Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Eleonore. Marie Dorothée. FREDERIC-GUIDen. Le Pr. Georg

[blocks in formation]

On voit par cettte Clers, les Enfan du Marggrave Albert-fant de Frederi 11. & aîné du Duc Fux, les Prin ces de Heffe-Hembourg Soeur de Frede ric II.

fubinde per dicta & recentiores declarationes Nobis apprimè cognitas ad feminas diferie extenfas, atque vim pacti familiæ perpetui in omnibus obtinentes, emiffam atque iteratam, i & fingulis punctis, articulis & conditionibus, à Nobis hodierna die folemni Diplomate ratihabitam, gratam, probatamque habere nec ulla in re illi unquam contravenire, aut, ut à quocunque contraveniatur, pati velimus aut debeamus.

IN

Ita Nos Deus adjuvet, Sanctum ejus
Evangelium, & omnes Sancti.

N fidem hujus reiteratæ renunciationis, adhæfionis & acceptationis inftrumentum hoc propriis manibus à Nobis Augufto fecundo, Rege Poloniæ &c. Electore Saxoniæ &c. Nobis Regio Poloniæ ac Lithuania, itemque Electorali Saxoniæ Principe Friderico Augufto, & Nobis Regia Principe Maria Jofepha, fubfcriptum figillifque noftris munitum eft.

Drefdæ prima menfis Octobris anni millefimi feptingentefimi decimi noni.

(L.S.) AUGUSTUS REX.
(L.S.) FRIDERICUS AUGUS-
TUS R. P. P. & L. E. S.

(L.S.) MARIA JOSEPHAR.P.P.
& L. E. S. & A. A.

[blocks in formation]

Renonciations de l'Empereur Charles VI. & du Roi d'Espagne Philippe V. dont il eft parlé dans l'Article XVIII. du Traité de Vienne Tome II. pag. 222.

N

Os Carolus VI. Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator, femper Auguftus, ac Germaniæ, Hifpaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatia, Slavoniæque Rex, Archidux Auftriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Mantuæ, Styriæ, Carinthia, Carnioliæ, Limburgi, Lucemburgi, Geldriæ, ac Superioris & Inferioris Silefiæ & Wurtemberge, Princeps Suevia, Marchio Sacri Romani Imperii Burgovia, Moravia, Superioris & Inferioris Lufatia, Comes Habfpurgi, Flandriæ, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiæ, & Namurci, Landgravius Alfatiæ, Dominus Marchia Slavonix, Portus Naonis & Salinarum, &c. &c. Notum facimus omnibus præfentibus & futuris. Poftquam poft immatura fata Sereniffimi olim & Potentiffimi Principis Caroli II. Hifpaniarum & Indiarum Regis recol. mem. ob caufam fucceffionibus in fua Regna, durum, diuturnumque Bellum ortum fit, quod univerfam pene Europam diu, foedeque afflixit, neque componendis litigiis, ii, qui Trajecti ad Rhenum, Badæque Helvetiorum celebrati fuere conventus, adeo ex integro fuffecerint, quin recens in Italia Bellum eruperit, Divina bonitate factum effe, ut collatis amicis confi

liis,

liis, reque maturè deliberatâ ac difcuflâ, die fecundâ menfis Augufti hujus anni 1718. Londini Nos inter & Sereniffimum ac Potentiffimum Galliæ Regem Ludovicum XV. fub Tutelâ Sereniffimi Principis Philippi Ducis Aurelianenfis, Regni Galliæ pro tempore Regentis agentem: nec non Sereniffimum ac Potentiffimum Magne Brittanniæ Regem Georgium, Ducem Brunfvico Luneburgenfem, Sacri Romani Imperii Electorem, certi pacificationis, Fœderumque Articuli conclufi, fignatique fuerint, eo unice collimantes, quo alma pax inter Principes, quibus ea jam conftat, magis firmetur, inter eos verò qui adhuc diffident, quantocyus revocetur, ac reflorefcat, atque adeo hoc tantum pacis beneficium, fublatis è medio fimultatibus, univerfæ Europæ commune tandem reddatur; ad affequendum verò tam falutarem fcopum haud alia certior via vifa fit, quam per ipfos hofce Tractatus, ad mentem, & normam præcedentium, feparationem perpetuam Coronarum Galliæ, & Hifpaniæ, itidem feparationem perpetuam Hifpaniarum & Indiarum à Statibus, quos nunc poffidemus, & vi Tractatus poffi dere debemus, denuo immutabili Legi (cui falus totius Europæ innixa eft) ftabilire, atque ut ftato inter Europe Principes virium æquilibrio, juftaque commenfuratione, unio plurium Coronarum in unum idemque Caput ac Lineam avertatur, providere ac alia commoda, & emolumenta Nobis, ac iis Principibus, qui iftius pacificationis, Foederumque Socii funt, aut iis accedere vellent, afferere, prout latius in dictis conventionum Articulis continetur.

Cum

« PreviousContinue »