

Rdo Militaris St. Joannis Baptiftæ
Hierofolymitani, fub nomine Ordinis

Me

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Melitenfis hoc tempore magis cognitus,
ante tot fæcula inftitutus, ex variis omnium
ferè Europæ populorum Illuftribus Familiis
collectus, liberæ adinftar Reipublicæ gu-
bernacula, & arma unicè adverfus Infideles
Chriftianinominis hoftes gerens, Chrifti-
anorum inter fefe diffidentium bellis fefe
nunquam, etfi, ut ex fequentibus appare
bit, quandoque non mediocriter laceffitus,
immifcuit, imò potius omnibus Monar-
chis, Regibus, & aliis Chriftiani nominis.
Principibus, ac Rebuspublicis, omnes
hofce pro fuis defenforibus, Deum verò
pro capite agnofcens, femper familiarem

exhibuit & officiofum, neutrique plus
adhærens parti, nullum præterquam Chri-
fti, ejufque fequarium Ofores, ex primæ
yo fui inftituto armis perfecutus eft.

§. 2. Et inde quidem inclitus hic Ordo prærogativâ quâdam fpeciali fibi concedendum fore confidit, ut quamvis bello, cujus fopiendi caufâ nunc conventum fuit, nullatenus implicitus fuerit, occafione ta◄ men Pacis Principes inter Chriftianos modo redintegrandæ, cofdem pro reftitutione Commendarum, & Bonorum in Belgio Foederato fibi in commune Chriftianitatis detrimentum in hodiernum ufque diem viâ D 1

facti

[ocr errors]

facti detentorum promovenda, & ex hoc infuper etiam capite interpellare aufit,quod fidem Chriftiani Principes, & partes Negotium hoc reftitutionis, eidem authoritatem fuam impertiendo, jam dudum fece

rint fuum.

1. 3. Et fane Auguftiffimos Imperatores cum toto facro Romano Imperio rem hanc a fe non alienam arbitratos fuiffe, teftatur Refcriptum Imperatoris Ferdinandi III. ad Sereniffimum Ducem Neoburgicum utpote Circuli Principem & Dire&torem, 26. Novemb. Anni 1653. defuper emanatum; teftantur hoc litteræ â S. R. Imperii Electoribus, Principibus ac Statibus 5. Decembris ejufdem Anni 1653. ad Unitarum Provinciarum Belgii Foederati Celfos ac præpotentes DD. Ordines Gene rales exarata; teftatur hoc Cæfarer quondam Ablegati Extraordinarii Domini Friquet 25. Novemb. 1661. apud modo dictos DD. Ordines Generales fa&ta inftantia; teftantur demum & idem Capitulationes Imperatoriæ recentiores, & has inter recentiffima modernæ Sacræ Cæfareæ Majeftatis Glorififfimæ Regnantis, cujus Art. 10. Eadem Sacra Cæfarea Majeftas reftitutionem hanc bonorum, inclyto Ordini abla

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ablatorum, remediis amicabilibus fe promoturam pollicetur.

§. 4. Hæc autem amicabilia officia nufquam commodius, nullibi opportunius & falubrius implorari & fperari poterunt, quam eo tempore & loco, quibus de Pace Generali ftabiliendâ modò agitur.

. 5. Regia Majeftas Chriftianiffima, prout incrementum commodumque Ordinis , pro re Chriftianâ tam indefeffi, fa Regio Cordi habere hactenus abundè monftravit, per fuos ad DD. ordines Generales ablegatos Miniftros negotium hoc reftitutionis,rei Chriftianæ vel maximè expediens & neceffarium, protectione & remonftratio ne fuâ Regiâ jam olim honorare & fecundare dignata eft ; id quoque ex Memoriali Domini d'Eftampes 20. Augufti 1638. Celfis ac præpotentibus DD. Ordinibus Generalibus, ex repræfentatione & inftantia Domini Comitis d'Eftrades de Anno 1663.,& refpe&tivè 15. Octob. 1669, luculenter apparet.

.6.Quæ demum Regiarum Hifpaniæ & Magnæ Britaniæ Majeftatuum recentiorum hac in re fuerunt defideria, quisnon novit?

§. 7. Tantæ tantorum Monarcharum & Regum non tam interceffiones & recommendationes, quàm potius ad reparan

dam

« PreviousContinue »