Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

litas illa, que per gloriofilimos amborum Magnorum Principum ac Imperatorum Predeceffores Carlovizii in Sirmio conclufa & stabilita fuerat , fummum in eorundem subditorum detrimentum, perturbationem& negotiorum ja&turam, per nova quedam diffidia ante elapfum terminum interrumpebatur , exindeque cruentum & exitiale bellum exortum sit, quod magnas Provincüs & Regnis devaftationes & populorum defolationes at. tulit, divina tamen opitulante clementia tam saIntaria ambo Imperia Jusceperunt consilia , ut de reconciliandis exacerbatis animis, parcenda bumaxi sanguinis effufione, & profpicienda subditorum Salute & bono recogitaretur. Ideo interpofitis Serewifimi ac Potentissimi Magna Britannia Regis ac Áīte-Potentium Dominorum Ordinum Generalium unitarum Belgii Provinciarum officiis , res perductæ funt, ut ad tractandam & concludendam Pacem ac renovandam priftinam amicitiam Lega. ti plenipotentiis fat amplis instructi in aliquem

locum mitterentur, ubi de certis conditionibus convenirent;

Itaque ex parte Seriniffimi, Potentissimi ac Invictilimi Romanorum Imperatoris Illuftrifimus & Excellentissimus, Dominus Hugo Damianus de Virmont Intimus & Imperialis Aulico bellicus Consiliarius, Rei pedestris Supremus Præfe&us & conftitutus Tribunus, ac Excellentissimus Dominus Michaël à Tallmann, Imperialis Aulico-bellicus Confiliarius, ex parte vero Serenissimi ac Potentissimi Magni Sultani Akmed Hani Ottomannici Impeo rii Illuftrifimus & Excellentissimus Dominus Ihrahim Aga, Ærarii Ottomannici fecundæ. divifionis Præfes & Excellentiffimus Dominus Mechmed Aga ejusdem 'Ærarii tertiæ divifionis Præses, nec non nomine Serenissimi ac Potentissimi

Magna

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Magne Britannia Regis Excellentifimus Dominus Robertus de Sutton, Eques auratus & alte-Potentium Ordinum Generalium unitarum Belgii Provinciarum Excellentissimus Dominus Comes de Coliers statin circà principium preteriti menfis Maji hic Paflarovizi comparuere ; qui solemni congreln & babitis quibusdam fub Tentorio, ufituto more, colloquiis, exbibitisque mutuo plenipotentiis ita felici succella hujus pacis opus perfecere, ut in fequentes viginti mutuos articulos convenerint.

[ocr errors]

ARTICULUS PRIMUS.

Provinciarum Moldavia & Valachiæ partim Poloniæ & partim Transylvaniæ limitibus comtermina interjacentibus, ut ab antiquo, montibus diftiguantur, & reperentur, ita ut ab omni par te antiquorum confiniorum termini obferventur nullaque in his nec ultra nec citra fiat mutatio, Er cum partes Valachie cis Alutam fluvium site cum locis & munimento Temesvarini in poteftato & pofleffione S.C. Rom. Imp. Majeftatis fint, juxta acceptatum fundamentum pacis, Uti Poflidetis , in ejusdem dominio & poteftate perma, neant, ita, ut prædi&ti Fluvii ripa Orientalis ad Ottomannicum Imperium, ripa vero Occidentalis ad Romanum pertineat: É Transylvanià elabens Fluvius Aluta usque ad locum , ubi in Danubium exoneratur , inde vero juxta ripas Danubii fluvii versus Orsovam ufque ad locum, è cujus regione Timock fluvius in Danubium influit, conftituantur confinia, atque ut ante hac circa fluvium Marusinum obfervatum fuerat, Aluta quoad potationem pecorum & pifcationis aliasque ejusmodi perquam necesarias utilitates utriusque partis subditis communis fit, Germanorum eorundem subditorum navibus onerariis e Transylvania in Danubium ultro citroque commeare liceat aliarumque cymbarum absque impedimento usus permittitur, naves. tamen molendinariæ in locis convenientibus, ubi navigationi mercatorum obejle non polunt, communi Gubernatorum in confiniis existen!ium confenfu collocentur. Et cum nonnulli Boyari aliique minoris conditionis ex Valachia Ottomannica tempore belli ad partes Romano-Cafareas

se receperint , ii vigore hujus pacis ad pristinos lares revertere & ibi commorando, ad instar aliorum, habitationibus, bonis & terris fuis pacificè frui poterunt.

II. A loco, ubi Timock in Danubium in fluit, circiter decem horas sursum utriusque Im= perii confinium conftituatur , Isperleckbanea cum Juis antiquis territoriis Ottomannico, Reffova vero Romano Imperio permanentibus & inde inter montes versus Parakin pergatur, ita, ut Parakin Romano-Cæfareæ & Rilna Ottomannică ditioni reli&tis inter utriufque medium percongruum fitum progrediatur in litolaz, & ibi tranfeundo parvam Moravam juxta citeriorem ripam ad Schabak & inter Schabak & Bilanam

per terram ad Bedka procedatur , inde flettendo circaterritorium Zozolense eatur Bellinam ad ripam Drinæ Fluvii sitam, Belgrado seu Alba Græca, Parakin, INalaz, Schahaz, Bedka & Bellina cum antiquis suis territoriis Auguftifimo Rom. Imperatori cum a fua Majeftate polela font Zókol vero & Rasna cum suis etiam antiquis territoriis Ottomannico Imperio permanentibus, Timok fluvio cum fuis emolumentis utriusque fubditi communiter gaudeant. III. Cum à Drinæ fluvio usque ad Unnam

[ocr errors]

intraque ripas fluvii Savi apertæ fitæ five occluse Arces & Palanka à Romanorum Imperatoris milite fint occupatæ , cum antiquis fuis territoriis juxta fundamentum pacis in ejusdem S. Cæf. Majestatis poteftate permanento, quare etiam integer fluvius Savus cum suis tipis ad eandem pertinet.

IV. A loco, ubi fluvius Unna in Savum in. fuit , ufque ad territorium antiqui Novi, quod Porta Ottomanwica poffidet, in ripa Orientali dic. tifluvii fitum Jaflenoviz& Dobiza nec non aliquot turres & infulæ,cum præsidio Romano Cæs jareo infelle fint, juxta fundamentum pacis cum. antiquis suis territoriis Sacræ Cæf: Majestatis permanento.

V. Quemadmodum novi Novi territoria in oca cidentali Unnä ripa ex parte Croatiæ fita (que tum Auguftiffimo Rom. Imperatori appertinebant) poft Tractatum Carlovizienfem propter aliqua que tempore feparationis limitum exorta sunt diffidia & controverfias, destructa hoc nomine nuncupata Palanka Imperio Ottomannico tradita fuere, ita iterum ad reconciliationem & satisfactionem S. Caf. Majeftati reftituantur & in ejusdem poteftatem cum omnibus inter antiquos suos limites exiftentibus locis & terris revertant.

VI. Loca demum, quæ in partibus Croatia fita à Savo fluvio diftantia ab utraque parte por: Sella & præfidiis custodita justa Carlov. Tractatum cum suis territoriis in utriusque potestate maneant, atque

fi quædam adhuc occupata fuerint viginti quatuor annos lunares continuo fequentes die, qua ejufdem subfcriptio facta fuerit, utriuf que Imperii ad determinandos limites deputati Commisarii de controversiis decidant & ufque ad extremitatem Croatiæ, eorum locorum territoria, que in unius aut alterius Imperii pofel

One

[ocr errors]

ne mansura sunt, distinctis limitibus ac hgnis fem parent & determineni: ficuti per Carlovicienfem ita etiam per præsentem Tractatum liberum ac licitum esto, ab utrâque parte popela munimenta & arces, quæcunque de facto extant, pro fecuritate utriusque partis reparare, munire & fortificare, adincolarum vero commidas habitationes in extremis confiniis apertos pagos ædificare ubi. que finè impedimento & exceptione utrique parti fas efto, dummodo fub hoc prætextu nova fortalitia non erigantur.

VII. Pax ifta , quamvis secundùm prædietas conditiones bona concordia conclusa fit attamen

ut onania, que de confiniis promila & acceptata funt ex omni parte robur accipiant , conftituantur quamprimum ab utraque parte experti, fidi & pacifici Commisarii bique loco opportuno, ubi illis visum fuerit, convenientes cum quieto comitatu&

famulitio intra fpatium duorum menfium, & citiüs si fieri poterit, confinia metis & terminis manifeftis fuperiore articulo defignata diftinguant & determinent, & ftatuta ab utrinque Accuratissimè & citissimè executioni mandentür. VIII. Definiti tandem per hofce Tractatus ,

Jubsecuta , ubi opus fuerit, locali deputatorum Commisariorum separatione ftabiliti , five deinceps idoneo tempore per operam Commissariorum utrinque stabilendi confiniorum limites Sanétè rtrinque & religiosè obferventur, ita ut sub nula ratione aut prætextu extendi , transferri aut mutari pofsint, neque liceat alicui paciscentium parti in alterius partis territoriam ultra ftatutos semel terminos aut limites quidquam juris aut putestatis prætendere aut exercere, aut alterius partis fubditos five ad deditionem , five ad pendendam tributum qualecumque, five præteritum fan

« PreviousContinue »