Page images
PDF
EPUB

pagne le vingtième, & de Hongrie & de Bohemele douzièine.

Etoit parapbé.
PR. DE CARDIA. Ps. vt.

Signé, CHARLES,

Plus bas,
Par Ordonnance de Sa Majefte,
Contrefigné, A. F. DE Kurz.

[ocr errors]

La Concession de cet O&roy ourrit les yeux aux Puissances Maritimes sur les suites qu'il alloit avoir au préjudice de leur Commerce; jusques là elles n'avoient pu se persuader que jamais l'Empereur l'accordât, & elles se promettoient bien de ruiner le commerce de quelques particuliers, aussi tôt qu'il leur deviendroit préjudiciable. Ainsi à peine cet O&roy fut-il accordé qu'il s'éleva des plaintes & des Opofitions de tous côter contre son exécution, On en appella à la foi des Traiter, & l'on démontra évidemment que ceux de Westphalie & de la Barrière étoient notoirement violez, ce grief fut le sujet de plusieurs remontrances de la part des Compagnies Hollandoises, tant l'Orientale que l'Occidentale, qui s'adresserent à Leurs Hautes Puissances, & de la part des Puillances Maritimes à la Cour de Vienne. On feroit un gros Volume , & même deux, de tout ce qui a été écrit pour & contre sur ce sujét; mais tout se reduit à ce que l'on trouvera dans la Pièce suivante, qui contient l'abregé de sept ou huit Memoires que les Compagnies des Indes avoient présentez à Leurs Hautes Puissances depuis le 29. Fevriér

1720.

[merged small][ocr errors][merged small]

1720. & que Leurs Hautes Puissances avoient communiquez aux Cours de Vienne & de Bruxelles, les faisant apuyer inutilement par leurs Ministres. Cette Pièce est une Dissertation de Mr. Wefterveen, savant Avocat de la Compagnie Orientale, dressée par ordre de ses Maitres, & à laquelle on n'a rien répondu de folide, foit dit sans partialité.

DISSERTATIO de Jure quod com

petit Societati privilegiatæ Foederati Belgii ad Navigationem & Commercia Indiarum Orientalium adverfùs Incolas Belgii Hispanici, (hodie) Austriaci.

9. I. Mare, quantumvis commune fit , Princi

pes tamen de usu ejus inter se convenire pos. se, jure & exemplis demonftratur.

Uatenus Mare , & ufus Maris, uti cætere

, res, quæ jure Gentium communes sunt, do

minii capax fit, & legibus Imperantis subjici pollit, hoc loco inquirere operæ pretium non videtur; satis enim superque ista quæftio prioriseculo agitata eft inter viros excellentes & præclaros, Solorzanum, Grotium, Seldenum, Pa

, , cium, Maulium, Welwodum, Grafwinkelium, aliofque , quorum fcrinia compilare non libet. Idque eo minus, quod in hac Difputatione, que intercedit inter incolas utriusque Belgii, Feederati nempe & Auftriaci, id tantum controverSatur, an maria , ratione commerciorum, pacto

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

five confenfu duorum Principum, quorum interest,
sta dividi non poffint , ut bic una, alter altera
parte, difcordiarum vitandarum caufà , utatur
fruatur. Quo fenfu (licet alias concedamus, maria
ab humana poteftate vix ita occupari poffe, ut ufus
illorum alieri communis non fit) recte tamen ab
Hieronyme de Monte dictum accipimus, in Trac-
tatu de Finibus Regund. Cap. 39. Quanquam
in mari confines non fint, cum aqua commu-
niter eft uniformis, effe tamen pertinentias a
liquas: Item à Baldo ad l. 1. de Rerum Divi-
fione : Jure Gentium in mari regna diftingui
poffe, ficut in terra arida.
Principes
hoc modo inter

fe convenire polle, in-
dubitati juris eft: neque, at rem exemplis illuf-
tremus, opus erit recurrere ad antiquiora illa,
qualis erat olim pax inter Artaxerxem, Perfarum
Regem , & Athenienfes : Ut femper à mari
Græco curriculum equi abftineret, neque inter
infalas Cyaneas & Chelidonias longam wavem
vel roftratam haberet. Item foedus cum Laco-
nibus ictum: Mari quidem Laconas & focios
oti poffe , sed minimè navigare navi longa,
veråm alio navigio, quod remis actum večius
sam talentorum ro. non excederet.
fædus inter Romanos & Cartbaginienfes circa0-
lympiadem 68. Ne naviganto Romani Roma-
porumve focii ultrà Pulchrum promontorium,
extra quàın fi tempeftatis aut hoftium vi fue-
rint coacti. Quo etiam spectant decantata illa,
& ab Auctoribus in banc partem fæpius allegata,
verba Ambrofii, lib. V. Hex. Cap. 30. Spatia
maris fibi vindicant jure mancipii, pisciumque
jura, ficut vernaculorum, conditione fibi ler.
vitij subjecta commemorant: Ifte, inquit, fi-
nus maris meus est, ille alterius, dividunt ele.

menta

Nec non

[ocr errors][merged small]

menta fibi potentes ; atque alia multa, que lors ferie recenfet Seldenus de Dominio Maris Lib. I. Cap. 11. 13. & 15. Praesens enim præteritum seculum ejusmodi foederum & condentionum fatis magnam copiam exhibent, quoram moviffimum, & valde quidem memorabile, eft fædus inter potentiffimum Hispaniarum Regem Pbilippum V. & Præpotentes D. D. Ordines Federati Belgii ictum; Ultraje&ti ad Rbenum die 26. Junii Ao. 1714. cujus Articulo 31.8 36. omnes Europæ populi præter Hispanos, quafi communi aliquo consensu, ab aditu Indiarum Occidentalium, commerciorum caufà , prohibentur: & optima quidem ratione, fecundùm ea, quæ pulchrè huc adfert Solorzanus de Jure Indiarum Lib. II. Cap. 25. n. 47. & feqq. Confiderari enim debet

, quod par inter Principes Chriftianos conservari non poteft, fi promiscuè in eandem curam intenderent omnes, quantumvis pio animo, & ab omni divitiarum cupiditate libero ducerentur , ut confare poteft exipso Castellanorum & Lufitanorum exemplo, qui quamvis ita Catholici efsent, & maximis amicitiæ & necessitudinis vioculis jupci, inteftinis tamen odiis & bellis dagrare coeperunt, ob id quod alter alterum fuos intrafic terminos querebatur.

[ocr errors]
[ocr errors]

$. II. Argumentum articulorum 5. & 6. For

deris Pacis Monasteriensis enarratur.

Hujus natura atque conditionis etiam eft fa. dus, quod Anno 1648. Monasterii in Wefpbaliâ fa&tum eft, inter supra memorati Regis Hifpariarum Gloriofum Prædecefforem Philippum IV. & Præpotentes Dominos Ordines Foederati Bela

que eft:

gii, cujus articulis si & 6. cantum conventun

Ut navigatio & commercia ad Indias Orientales & Occidentales subliftant , & defendantur secundum Privilegia data, aut in posterum danda : quæ rata & firma redduntur per hoc 'ipsum Foedus , & ratihabitionis initrumenta, utrinque edenda; Quo comprehendentur omnes Principes, Nationes, & Gentes, quibufcum altememorati D. D. Ordines pacem & amicitiam colunt; aut quibuscum privilegiatæ Societates Indiarum Orientalium & Occidentalium eorum nomine, intrà terminos Privilegii lui, in fædera Pacis & amicitiæ, ad mutuam defenfionem & utilitatem, coierunt.

Retinebit pacifcentium utraque pars, scili. cet altememoratus Rex & D. D. Ordines Generales, omnia Dominia, Castella, Oppida, Fortalitia, Agros & Commercia in Orientali bus & Occidentalibus Indiis, in ora Brasilienfi, atque in tractibus Afiæ, Africæ, & Americæ fita , eo modo, quo illa tempore hujus tractatus poffederunt, & commodis illorum usufruiti sunt. '

Cedantur Foderato Belgio omnia loca, per Lufitanos à Belgis capta & occupata ab Anno 1641. Quæque Belgæ, illæfo hoc foedere, in posterum erunt occupaturi & poffeffuri, &c. Cum stipulatione atque conventioneulteriore, ut Hifpanis integra maneret Navigatio ad Indias Orientales, eo modo, quo illam habebant aut exercebant tempore hujus fæderis, neque liceret illis Orientem versus ulterius progredi , aut (ut: verba habent] ulterius se extendere.

Quemadmodum etiam incolis Federati Bel

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »