Page images
PDF
EPUB

pagne le vingtième, & de Hongrie & de Bo. hemele douzièine.

Etoit parapbé.
PR. DE CARDIA. Ps. vt.

Signé, CHARLES,

Plus bas,
Par Ordonnance de Sa Majefté,
Contresigné, A. F. DE Kurz.

",

[ocr errors]

La Concession de cet O&roy ouvrit les yeux aux Puissances Maritimes sur les fuites qu'il alloit avoir au préjudice de leur Commerce; jusques là elles n'avoient pu se persuader que jamais l'Empereur l'accordât, & elles se promettoient bien de ruiner le commerce de quelques particuliers, aufli tôt qu'il leur deviendroit préjudiciable. Ainsi à peine cet O&roy fut-il accordé qu'il s'éleva des plaintes & des Opofitions de tous côter contre son exécution, On en appella à la foi des Traiter, & l'on dé. montra évidemment que ceux de Westphalie & de la Barrière étoient notoirement violez ce grief fut le sujet de plusieurs remontrances de la part des Compagnies Hollandoises, tant l'Orientale que l'Occidentale, qui s'adrefferent à Leurs Hautes Puissances, & de la part des Puiflances Maritimes à la Cour de Vienne. On feroit un gros Volume, & même deux, de tout ce qui a été écrit pour & contre sur ce sujet; mais tout fe reduit à ce que l'on trouvera dans la Pièce suivante, qui contient l'abregé de sept ou huit Memoires que les Compagnies des Indes avoient présentez à Leurs Hautes Puissances depuis le 29. Fevriér

1

[ocr errors]
[ocr errors]

1720. & que Leurs Hautes Puissances avoient communiquez aux Cours de Vienne & de Bruxelles, les faisant apuyer inutilement par leurs Ministres. Cette Pièce est une Dissertation de Mr. Wefterveen, savant Avocat de la Compagnie Orientale, dressée par ordre de ses Maitres, & à laquelle on n'a rien répondu de solide, soit dit fans partialité.

DISSERTATIO de Jure quod com

petit Societati privilegiatæ Fæderati Belgii ad Navigationem & Commercia Indiarum Orientalium adversùs Incolas Belgii Hispanici, (hodie) Austriaci.

9. I. Mare, quantumvis commune fit , Princi

pes tamen de usu ejus inter se convenire posse, jure & exemplis demonstratur.

Uatenus Mare , & ufus Maris, uti cæteræ res, quæ jure Gentium communes funt, do

. minii capax fit, & legibus Imperantis subjici pollit, hoc loco inquirere operæ pretium non videtur; satis enim superque ifta quæftio priori seculo agitata eft inter viros excellentes & præclaros, Solorzanum, Grotium, Seldenum,: Pacium, Maulium, Welwodum , Grafwinkelium, aliofque , quorum scrinia compilare non libet. Idque eo minus, quod in hac Difputatione, que intercedit inter incolas utriusque Belgii, Feederati nempe & Auftriaci, id tantum controverSatur, an maria, ratione commerciorum, pacto

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

five consens* duorum Principum, quorum interest, ita dividi non poffint, ut bic una, alter altera parte, difcordiarum vitandarum caufà , utatur fruatur. Quo fenfu (licet alias concedamus , maria ab bumana

poteftate vix ita occupari poffe, ut ufus illorum alieri communis non fit) re&te tamen ab Hieronyme de Monte di&tum accipimus, in TracCato de Finibus Regund. Cap. 39. Quanquam in mari confines non fint, cum aqua communiter eft uniformis, effe tamen pertinentias a. liquas: Item à Baldo ad l. 1. de Rerum Divifione : Jure Gentium in mari regna diftingui poffe, ficut in terrà aridå. Principes hoc modo inter

fe convenire polle, indubitati juris eft: neque , ut rem exemplis illuftremus, opus erit recurrere ad antiquiora illa, qualis erat olim pax inter Artaxerxem, Perfarum Regem , & Athenienfes : Ut semper à mari Græco curriculum equi abftineret, neque inter infulas Cyaneas & Chelidonias longam gravem vel roftratam haberet. Item fædus cum Laconibus i&tum: Mari quidem Laconas & focios oti poffe , sed minimè navigare navi longa, verùm alio navigio, quod remis acum večiusam talentorum ro. non excederet. fædus inter Romanos & Cartbaginienfes circa(lympiadem 68. Ne naviganto Romani Romaporumve focii ultrà Pulchrum promontorium, extra quàm fi tempeftatis aut hoftium vi fuerint coacti. Quo etiam spectant decantata illa, ,

ab Auctoribus in banc partem fæpius allegata, verba Ambrofi, lib. V. 'Hex. Cap. 30. Spatia maris fibi vindicant jure mancipii, pisciumque jura , ficut vernaculorum, conditione fibi fervitii fubjecta commemorant; Ifte, inquit , finus maris meus est, ille alterius, dividunt clc.

menta

Nec non

[ocr errors]

menta fibi potentes ; atque alia multa, quæ lowserie recenfet Seldenus de Dominio Maris Lib. I. Cap. 11. 13. & 15. Praesens enim & preteritum sæculum ejusmodi fæderum & condentionum fatis magnam copiam exhibent, quoram noviffimum, & valde quidem memorabile, et fædus inter potentiffimum Hispaniarum Regem Philippum V. & Præpotentes D. D. Ordines Federati Belgii ictum; Ultraje&ti ad Rbenum die 26. Junii Ao. 1714. cujus Articulo 31.8 36. omnes Europæ populi præter Hispanos, quafi communi aliquo consensu, ab aditu Indiaruan Occidentalium, commerciorum caufà , prohibentur: & optima quidem ratione , fecundan ea, quæ pulchrè huc adfert Solorzanus de Jure Indiarum Lib. II. Cap. 25. n. 47. & feqq.

Confiderari enim debet, quod pax inter Principes Chriftianos conservari non poteft, fi promifcuè in eandem curam intenderent omnes, quantumvis pio animo, & ab omni divitiarum cupiditate libero ducerentur , ut conftare poteft ex ipso Castellanorum & Lufitanorum exemplo , qui quamvis ita Catholici effent, & maximis amicitiæ & necessitudinis vioculis jupai, inteftinis tamen odiis & bellis Aagrare cæperunt, ob id quod alter alterum fuos intrafic terminos querebatur. 9. II. Argumentum articulorum 5. & 6. Fa

deris Pacis Monasteriensis enarratur.

Hujus naturæ atque conditionis etiam eft fa. dus, quod Anno 1648. Monasterii in Westphalia fa&umeft, inter supra memorati Regis Hispa. riarum Gloriosum Prædecefforem Philippum IV. & Prepotentes Dominos Ordines Federati Belo

que eft:

gii, cujus articulis si &6. cantum conventure

Uinavigatio & commercia ad Indias Orientales & Occidentales subliltant, & defendantur secundum Privilegia data, aut in posterum danda : quæ rata & firma redduntur per hoc ipsum Foedus , & ratihabitionis inftrumenta, utrinque edenda ; Quo comprehendentur omnes Principes, Nationes, & Gentes, quibuscum altememorari D. D. Ordines pacem & amicitiam colunt; aut quibuscum privilegiatæ Societates Indiarum Orientalium & Occidentalium eorum nomine, intrà terminos Privilegii fui, in fædera Pacis & amicitiæ, ad mutuam defenfionem & utilitatem, coierunt. .

Retinebit paciscentium utraque pars, scili. cet altememoratus Rex & D. D. Ordines Generales , omnia Dominia, Castella, Oppida, Fortalitia , Agros & Commercia in Orientali bus & Occidentalibus Indiis, in ora Brasilienfi, atque in tractibus Afiæ, Africæ, & Americæ fita , eo modo, quo illa tempore hujus tra&tatûs possederunt, & commodis illorum usufruiti sunt.

Cedantur Federato Belgio omnia loca, per Lufitanos à Belgis capta & occupata ab Anno 1641. Quæque Belgæ , illæfo hoc foedere, in pofterum erunt occupaturi & poffeffuri, &c. Cum ftipulatione atque conventioneulteriore, ut Hifpanis integra maneret Navigatio ad Indias Orientales, eo modo, quo illam habebant aut exercebant cempore hujus fæderis, neque liceret: illis Orientem versus ulterius progredi , aut (ut: verba habent] ulterius se extendere.

Quemadmodum etiam incolis Federati Bel

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »