Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

litas illa, quæ per gloriofisimos amborum Magnorum Principum ac Imperatorum Predecesores Carlovizii in Sirmio conclufa & stabilita fuerat , fummum in eorundem fubditorum detrimentum, perturbationem & negotiorum ja&turam, per nova quedam diffidia ante elapfum terminum interrumpebatur, exindeque cruentum & exitiale bela lum exortum fit, quod magnas Provinciis & Regnis devaftationes & populorum defolationes attulit, divina tamen opitulante clementia tam saIstaria ambo Imperia Jusceperunt consilia , ut de reconciliandis exacerbatis animis, percenda bumaxifanguinis effufione, & profpicienda subditorum Salute

& bono recogitaretur. Ideo interpofitis Serowisimi ac Potentissimi Magna Britanniæ Regis ac Alte-Potentiam Dominorum Ordinum Generalium unitarum Belgii Provinciarum officiis ,

eòres perdu&funt, ut ad tractandam & concludendam Pacem ac renovandam priftinam amicitiam Lega. tiplenipotentiis fat amplis instructi in aliquem locum mitterentur, ubi de certis conditionibus convenirent; Itaque ex parte Serinisimi, Potentissimi ac Invietisimi Romanorum Imperatoris Illuftrifimus & Excellentiffimus, Dominus Hugo Damianus de Virmont Intimus & Imperialis Aulico bellicus Consiliarius, Rei pedestris Supremus Præfe&tus & constitutus Tribunus, ac Excellentiffimus Dominus Michaël à Tallmann, Imperialis Aulico bellicus Consiliarius, ex parte vero Serenisimi ac Potentiffimi Magni Sultani Ahmed Hani Ottomannici Imperii Illuftriffimus & Excellentiflimus Dominus Ihrahim Aga, Ærarii Ottomannici secundæ divifionis Prases & Excellentiffimus Dominus Mechmed Aga ejusdem 'Ærarii tertiæ divifionis Præfes, nec non nomine Serenisimi ac Potentissimi

Magna

[ocr errors]
[ocr errors]

Magne Britanniæ Regis Excellentiffimus Dominus Robertus de Sutton, Eques auratus & alte-Potentium Ordinum Generalium unitarum Belgii Provinciarum Excellentissimus Dominus Comes de Coliers fatin circà principium præe teriti mensis Maji hic Paflarovizi comparuere , qui solemni congresu & babitis quibusdam fub Tentorio, ufituto more, colloquiis, exbibitisque mutuo plenipotentiis ita felici fuccells hujus pacis opus perfecere, ut in fequentes viginti mutuos at: ticulos convenerint.

ARTICULUS PRIMUS.

Provinciarum Moldavia & Valachiæ partim Poloniæ & partim Transylvaniæ limitibus conterminæ interjacentibus, ut ab antiquo, montibus diftiguantur, & feperentur, ita ut ab omni par. te antiquorum confiniorum termini obferventur nullaque in his nec ultra nec citra fiat mutatio, & cum partes Valachie cis Alatam fluvium fita cum locis & munimento Temesvarini in poteftato & poflefione S.C. Rom. Imp. Majeftatis fint, juxta acceptatum fundamentum pacis, Uti Poffidetis, in ejusdem dominio & poteftate permaneant, ita, ut predi&ti Fluvii ripa Orientalis ad Ottomannicum Imperium , ripa vero Occidentalis ad Romanum pertineat: E Transylvaniâ elabens Fluvius Aluta usque ad locum , ubi in Danubium exoneratur, inde vero juxta ripas Danubii fluvii versus Orsovam ufque ad locum, è cujus regione Timock fluvius in Danubium influit, conftituantur confinia, atque ut ante bac circa fluvium Marusinum obfervatum fuerat, Aluta quoad potationem pecorum & pifcationis aliasque ejusmodi perquam necesarias utilitates utriusque partis subditis communis sit, Germanorum eorundem subditorum navibus onerariis e Transylvania in Danubium ultro citroque commeare liceat aliarumque cymbarum absque impedimento usus permittitur , naves, tamen molendinaria in locis convenientibus, ubi navigationi mercatorum obeffe non posunt, communi Gubernatorum in confiniis existen!ium consensu collocentur. Et cum nonnulli Boyari aliique minoris conditionis ex Valachia Ottomannica tempore belli ad partes Romano-Cæfareas se receperint, ii vigore hujus pacis ad priftinos lares revertere & ibi commorando, ad instar aliorum, habitationibus, bonis & terris suis pacificè frui poterunt..

ii. A loco, ubi Timock in Danubium in fluit, circiter decem horas sursum utriusque Imperii confinium conftituatur, Isperleckbanea cum suis antiquis territoriis Ottomannico, Resfova vero Romano Imperio permanentibus & inde inter montes versus Parakin pergatur, ita, ut Parakin Romano-Cæfareæ & Rilna Ottomannice ditioni reli&tis inter utriusque medium percongraum fitum progrediatur in litolaz, & ibi transeundo parvam Moravam juxta citeriorem ripam ad Schabak & inter Schabak & Bilanam per terram ad Bedka procedatur, inde fle&tendo circaterritorium Zozolense eatur Bellinam ad ripan Drinæ Fluviisitam, Belgrado feu Alba Græca, Parakin, INalaz, Schahaz, Bedka & Bellina cum antiquis fuis territoriis Auguftiflimo Rom. Imperatori cum a Jua Majeftate polella sint , Zokol vero & Ralna cum suis etiam antiquis territoris Ottomannico Imperio permanentibus, Timok fluvio cum fuis emolumentis utriusque subditi communiter gaudeant. III. Cum à Drinæ fluvio usque ad Unnam

[ocr errors]
[ocr errors]

intraque ripas flavii Savi aperte fitæ five occlusa arces & Palanka a Romanorum Imperatoris milita fint occupatæ , cum antiquis suis territoriis juxta fundamentum pacis in ejusdem S. Cæf. Majestatis poteftate permanento, quare etiam integer fluvius Savus cum suis tipis ad eandem pertinet.

IV. A loco, ubi fluvius Unna in Savum in. fuit, ufque ad territorium antiqui Novi, quod Porta Ottomannica poslidet, in ripa Orientali dicti fluvii fitum Jaslenoviz & Dobiza nec non aliquot turres & infulæ,cum præsidio Romano jareo infeffa fint, juxta fundamentum pacis cum antiquis suis territoriis Sacre Cæs. Majestatis permanento.

V. Quemadmodum novi Novi territoria in oca cidentali Unnä ripa ex parte Croatiæ fita (que tum Auguftiffimo Rom. Imperatori appertinebant) poft Tractatum Carlovizienfem propter aliqua que tempore feparationis limitum exorta sunt dif sidia & controverfias, destru&ta hoc nomine nuncupata Palanka Imperio Ottomannico tradita fue, ita iterum ad reconciliationem & Satisfactionem S. Cæf, Majeftati reftituantur & in ejusdem poteftatem cum omnibus inter antiquos suos limites exiftentibus locis & terris revertant.

VI. Loca demum, quæ in partibus Croatia fita à Savo fluvio diftantia ab utraque parte polo sella & præfidiis custodita justa Carlov. Tractatum cum suis territoriis in utriusque potestate maneant, atque fi quædam adhuc occupata fuerint viginti quatuor annos lunares continuo fequentes die, qua ejusdem subfcriptio facta fuerit, utrius que Imperii ad determinandos limites deputati Commisarii de controversiis decidant & ufque ad extremitatem Croatiæ, eorum locorum territoria, que in unius aut alterius Imperii pofeli

[ocr errors]

One

ne mansura sunt, distinctis limitibus ac fignis fen parent & determinent: ficutiper Carloviciensem ita etiam per præsentem Tractatum liberum ac licitum esto, ab utraque parte podela munimenta& arces, quæcunque de facto extant, pro fecuritate utriusque partis reparare, munire & fortificare, adincolarum vero commidas habitationes in extremis confiniis apertos pagos ædificare ubique finè impedimento & exceptione utrique parti fas efto, dummodo fub hoc prætextu nova fortali. tia non erigantur.

VII. Pax ifta , quamvis secundùm prædictas conditiones bona concordia conclusa fit , attamen at omnia, que de confiniis promilla & acceptata funt ex omni parte robur actipiant , conftituantur quamprimum ab utraque parte experti, fidi & pacifici Commissarii bique loco opportuno , ubi illis visum fuerit, convenientes.cum quieto comitatu & famulitio intra

fpatium duorum menfium, & citiüs si fieri poterit, confinia metis & terminis manifestis superiore articulo defignata diftinguant & determinent, & ftatuta ab utrinque accuratissimè & citissimè executioni mandentür.

VIII. Definiti tandem per hofce Tractatus,& Jubsecuta , ubi opus fuerit, locali deputatorum Commilariorum separatione ftabiliti , five deinceps idoneo tempore per operam Commissariorum utrinque stabilendi confiniorum limites Sanétè xtrinque & religiosè obferventur, ita ut sub nulratione aut prætextu extendi , transferri aut mutari pofsint, neque liceat alicui paciscentium parti in alterius partis territoriam ultra ftatutos semel terminos aut limites quidquam juris aut puteftatis pretendere aut exercere, aut alterius partissubditos five ad deditionem , five ad pendendüm tribuium qualecumqae , five præteritam fa

[ocr errors]

.

« PreviousContinue »