Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

6. Eleonore. Marie Dorothée. FredERIC-GUI diens. Le Pr. Georg

4• Ep. Albert Fre- Anne Imanod Louise. deric, gr. On, de Russie

cle du Roi de
Prusle.

[blocks in formation]

On voit par cettte Clers, les Enfan du Marggrave Albert - fant de Frederii II. & aîné du Duc Fux, les Prin ces de Hele - Hombourg Soeur de Frede ric II,

subinde per dicta & recentiores declarationes Nobis apprimè cognitas ad feminas diserie extensas , atque vim pacti familiæ perpetui obtinentes, emiffam atque iteratam, inomnibus & fingulis punctis, articulis & conditionibus, à Nobis hodierna die folemni Diplomate ratihabitam , gratam , probatamque habere nec ulla in re illi unquam contravenire, aut, ut à quocunque contraveniatur, pati velimus aut debeamus.

Ita Nos Deus adjuvet, Sanctum ejus

Evangelium, lov omnes Sanéti. IN fidem hujus reiteratæ renunciationis ,

adhæsionis & acceptationis instrumentum hoc propriis manibus à Nobis Augusto secundo, Rege Poloniæ &c. Electore Saxoniæ &c. Nobis Regio Poloniæ ac Lithuaniæ, itemque Electorali Saxoniæ Principe Friderico Augufto, & Nobis Regia Principe Maria Josepha, subscriptum sigillisque nostris munitum est.

Dresdæ prima mensis O&tobris anni millesi, mi septingentesimi decimi noni.

(L.S.) AUGUSTUS Rex.
(L.S.) FRIDERICUS AUGUS-

TUS R. P. P. & L. E.S.
(L.S.) MARIA JOSEPHAR.P.P.

& L. E. S. & A. A.

[ocr errors][merged small]

Renonciations de l'Empereur Charles VI. &

du Roi d'Espagne Philippe V. dont il off parlé dans lArticle XVIII, du Traité de Vienne Tome II. pag. 222.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Os Carolus VI. Divina favente Clementia

Electus Romanorum Imperator, semper Augustus, ac Germania, Hispaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatia, Croatiæ, Slavoniæque Rex, Archidux Auftriæ, Dux Burgundize, Brabantiæ, Mediolani, Mantuæ, Štyriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, Limburgi, La. cemburgi, Geldriæ, ac Superioris & Inferioris Silefiæ & Wurtembergæ, Princeps Sueviæ, Marchio Sacri Romani Imperii Burgoviæ , Moraviæ , Superioris & Inferioris Lusatix, Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiæ, & Namurci, Landgravius Alfatiæ , Dominus Marchiæ Slavoniæ, Portus Naonis & Salinarum, &c. &c. Notum facimus omnibus præsentibus & futuris. Poftquam poft immatura fata Serenillimi olim & Porentissimi Principis Caroli II. Hifpaniarum & Indiarum Regis recol. mem. ob caufam fucceffionibus in fua Regna, durum, diuturnumque Bellum ortum fit, quod universam pene Europam diu, foedeque afflixit, neque componendis litigiis , ii , qui Trajecti ad Rhenum, Badæque Helvetiorum celebrati fuere conventus, adeo ex integro suffecerint, quin recens in Italia Bellum eruperit, Divina bonitate factum effe, ut collatis amicis consi

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

lis, reque maturè deliberatâ ac difcuffâ, die secundâ mensis Augusti hujus anni 1718. Londini Nos inter & Sereniffimum ac Potentiffimum Galliæ Regem Ludovicum XV. fub Tutelâ Serenissimi Principis Philippi Ducis Aurelianensis, Regni Galliæ pro tempore Regentis agentem: nec non Serenissimum ac Potentissimum Magnæ Brittanniæ Regem Geor. gium, Ducem Brunsvico Luneburgenfem Sacri Romani Imperii Electorem, certi pacificationis, Foederumque Articuli conclufi, fignatique fuerint, eo unice collimantes , quo alma pax inter Principes, quibus ea jam conftat, magis firmetur; inter eos verò qui adhuc diffident, quantocyus revocetur, ac reflorescat , atque adeo hoc tantum pacis beneficium, sublatis è medio fimultatibus, univerfæ Europæ commune tandem reddatur; ad alsequendum verò tam falutarem fcopum haud alia certior via vifa fit, quam per ipsos hofce Tractatus, ad mentem, & normam præcedentium, separationem perpetuam Coronarum Galliæ, & Hispaniæ, itidem separationem perpetuam Hispaniaruin & Indiarum à Statibus , quos nunc poflidemus, & vi Tractatus poffidere debemus, denuo immutabili Legi (cui falus totius Europæ innixa eft) ftabilire, atque ut ftato inter Europæ Principes virium æquilibrio, justaque commensuratione , unio plurium Coronarum in unum idemque Caput ac Lineam avertatur , providere ac alia commoda, & emolumenta Nobis, ac iis Principibus, qui iftius pacificationis , Foederumque Socü funt, aut iis accedere vellent, afferere, prout lacius in dictis conventionum Articulis concinetur.

Cum

« PreviousContinue »