Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

cas, intra suas recipiant, nec ullo Prætextu tueantur; fi quis autem hoc Mandatum Imperiale violaverit, in flagranti, aliis ad Exemplum,caftigetur; vagabundos aliarum quoque Provincia. rum Pontones, Remigantes, aliasque Naves Serenifsima Respublica Veneta in suis Propugnaculis, Munimentis, & Portubus non protegat, fed, fi poffibile fit, comprehendat, & fine mora puniat. Mandatum Imperiale, Piratas concerneus, imperante Sultano Amurad Han concefTam, & regnante Paire moderni Sultani renovatum, fi recognofcatur, ratum habeatur.

XXIV.Si Navis Veneta, Itineri in Dominarum Ouromannicumaccin&ta, ob Tempeftatem Naufragium pateretur, Homines superstites omnes Libertati relinquantur,& Facultates salvatæ Domino proprio consignentur, nec à Præfectis, illorumque Domesticis, vel aliis infeltentur; fimiliter, fi Navis Ottomannica , domum redux, Ventis contrariis peffum iret, superstites à Venetis non incommodabuntur,& opes illorum, fine Difficultate, vel Litigio, Domino proprio resti. tuentur. Quibus ex Locis Excelli Imperii Remiges, Celoces, aliæque Naves,abfente Nauclero, folvunt, idonea documenta à Dominis dictarum Navium conferant, quod non cogitent in Statum Venetum ercurrere, ac Damnum inferre , &, fi fine Documentis exhibitis excurrerint, Rei existimabuntur, & tales severiflime punientur ; ubijam autem, exhibitis Documentis, Damnumi intuliffent, illud ex eorum Chirographo resarciatur. Pari ratione Naves Venetæ, quæ, fine Nauclero evagantes, Documentis exhibitis, Ditioni Ottomannicæ incommodum crearent , ex oppignoratione illud compensent;verum,li,line his Documentis, Velafacerent,tanquam Reijudicentur ac puniantur. Quod fi Tributarius, vel

Ops

utarius

[merged small][ocr errors][merged small]

.

[ocr errors]

Operarius, ex Excelfo Imperio profugus,Manimentum vel Propugnaculum Venetum inhabitare vellet, non affumatur. sed citra difficultatern in Statu quo constaret , persona delegatæ tradatur; fi ipluper ille Homicidia & Latrocinia perpetraffet, prædam exiftentem reponat ; quod ipium etiam Excello Imperio incumbit: ut, quando quis ibidem aliquem occidisset, vel spoliavif. set, ille res direptas, in quo ftatų invenirentur, reftituat.

XXV. Quoniam Negotiatio Fructus eft almæ Pacis, & Cultura Statuum ac Provinciarum, Veneri Terrà Marique in Dominatum Ottomannicum, Constantinopolim, Smirnam, in Cyprum, Tripolim in Soria, Alexandriam in Cairo, Aleppum aliasqne ad Scalas priftinâ quiete proficisci poterunt;& contributis,secundùm aliarum Portæ amicarum Nationum confuetudinem, proil. latarum elatarumque Mercian Vectigali,tribus Afpris pro cento, majori Tributo , vel novis gravioribus Expenfis non onerabuntur, & quandoquidem debitum Tributum Moneta in Dominatu Ottomannico & Ærario Imperiali usitata,exfolverint, pretestu moris veteris, & fraudulenta ad modernam Monetam additione non affictabuntur. Quando fæpius memorati Mercatores ad aliquam Scalam appuliflent, mercium suarum partem ibidem exoneraturi, Portitores duntaxat ex depofitarum Mercium Parte vectigal exigant, nec cogant cunetas Merces exonerare.Si Merces ex una Navi in aliam vellent transportare , ad Scalas alias traducturi, nullus oblistat, nec Portitor, nifi illorum Merces exponerentur, Tributum exigat, vel easdem exonerare compellat. Vectigalium Præfecti, qui Mercatoribus difficiles adventantium Navigiorum Merces pluris taxaturi effent, loco Vectigalis, tot merces absque

poftu

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Ff 3

[ocr errors]

postulata pecuniâ accipiant. VenetæNaves reduces proære anchorario trecentos Aspros , aliis a. micorum Principum Nationibus pendi solitos, fine majore Tributo exigendo persolvant. Si Tributum transportatarum ad Scalas Mercium femel folurum, & Syngrapha solutionis allata, Merces autem in his Scalis nondum fuissent dif. tra&tæ & aliò forent transferendæ, nullus in his aliisque Scalis repugnet; nec ultimo in loco Tri. butuin novum exigatur. Portitores accepto Vectigali neminem retardent aut impediant,fed Telferam ve&igalem reddant; quæ Tessera in Teloniis aliarum Scalarum exhibita tantum valebit, ut novum Tributom exigere non valeant; atque li aliis in Scalis, ubi Meletaria reposcitur, eandem fecundùm veterem Ve&tigalis Normam folverint, contra solitum , non aggraventur. Ve netiæque ac alii Mercatores amici, nec non Excelfo Imperio deferentes qualefcunque ex omnibus Tributo subje&tis Mercibus in Navibus Venetorum repofitis, &fub Aplustris Divi Mare ci advectis,li Mercatores illi, ut di&um, qualefcunque intra terminos fe contineant, fuis Bailis & Confulibus Tributum cottimo,di&um consula. to, citra ullius oppofitionem perfolvant. In qua: libet Scala Veneta, ubi aste hoc Bellum Teftar. dar Bolniæ morabantur ad recipiendum ex transportatis huc illucque Mercibus a Mercatoribus Tributum & Vectigal, eodem modo tales Emini refidebunt; qui juxra veterem poftulandi normam Tributa denuò recipient. Eaque propter Mercatores Veneti, ob expreffum fuprà Tenorem , fecuri & incolumes negotiari pote funt;abfque eo, quod contra jus & æquum ab ali. quo incommodabuntur vel perturbabuntur:quin imò potius proţegantur & defendantur; Quod ipfum durante alma Pace inter Sereniffimum &

Po

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Potentiffimuin Musulmannorum Imperatorem, ac Sereniflimam Rempublicam Venetam, per ejus universum Imperium , jugi Devotione perpetim stabiliatur.

XXVI.Poftquam igitur hæ Pactiones & conTummati Articuli,quemadmodum in præfentiaTum continentur, utraque ex Parte fuerint con: firmati & corroborati; ftatutum eft, intra triginta dies à signato Instrumento(aut prius etiam) Literas Pacem ratam habentes præstolari, eardemque per manus præfatorum Dominorum Mediatorum Britanniarum & Hollandiæ reci. pere; abfque eo, quod ullo modo Pacta utrinque itabilita poffint alterari.

Quum fuper omnibus his Articulis,ratas Capitulationes complexis , pro inviolata illorum Observatione , ac Confirmatione di&ti Legati Plenipotentiarii Ottomannici Instrumentum, in eorum Idiomate fideliter consignatum, sigilla'tum & fubfcriptum, tradidiffent; Legatus Plenipotentiarius Serenissimæ Reipublicæ Venetæ, vigore Potestatis fuæ hoc Inftrumentum, pari fide figillatum reddidit. A&um fub Tentorio, ad Paffarovitz, XXI. Jul. MDCCXVIII. (L.S.) CAROLUS RUZZINI, Eques,

Procurator , Legatus Plenipotemtiarixs Extraordinarins.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Nos Robertus Sutton, Eques Auratus, ex parte Sereniffimi & Potentiffimi Domini, Georgii, Magnæ Britanniæ Regis: & Jacobus Comes Collyers,ex parte Præpotentium Dominorum Fæderati Belgii OrdinumGeneralium, Legati Mediatores , hæc præmissa coram Nobis,& fub Directione poftra ita a&ta, conclusa, & fira

mata

Ff 4

mata esse, vigore publici Muneris noftri, pariter subscriptione noftra , & Sigillorum nortrorum appofitione attestamur & firmamus ; Aono & die , ut suprà. (L.S.) ROBERTUS (L.S.) Jac. Comes SUTTON.

COLLYERS.

Declaratio Foederis Sacri Cæsareo

Polonico-Veneti à Dominis Legatis Cæsareis, Dominis Legatis Ottomannicis, apud ipfam Pacis subscriptionem coram Dominis negatis Mediatoribus Anglo-Ba

tavis facta &consignata. ETiamfi aliunde manifestum fit, & Portam

Ottomannicam non minùs quàm alias Potentias latere non poffit, fædus perpetuum indifsolubile,& tale inter Sacram Suam Majeftatem, Romanorum Imperatorem, Respublicasque PoIonam & Venetam intercedere, ut fi unus vel al ter separatim, aut omnes horum confæderatorum fimul ab Imperio Ottomannico quocunque modo & tempore bello petiti& laceffiti forent, omnibus & fingulis pro communi defenfione terrâ marique in arına concurrere, & mu: tua sibi auxilia ferre fas fit, fubcriptis tamen alte fatæ Sacræ Cæfareæ Legatis Plenipotentiariis vi mandati specialis hac conclufæ Paffarovicienfis pacis qccatione incubuit, coram Portæ Ottomannicæ Legatis etiam Plenipotentiariis , ficut & Sereniffimi & Potentissimi Magnæ Britannia

« PreviousContinue »