Page images
PDF
EPUB

S. 45. Quandoquidem verò vigore hujus Transactionis D. D. Ordines Hollandiæ & Weltfrisiæ bona sua officia coorribuere,& quantum in ipfis est efficere teneantur, ut in conformitatem Unionum sententiæ hactenus in Curiis Juftitiarum obtentæ ac obtinendæ debitæ executioni mitrantur.

S. 46. Ac insuper etiam Celli ac Præpotentes D. D. Ordines Fæjerati Belgii Generales non semel tantum fui muneris esse crediderint, ut Illustri Equestri Ordini Melitenfi contra Leges etiam fundamentales Belgii Federati, per semetipfos, quibus cura Reipublicæ illius primariò incumbit, succurratur, nec sollicitudo hæc cum maximo inclyti Ordinis Equeftris incommodo Ordinibus Particularibus committatur.

S. 47. Illustri tamen huic Ordini in hunc usque diem reliquæ extra Harlemiensem Bajuliviæ & Commendæ , hisque annexa Bona, usufructus, juraque omnia ai prædictum Ordinem Equeftrem spectantia , obfiftentibus Legibus naturalibus, Divinis & Gentium, contra Unionem ac Pacificationem dictarum , etfi recentillimè anno adhuc 1691. noviter icto fædere confirmatarum intentionem, contra res ante

hac

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

hac judicaras , & exinde decisioni Restitutionis modernæ naca præjudicia & normas, & refpectu Noviomagensium actualiter decretam executionem

, reclamantibus Celforum ac Præpotentium D. D Ordinum Generalium multifariis Resolutionibus, repugnantibus fupremæ Curiæ Ducatus Geldriæ & Comicatus Zutphaniæ Recellibus Comitialibus, non attentis tot & tantis Orbi Christiano, specialiter verò Unitis Provinciis, & earum Subditis, Mercatoribus & Negotiatoribus à præfato Equestri Ordine Melicenfi ejusque Illuftriffimis Equitibus exhibitis Beneficiis , cum eximio Equestris Ordinis, reique Christianæ detrimento, cum nervo rerum gerendarum hisce Usurpationibus notabiliter imminuto, jis, quibus par foret viribus immani Barbarorum ferociæ diutius refiftere vix poflit, nisi promptâ fibi viâ facti ablatorum detentorumque Restitutione subveniatur. ac restauretur.

g. 48. Hinc toties rememoratus inclytus Equestris Ordo Melitensis coram Illustrisfimâ hac sperandæ Pacis Congregatio: ne, ac in conspectu cotius Orbis Christiani

de cunctatione hujus Restitutionis ante. dictæ, quam lige remedio in hodiernum

usque

[ocr errors]

E 7.

usque diem patitur palmari ac palpabili, publicè querelam movere, ac eidem ob oculos ponere cogitur, maximâ, quâ poteft intenfione & obfervantiâ, orans & efflagitans , ut spectabilisfimus hic Conyentus negotium hoc Restitutionis Commendarum, quod eorum Altissimi D. D. Principales pofterioribus suis jam dudum fecere suum , in partem curarum fuarum admittere, & pro clementisfimâ Majestatum suarum recommendatione, propensione , & authoritate ounc eo dirigere & efficea re non graventur, ut (1) omnia & fiogula Prioratûs Germaniæ in Federatis Provinciis Geldriæ, Zelandiæ, Frisiæ, Ultrajecti & Groningii sita Melitensis Ora dinis Equestris supra g. 11, memorata Bona, Domos & Prædia, eorumque appertinentias, & dependencias , cum omni causå, Archiviis, Documentis, fructibus, à die invasionis perceptis & percipiendis, fumptibusque ac damnis perpeflis omnibus prædicto inclyto Orjini Equeftri absque remorâ, ambagibus, divifioneque continentiæ caula per remiffiones ad Curiæ Justitias finè morâ reftituantur , specialiter verò (2) aut fententia prædicta contra Magistratum Civitatis Noviomagenlis anno

jam

[ocr errors]

mo 11 uns ETTA ma Pa

jam 1646. à Curiâ Provinciali · Ducatus Geldriæ & Comitatus Zutphaniæ cum octe adjunctis Depuratis, adeoque præviâ caufæ cognitione lata , aut Conventio fupramemorata s. 40. à Domino Libero Barone de Merveld anno 1700. die 18. Maji cum Magistratu Noviomagensi ex post inica fine ulteriori mora actuali executione mandetur, & à die conventionis firma fit, & effectum suum habeat, Ratificatione que Eminentistimi Ordinis Equestris Sci. Joannis Hierofolymitani Magni Magistri, totiusque Prædićti Ordinis Melitensis fele contentare Civitas Noviomagensis non gravetur, ac demum (3) ex ratione, quod ex fundis Commendæ Arenacenfis propter Fortificationem Arenaci noviter partim annihilatis partim deterioratis nihil percipiatur, tributa horum Fundorum fiant, & illud quantum pro competentiâ Ministrorum Civitatis Arenacenfis annuè exfolvendum ad interim à die damni perpessi æquitati conformiter saltem diminuatur, ac super indubitatâ executione horum omnium talis fiat Provisio, per quam Celfi & Præpotentes D.D. Ordines Generales ad præftandam absque ulteriori morâ de hisce omnibus omnimodam Equestri Ordini inclyto MelitenGi Satisfactionem permoveantur.

Ordo inclytus Equeftris , quomodo hunc favorem, opem ac benevolentiam , de Monarchis, Defensoribus, & Principibus Chriftianis, totaque Chriftianitate, reftauratis Gibi per Restitutionem hanc, quam ipsis mediantibus & interpofitione fuorum bonorum officiorum & adhortatuum fperat, aliquatenus viribus fortius demereri poffit inter præcipuas semper habebit curas ac ejus Nomine fpondet,

Excellentiarum suarum, Excellen

tiarum suarum,

L. B. DE MERUELDT, M.P. G.B.

DE,

« PreviousContinue »