Page images
PDF
EPUB

de Singendonck, coete rorumque Deputatorum de rebus externis confulentium & examinatis in repræfentatione infrafcripti de Die tertia hujus menfis contentis fumpferunt, illamque Refolutionem, jam mifit infrafcriptus Sacræ Cæfareæ Regiæque Catholicæ Majeftati. Que nil magis defiderans & cupiens quam continuationem & augmentationem à tanto tempore inter ipfam & Rempublicam exiftentis concordiæ, fiduciæ, & amicitia ut Celfa & Potentes Dominationes Veftræ fupradicti fui defiderii utpote etiam Sinceritatis illius, quâ movetur, media quærelis Commercioram & fpecialiter in Belgio Cafareo erecta Societatis caufâ, graffantibus obviandi ingredi amplectique promptam paratamque fe exhibere, te convictaque fient.

[ocr errors]

*

cer

Supradicta Sacra Majeftas optimum judicavit fuo infrafcripto Ablegato Plenipotentiam, cujus copia bic juncta eft, mittere ut cum uno aut pluribus Veftris Deputatis pari poteftate munitis congredi, aufcultare, & deliberare poffit & deinceps fimul & conjun&tim ad reciprocam fatisfactionem poffint omnes juftas querelarum Caufas è medio tollere: infrafcriptus tamen Celfis & Pontentibus Dominationibus Veftris declarandi coactus eft, quod Sacra Cæfarea Regiaque Ca tholica Majeftas, longè alias Tractatum Hanoverie conclufum confideret,quam Celfa & Potentes Dominationes Veftræ illum in Refolutione octava bujus menfis die confiderare videntur. Sicuti Celfa & Potentes Dominationes Veftræ in illa Refolutione declarant, efficaciter & fincere curant obfervantiam & manutentionem Tractatuam, quos cum Sacra Cæfarea & Regia Catholica Majeftate habent, nulla adbuc videtur in

[ocr errors]

venienda methodus nifi fœderi illo Hanoveriano ex parte Reipublicæ non accedendo, dum acceffio illa manifeftè læderet, & fummopere Tractatui, qui vulgò de la Barriere vacatur, contraria foret; fiftema etiam, quo formatus eft, totaliter deftrueret ultra quod circa Belgii Cafa rei Comercia & Navigationem tales conventiones & fipulationes plurimafque alias continet, que facram Cæfaream Regiamque Catbolicam Majeftatem cogunt, & per acceffionem Celfarum &Potentium Dominationum Veftrarum (fipra ter fpem accederet) majorem imponerent neceffi tatem, quod talia confilia talefque etiam efficaces præcautiones adbibeat, aggredietur & amplectetur, ut bono & indubitato fucceffu poffit fe ef fectui conventionum illarum opponere, illafquè infructuofas reddere. Si id quod Sacram Cafaream & Regiam Catholicam Majeftatem offendit vobis nullius momenti eft, faltem Celli & Potentes Domini, non oblivifcimini quanti vobis Jemper fuit momenti, & totius Europa Vef tra Reipublicæ tranquillitas, & in quanto per hoc fœdus Hanoverianum periculo publica fit tranquillitas ex prædictis confiderate. Pari attentione Celfi Potentes Domini verfus guarantiam generalem poffeffionum & jurium Sua Majeftatis Regis Boruffie oculos vertite. Et facile erit nofcendum quod dum jus à fupradicto Rege,ad Succeffionem Ducatuum Montium & Juliaci con fenfum, non fit in guarantia generali exceptum, confequenter in illa inclufum cenferi debeat.

Ultra quod fecundum omnem apparentiam maximè fufpiciendum nec minime dubitandum videtur, quod particularis ifta guarantia nominasim aliquo articulo fecreto stipulata fit,iftorum Du

catuum

catuum poffeffione fupra dictus Rex evidenter Rheno & Mofe dominaretur.

Quod quantum fit contra antiquum Reipublica fiftema, per præterita fatis conftat, nec Celsæ& Potentes Dominationes Veftræ poffunt non memi niffe cunctorum motuum, quos fibi dederunt tempore quo agebatur de ceffione arcis Gueldriæ cum Jai Territorii diftrictu. Denique infrafcriptus iterum nomime Cafareo Celfas & Potentes Dominationes Veftras præfatis motivis,& aliis in precedente repræfentatione expreffis,& fæpe verbaliter expofitis, non felum dehortatur ab acceffione ad· foedus nuper Hanoveriæ initum, cujus fequela tranquillitati publicæ periculofiffimæ funt; Verum etiam invitat ut velint uno vel pluribus authoritatem tribuere, cum illo congrediendi, & conjunctim conveniendi ad mutuam reciprocam fatisfactionem circa res Commercium concernentes; Pariter quidem, ut loco ad fœdus Hanoverianum cogitandi, velint deliberationes fuas dirigere ad acceffionem ad Tractatum Pacis nuper Viennainter Sacram Cæfaream Regiamque Catholicam Majeftatem, & Catholicam Majeftatem Philippum quintam Hifpaniarum Regem, conclufum, fecundum fuper hoc die tertia bujus menfis factam invitationem; hujufque Tractatus duodecimus articulus pro propria Reipub, tranquillitate & securitate tanti eft momenti & de foliditate illius tranquillitas publica Europa omnino & indubitanter dependent. Summa infrafcriptoforet felicicitas, fi fuis officiis antiquæ inter Sacram Cafaream & Catholicam Majeftatem & Celfas Potentefque Dominationes Veftras exiftentis concor dia, fiducia,& amicitia interruptionem præve niens & impediens, poffit illorum continuationem & augmentationem fuis negociationibus obtinere.

[ocr errors]
[ocr errors]

Hæc funt infrafcripti Ablegati extraordinarii ardentiffima vota. Actum Hage Comitum die 'duodecima Decembris anni 1725.

(Signé)

KONIGSEGG ERPS.

Pleinpouvoir de l'Empereur au Comte de Konigsegg Erps pour traiter fur la Compagnie d'Oftende.

[ocr errors]
[ocr errors]

Os Carolus Sextus, Divina favente Clementiâ, electus Romanorum Imperator, femper Auguftus, ac Germania,Hifpania, utriuf que Siciliæ, nec non Hungaria, Bohemia, Dalmatie, Croatia, Slavonia Rex, Archi-Dux Aufrie, Dux Burgundia, Brabantia, Stiria, Carinthia, Carniola & Wurtembergæ; Comes Habfpurgi, Flandria, Tirolis & Goritia &c. Notum teftatumque facimus, cum citra pem comperiamus illam, quam nuper in Belgio Noftro Commerciorum caufa ereximus Societatem, Celforum ac Potentium Statuum Fœderati Belgii incolis gravem accidere, quamquam per ejufmodi inftitutum Civibus duntaxat Noftris profpicere, nemini verè Damnum aut noxam inferre deftinatum nobis effet, concordia tamen ftudium facit, ut modum ejufmodi diffenfionibus obviandi in gredi amplectique promptos Nos paratofque exbibeamus; in cujus rei Teftimonium nos illuftri& magnifico Noftro apud præfatos Status Generales Foederati Belgii in præfentiarum Ablegato extraordinario Carolo Comiti à Konigsegg-Erps facul tatem damus, cum uno vel pluribus eorum Deputatis pari poteftate munitis congrediendi, aufcultan

culcandi, & deliberandi, denique fuper conditionibus in commune confulendi, quas fæpè memorati Status effent propofituri; adbuc, ut omnes deinceps jufte offenfionis aut quærelarum caufæ, quæ contra dictam noftram Societatem moveri dicuntur, quantocius amicabiliter è medio tollantur; que fi ita acta fuerint, pollicemur atque promittimus Verbo Noftro Cæfareo Regio atque Archiducali, nos ea corroboraturos atque ratificaturos effe, In quorum fidem majufque robur præfentes Manu Noftra fubfcriptas Sigillo noftro muniri juffimus. Datum in Civitate Noftrà Vienne die vigefima octava menfis Novembris, Anno Domini millefimo feptingentefimo vigefimo quinto, Regnorum Noftrorum Romani decimo quinto, Hifpaniarum vigefimo tertio, Hungarici vero Bobemici itidem decimo quinto, &c. &c.

Ce Mémoire ayant été rendu Commissorial, fur le raport qu'en firent les Députez, Leurs Hautes Puiffances les chargèrent d'avoir une Conference avec le Comte de Konigsegg, pour preffentir quels expediens on pourroit employer pour accommoder les differens touchant la Navigation des Païs-Bas Autrichiens aux Indes; le 17. ces Députez raportèrent, ,, qu'ils avoient infifté dans cette Conference ,, pour favoir, fi, & quelles propofitions le fufdit Sieur Comte de Konigsegg pourroit faire fur ce fujet. Que celui ci avoit ré,, pondu, qu'il étoit autorisé d'écouter les ,, propofitions qu'on pouroit faire de la part de Leurs Hautes Puiffances, & de traiter là-deffus, avec inftance qu'on voulut faire de ce côté-ci des propofitions pour un accommodement fur la fufdite Navigation Tome II.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Q

[ocr errors]

aux

« PreviousContinue »