Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1901, Parts 1-2

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 417 - Having once given her sanction to a measure, that it be not arbitrarily altered or modified by the Minister; such an act she must consider as failing in sincerity towards the Crown, and justly to be visited by the exercise of her Constitutional right of dismissing that Minister.
Page 379 - Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten; Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art.
Page 417 - ... towards the Crown, and justly to be visited by the exercise of her constitutional right of dismissing that Minister. She expects to be kept informed of what passes between him and the foreign Ministers before important decisions are taken, based upon that intercourse ; to receive the foreign despatches in good time ; and to have the drafts for her approval sent to her in sufficient time to make herself acquainted with their contents before they must be sent off.
Page 116 - Konings: 1į. dat die cultures niet in den weg staan aan de teelt van genoegzame voedingsmiddelen ; 2į, dat voor zoover die cultures plaats hebben op gronden, door de inlandsche bevolking voor eigen gebruik ontgonnen, de beschikking over die gronden geschiede met billijkheid en met eerbiediging van bestaande rechten en gebruiken; 3'.
Page 306 - Tot dusver kan ik het niet inzien. Het komt mij voor dat de wet, gewijzigd in den geest van het amendement van den heer Van Nierop, zonder dat men zich blootstelt aan de gevolgen waarvan ik sprak, het doel zal treffen. Maak het regt van den Javaan op zijn grond tegenover het Gouvernement, gelijk westersch eigendom, onaantastbaar; dan zult gij hem de zekerheid geven die hjj behoeft, en al hetgeen gij hem zonder verwarring voor het oogenblik geven kunt.
Page 318 - ... van bescherming, tot het maken van wijze wetten, tot het openen van middelen van gemeenschap, kortom tot bevordering middellijk van de industrie der ingezetenen, met onthouding van alle onmiddellijke bemoeiing daarmede onder wat vorm of benaming ook...
Page 158 - De rechtstreekse zorg der Overheid mag en kan zich niet verder uitstrekken dan tot de openbare school, die een voorwerp van staatszorg is, opdat er zekerheid zij, dat overal het nodige volksonderwijs worde gegeven. De eis om uit openbare kassen offers te brengen ten einde de mededinging der bijzondere scholen te steunen, is noch billijk, noch grondwettig.
Page 94 - ... der kerkgenootschappen niet aan het wereldlijk gezag is opgedragen ; maar wij vinden tevens in de Grondwet, naast de vrijheid en gelijkheid van bescherming aan alle kerkgenootschappen verleend, verantwoordelijkheid naar de wet, en bovenal een toezicht, den Koning opgedragen, waardoor Hij in staat wordt gesteld, om rust en vrede in zijn Rijk te bewaren.
Page 312 - In of voor elke gemeente wordt Lager Onderwijs gegeven voldoende aan de behoefte der bevolking. Het wordt, voor zooveel daarin niet op andere wijze is voorzien , van Overheidswege verstrekt in Openbare Scholen ; voor onvermogenden kosteloos, voor anderen tegen betaling van een billijk schoolgeld.
Page 135 - Staat van zijn ingezetenen kan vergen al wat tot zelfbehoud der vereeniging noodzakelijk is, maar dat hij ook aan hen alles moet verschaffen wat vereischt wordt om hun het volle genot der beschaving te verzekeren.

Bibliographic information