Page images
PDF
EPUB

cas, intra fuas recipiant, nec ullo Prætextu tueantur; fi quis autem hoc Mandatum Imperiale violaverit, in flagranti, aliis ad Exemplum,caftigetur; vagabundos aliarum quoque Provincia rum Pontones, Remigantes, aliafque Naves Sereniffima Refpublica Veneta in fuis Propugnaculis, Munimentis, & Portubus non protegat, fed, fi poffibile fit, comprehendat, & fine mora puniat. Mandatum Imperiale, Piratas concerneus, imperante Sultano Amurad Han conceffm, & regnante Patre moderni Sultani renovatum, fi recognofcatur, ratum habeatur.

XXIV. Si Navis Veneta, Itineri in Dominarum Ottomannicum accincta, ob Tempeftatem Naufragium pateretur,Homines fuperftites omnes Libertati relinquantur,& Facultates falvatæ Domino proprio confignentur, nec à Præfectis, illorumque Domefticis, vel aliis infeftentur; fimiliter, fi Navis Ottomannica, domum redux, Ventis contrariis peffum iret,fuperftites à Venetis non incommodabuntur,& opes illorum, fine Difficultate, vel Litigio, Domino proprio reftituentur. Quibus ex Locis Excelfi Imperii Remiges, Celoces, aliæque Naves,abfente Nauclero, folvunt,idonea documenta à Dominis dictarum Navium conferant, quod non cogitent in Stafum Venetum excurrere, ac Damnum inferre &, fi fine Documentis exhibitis excurrerint, Rei exiftimabuntur, & tales feveriffime punientur ; ubijam autem, exhibitis Documentis, Damnum intuliffent, illud ex eorum Chirographo refarciatur. Pari ratione Naves Venetæ, quæ, fine Nauclero evagantes, Documentis exhibitis, Ditioni Ottomannicæ incommodum crearent, ex oppignoratione illud compenfent; verum,fi, fine his Documentis, Vela facerent,tanquam Reijudicentur ac puniantur. Quod fi Tributarius, vel Ope

Operarius, ex Excelfo Imperio profugus, Munimentum vel Propugnaculum Venetum inhabitare vellet, non affumatur. fed citra difficultatern in Statu quo conftaret, perfonæ delegate tradatur; fi infuper ille Homicidia & Latrocinia perpetraffet, prædam exiftentem reponat; quod ipfum etiam Excelfo Imperio incumbit: ut,quando quis ibidem aliquem occidiffet, vel fpoliaviffet, ille res direptas, in quo statų invenirentur, reftituat.

XXV. Quoniam Negotiatio Fructus eft almæ Pacis, & Cultura Statuum ac Provinciarum, Veneti Tertâ Marique in Dominatum Ottomannicum, Conftantinopolim, Smirnam, in Cyprum, Tripolim in Soria, Alexandriam in Cairo, Aleppum aliafque ad Scalas priftinâ quiete proficifci poterunt;& contributis,fecundùm aliarum Porte amicarum Nationum confuetudinem, pro il latarum elatarumque Mercium Vectigali,tribus Afpris pro cento, majori Tributo, vel novis gravioribus Expenfis non onerabuntur, & quandoquidem debitumTributum Moneta in Dominatu Ottomannico & Ærario Imperiali ufitata,exfolverint, pretextu moris veteris, & fraudulenta ad modernam Monetam additione non afflictabuntur. Quando fæpius memorati Mercatores ad aliquamScalam appuliffent,mercium fuarum partem ibidem exoneraturi, Portitores duntaxat ex depofitarum Mercium Parte vectigal exigant, nec cogant cun&tas Merces exonerare.Si Merces ex una Navi in aliam vellent tranfportare, ad Scalas alias tradu&turi, nullus obfiftat, nec Portitor, nifi illorum Merces exponerentur,Tributum exigat, vel eafdem exonerare compellat. VectigaliumPræfe&ti,quiMercatoribus difficiles adventantium Navigiorum Merces pluris taxaturi effent, loco Vectigalis, tot merces abfque poftu

Ff 3

poftulata pecuniâ accipiant. VenetaNaves reduces pro ære anchorario trecentos Aspros, aliis amicorum Principum Nationibus pendi folitos, fine majore Tributo exigendo perfolvant. Si Tributum tranfportatarum ad Scalas Mercium femel folutum, & Syngrapha folutionis allata, Merces autem in his Scalis nondum fuiffent diftractæ & aliò forent transferendæ, nullus in his aliifque Scalis repugnet; nec ultimo in loco Tributuin novum exigatur. Portitores accepto Vectigali neminem retardent aut impediant,fed Telferam vectigalem reddant; quæ Teffera in Teloniis aliarum Scalarum exhibita tantum valebit, ut novum Tributum exigere non valeant; atque fi aliis in Scalis, ubi Messetaria repofcitur, eandem fecundùm veterem Vectigalis Normam folverint, contra folitum, non aggraventur.

neti æque ac alii Mercatores amici, nec non Excelfo Imperio deferentes qualefcunque ex omnibus Tributo fubje&tis Mercibus in Navibus Venetorum repofitis, & fub Apluftris Divi Mar ci advectis,fi Mercatores illi, ut di&um,qualefcunque intra terminos fe contineant, fuis Bailis & Confulibus Tributum cottimo,dictum confulazo,citra ullius oppofitionem perfolvant. In qualibet Scala Veneta, ubi ante hoc Bellum Teftardar Bofniæ morabantur ad recipiendum ex tranfportatis huc illucque Mercibus a Mercatoribus Tributum & Vectigal, eodem modo tales Emini refidebunt ; qui juxta veterem poftulandi normam Tributa denuò recipient. Eaque propter Mercatores Veneti, ob expreffum fuprà Tenorem, fecuri & incolumes negotiari potę runt;abfque eo,quod contra jus & æquum ab aliquo incommodabuntur vel perturbabuntur:quin imò potius protegantur & defendantur; Quod ipfum durante alma Pace inter Sereniffimum &

Po

Potentiffimum Mufulmannorum Imperatorem, ac Sereniffimam Rempublicam Venetam, per ejus univerfum Imperium, jugi Devotione perpetim ftabiliatur.

XXVI.Poftquam igitur hæ Pactiones & confummati Articuli,quemadmodum in præfentiarum continentur, utraque ex Parte fuerint confirmati & corroborati; ftatutum eft, intra tri-ginta dies à fignato Inftrumento(aut prius etiam) Literas Pacem ratam habentes præftolari, eafdemque per manus præfatorum Dominorum Mediatorum Britanniarum & Hollandiæ recipere; abfque eo, quod ullo modo Pacta utrinque ftabilita poffint alterari.

Quum fuper omnibus his Articulis,ratas Capitulationes complexis, pro inviolata illorum Obfervatione, ac Confirmatione dicti Legati Plenipotentiarii Ottomannici Inftrumentum, in eorum Idiomate fideliter confignatum, figilla'tum & fubfcriptum, tradidiffent; Legatus Plenipotentiarius Sereniffimæ Reipublicæ Veneta, vigore Poteftatis fuæ hoc Inftrumentum, pari fide figillatum reddidit. A&tum fub Tentorio ad Paffarovitz, XXI. Jul. MDCCXVIII.

(L.S.) CAROLUS RUZZINI, Eques Procurator, Legatus Plenipotentiarins Extraordinarius.

Nos Robertus Sutton, Eques Auratus, ex parte Sereniffimi & Potentiffimi Domini,Geor'gii, Magne Britanniæ Regis: & Jacobus Comes Collyers,ex parte Præpotentium Dominorum Foederati Belgii OrdinumGeneralium, Legati Mediatores,hæc præmiffa coram Nobis,& fub Directione noftra ita acta, conclusa, & firFf 4

[ocr errors]

mata

mata effe, vigore publici Muneris noftri, pariter fubfcriptione noftrâ, & Sigillorum noftrorum appofitione atteftamur & firmamus ; Anno & die, ut fuprà.

(L. S.) ROBERTUS
SUTTON.

(L.S.) JAC. Comes COLLYERS.

Declaratio Foederis Sacri CæfareoPolonico-Veneti à Dominis Legatis Cæfareis, Dominis Legatis Ottomannicis, apud ipfam Pacis fubfcriptionem coram Dominis Legatis Mediatoribus Anglo-Batavis facta & confignata.

ETiamfi aliunde manifeftum fit, & Portam Ottomannicam non minùs quàm alias Potentias latere non poffit, foedus perpetuum indiffolubile,& tale inter Sacram Suam Majeftatem, Romanorum Imperatorem,Refpublicafque Polonam & Venetam intercedere,ut fi unus vel alter feparatim, aut omnes horum confœderatorum fimul ab Imperio Ottomannico quocunque modo & tempore bello petiti & laceffiti forent, omnibus & fingulis pro communi defenfione terrâ marique in arma concurrere, & mutua fibi auxilia ferre fas fit, fubcriptis tamen altè fatæ Sacræ Cæfareæ Legatis Plenipotentiariis vi mandati fpecialis hac conclufæ Paffarovicienfis pacis occafione incubuit, coram Porta Ottomannica Legatis etiam Plenipotentiariis, ficut & Sereniffimi & Potentiffimi Magne Britanniæ

« PreviousContinue »