Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

de Singerdonck, coete rorümque Deputatorum de
rebus externis consulentium & examinatis in re-
presentatione infrascripti de Die tertia hujus men-
Jis contentis sumpserunt, illamque Resolutionem,
jam misit infrascriptus Sacre Cæfareæ Regiæque
Catholicæ Majestati. Quæ nil magis defiderans
& cupiens quàm continuationem & augmenta-
tionem à tanto tempore inter ipfam & Rempu-
blicam existentis concordia , fiducia , & amici-
tiæ ut Celje & Potentes Dominationes Vestre
fupradicti sui desiderii utpote etiam Sinceritatis
illius , quầmovetur , media querelis Commercia-
ram & Specialiter in Belgio Casareo erett & So-
cietatis caufâ, grallantibus obviandi ingredi am-
ple&tique promptam paratamque se exhibere, cer-
te convictaque fient:
Supradi&ta Sacra Majesias optimum

judicavit , suo infrafcripto Ablegato Plenipotentiam , cujus copia hic juncta est, mittere ut cum uno aut pluribus Veftris Deputatis pari poteftate munitis congredi, auscultare , deliberare pofit' E deinceps fimul & conjunétim ad reciprocam satisfactionem poflint omnesjuftas querelarum CauSas è medio tollere: infrafcriptus tamen Cellis & Pontentibus Dominationibus Veftris declarandi coactus eft, quod Sacra Cæsarea Regiaque Cas tholica Majeftas , longè alias Tractatun Hanoveriæ conclusum confideret,quam Celfæ & Potentes Dominationes Veftræ illumin Resolutione octava bujus menfis dié considerare videntur. Sicuti Cellæ & Potentes Dominationes Vestre in illa Resolutione declarant, efficaciter & sincere che rant obfervantiam & manutentionem Tractatuum, quos cum Sacra Cæfarea & Regia Ca. tbolica Majestate habent, nulla adbuc videtur in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

WF

file Pot

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

venienda methodus nifi fæderi illo Hanoveriano ex parte Reipublicæ non accedendo, dum acceffio illa manifeftè læderet , & summopere Tractatui, qui vulgo de la Barriere vacatur, contraria foret; sistema etiam , quo formatus eft, totaliter destrueret ultra quod circa Belgii Cæfarei Comercia & Navigationem tales conventiones & Nipulationes plurimasque alias continet, quc Sacram Cæfaream Regiamque Catbolicam Majestatem cogunt, & per accelionem Cellarum & Potentium Dominationum Veftrarum (li preter spem accederet) majorem imponerent necesi. tatem , quod talia consilia talesque etiam efficaces precautiones adhibeat, aggredietur & ample&tetur, ut bono & indubitato succes'u polit fe effe&tui conventionum illarum opponere , illafquè infructuosas reddere. Si id quod Sacram Cæsaream & Regiam Catholicam Majeftatem offendit vobis nullius momenti eft , faltem Celli & Potentes Domini, non obliviscimini quanti vobis femper fuit momenti, & totius Europees Vef. tre Reipublicæ tranquillitas , & in quanto per hoc fædus Hanoverianum periculo publica fit tran. quillitas ex prædiétis considerate. Pari attentione Celji & Potentes Domini versus guarantian generalem poffeffionum & jurium Suæ Majeftatis Regis Borufiæ oculos vertite. Et facile erit noscendum quod dum jus à supradicto Rege,ad Succesionem Ducatuum Montium& Juliaci con. Sensum, non sit in guarantia generali exceptum, consequenter in illa inclusum cenferi debeat.

Ultra quod fecundum omnem apparentiam maximè fufpiciendum & nec minime dubitandum videtur , quod particularis istaguarantia xominasim aliquo articulo fecreto ftipulata fit,iftorum Due

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

catuum

G

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

catuum poreffione fupra di&tus Rex evidenter Rbeno & Mofa dominaretur.

Quod quantum fit contra antiquum Reipublicæ fistema, per pretérita fütis conftat , nec Cellæ & Potentes Dominationes Veftræ polunt non meminile cunctorum motuum, quos fibi dederunt tema pore quo agebatur de ceffione arcis Gueldriæ cum fui Territorii districtu. Denique infrafcriptus ite. rum nomime Cæsareo Celfas & Potentes Dominationes Veftraspræfatis motivis,& aliis in precedente repræsentatione expreffis,&

fiepe verbaliter expofitis, non felum de burtatur ab accesione adi foedus nuper Hanoveriæ initum , cujus fequele tranquillitati publice periculosisimæ sunt; Verum etiam invitat ut velint uno vel pluribus authoritatene tribuere, cum illo congrediendi , & conjunctim conveniendi ad mutuam & reciprocam satisfa&tionem circa res Commercium concernentes; Pariter quidem, ut loco ad foedus Hanoverianum cogitandi, velint deliberationes fuas dirigere ad acceffionem ad Tractatum Pacis nuper Vienneinter Sacram Cæfaream Regiamque Catbolicam Majeftatem, & Catholicam Majeftatem Philippum quintam Hispaniarum Regem, conclufum, secundum super hat die tertia bujus menfis faétam invitationem; bujusque Tractatus duodecimus articulus pro propria Reipub. tranquillitate & lecuritate tanti eft momenti & de foliditate illius tranquillitas publica Europa omnino & in dubitarter dependent. Summa infrafcriptoforet felicicitus, fi, fuis officiis antiquæ inter Sacram Cæfaream & Catholicam Majeftatem & Celfas Potentesque Dominationes Veftras existentis concordie , fiduciæ,& amicitiæ interruptionem preven niens & impediens, polit illorum continuationem & augmentationem fuis negociationibus obtinere.

Hæc funt infrascripti Ablegati extraordinarii ardentissima vota. A&tum Hage Comitum die 'duodecima Decembris anni 1725.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

(Signé)

KONIGSEGG ER PS. Pleinpouvoir de l'Empereur au Comte de Konigsegg Erps pour

traiter sur laCompagnie d'Oftende. Nos

Os Carolus Sextus, Divina favente Cle

mentia , electus Romanorum Imperator, semper Augustus, ac Germania, Hispania, utrims que Siciliæ , nec non Hungaria, Bobemie, Dalmatie, Croatia, Slavoniæ Rex, Archi-Dux duftria, Dux Burgundiæ, Brabantie , Stiriæ , Carinthiæ , Carniole & Wurtembergæ ; Comes Habfpurgi , Flandriæ , Tirolis & Goritiæ &c. Notum teftatumque facimus, cum citra spem comperiamus illam,quam nuper in Belgio Noftro Commerciorum causa ereximus Societatem , Celforum ac Potentium Statuum Föderati Belgii in. colis gravem accidere , quamquam per ejusmodi institutum Civibus duntaxat Noftris prospicere, nemini verè Damnum aut noxam inferre deftinatum nobis eflet, concordiæ tamen studium facit, ut modum

ejusmodi disenfionibus obviandi in. gredi ampleétique promplos Nos paratosque exhi: beamus; in cujus rei Teftimonium nos illuftri& magnifico Nostro apud præfatas Status Generales Federati Belgii in presentiarum Ablegato extraordinario Carolo Comiti à Konigsegg-Erps facultatem darus, cum uno vel pluribus eorum De. putatis pari poteftate munitis congrediendi , auf

[ocr errors][ocr errors]

cultas

[ocr errors]
[ocr errors]

.

culcandi, & deliberandi , denique super conditionibus in commune consulendi , quas fæpè memorati Status ellest proposituris adhuc, ut omnes deinceps juste offenfionis aut quærelarum caufæ, que contra diétam noftram Societatem moveri dicuntur,' quantocius amicabiliter è medio tollantur ; que fi ita acta fuerint, pollicemur atque promittimus Verbo Nostro Cesareo Regio atque Arcbiducali, nos ea corroboraturos atque ratificaturos effe, In quorum fidön majusque robur, præJentes Maru Noftra subferiptas Sigillo nostro muniri juffimus. Datum in Civitate Noftra Vienne die vigefima octava menfis Novembris, Anno Domini millefimo feptingentefimo vigefimo quinto Regnorum Noftrorum Romani decimo quinto, Hifpaniarum vigefimo tertio , Hungarici vero E"Bobemici itidem decimo quinto, &c. &c.

Ce Mémoire ayant été rendu Commiflorial, sur le raport qu'en firent les Députet Leurs Hautes Puillances les chargèrent d'avoir une Conference avec le Comte de Konigsegg, pour prefsentir quels expediens on pourroit employer pour accommoder les differens tou. chant la Navigation des Païs-Bas Autrichiens aux Indes; le 17. ces Députez raportèrent , », qu'ils avoient infifté dans cette Conference » pour savoir, fi, & quelles propofitions le

susdit Sieur Comte de Konigsegg pourroit faire sur ce sujet. Que celui ci avoit ré

pondu , qu'il étoit autorisé d'écouter les „ propositions qu'on pouroit faire de la part

de Leurs Hautes Puissances, & de traiter là-dessus, avec instance qu'on voulut fais

re de ce côté-ci des propositions pour un » accommodement fur la luídite Navigation Tome II.

Q

[ocr errors]

9

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

aux

« PreviousContinue »