Page images
PDF
EPUB

tormentifque Emdanæ civitatis, quæ fecum attulerant omni denique commeatu & apparatu bellico mul&tata eft, tantus denique animos rebellium terror occupavit, ut codem die oppidum Nordanum turpiffima fuga defererent, Emdamque, afylum omnium Frifia Orientalis rebellium certiffimum, concederent.

§. XXX.

vindicem

Debuerant omnino Emdani tanta, tamque inopinata clade affli&i DEUM agnofcere, manibufque datis ad faniora redire confilia; Verum enim vero tanta fuit animorum defperantium impotentia & perverfitas, ut majori, quam antea, audacia loca, quæ deferuerunt, recuperanda effe decernerent, eoque fine omnem Emdanæ civitatis militem, multis rufticorum rebellantium millibus ftipatum, in agrum Nordanum deducerent, Nordamque in poteftatem fuam redigere conarentur. Cum autem aliquot diebus violentiffima oppugnatione nihil profeciffent, duxque ipforum primarius Andreé cecidiffet, immiflo divinitus terrore perturbati, relictis omnibus tormentis quæ Emdana civitas iterum fuppeditaverat, omnique commeatu & apparatu bellico, die 25. Aprilis iterum turpiffime terga dederunt, multifque Emdanorum officialibus, & militibus, nec paucis rufticorum captis, reliqui difperfi funt, adeo, ut populofum vicum Leeranum, aliaque, quæ hactenus in poteftate fua habuerant, loca, fponte defererent: qua re factum eft, ut vici, pagique, in quibus rebelles adhuc

[ocr errors]

maxime fævierant nullo fanguine fufo, fponte in legitimi Domini redierint pote

ftatem.

Eodem die, nempe die 25. Aprilis, Rex Danorum Potentiffimus, copias fuas, ex vicino Comitatu Oldenburgenfi Principi ad repellendas Emdanorum injurias & infultus, auxilio mifit, ita ut per Sereniffimi milites, horum ut & fidelium fubditorum ope fuffultos, per omnem Provinciam, excepta unica civitate Emdana, incendium rebellionis reftinétum fit.

6. XXXI.

Optimo jure & captivi, & ii fubditi, qui rebellionis hujus inaudite crimine fe obligaverant, Principi pœnas rebellium dare debuerant quippe cum non tantum adverfus Cæfarea Decreta, fed & contra Ipfum hereditarium Provinciæ Principem ac Dominum hoftili & rebelli animo infurrexiffent: fed maluit mitiffimus Princeps, incredibili clementiæ exemplo, veniam concedere; Ruftici enim & gregarii Emdanorum milites, juramento interpofito, polliciti, numquam fore, ut ad arma contra Principem capienda, aliaque fimilia facinora in pofterum admittenda, inducantur, dimiffi, ductorefque Emdanorum captivi Cæfarea Subdelegata Commiffioni, quæ, cum per biennium fere rebellium furore impedita, nihil à fe agi poffe vidiffet, poft hanc cladem, fauftis aufpiciis retexendæ negotiorum telæ occafionem na&a eft, traditi funt.

[blocks in formation]

§. XXXII.

Interjecto tempore, Emdani, neglecta quæ tam graviter, totiefque à Cæfarea Majeftate interpofita fuerat, inhibitione, ad Exteros confugere & recurrere non defierunt, ut, quod fuis jam viribus obtineri poffe defperabant, per alios perpetrarent. Mente Junio 1727. fubmiffionis, quam vocari volebant, libellos, Judicio Imperiali Aulico offerendos curarunt; verum in iifdem iterum profeffi funt, nolle fe Cæfarea Decreta, alia ratione, nifi qua, ex ipforum judicio & interpretatione, pactis Frifiæ Orientalis publicis congruunt, agnofcere. Reprobata itaque eft hæc fubmiffionis fimulate profeffio per Conclufum Cæfareum die 4. Octobris 1727. publicatum, Emdanique ad Subdelegatam Commiffionem remiffi, Auguftiffimi Imperatoris & Commiflariorum Decretis fcitifque dicto audientes efle, eaque, quæ ipfis injuncta fint, præftare juffi funt, additumque: eo demum facto de amiffione jurium, & privilegiorum, cui pœnæ Emdanos obnoxios judicatos effe antea cominemoravimus, ulteriorem fententiam latum iri. Eodem tempore Domini Ordines Confoederati, multis in Aula Imperatoris interceffionibus interpofitis caufam Emdanorum ftrenue egerunt, & magna contentione, ut pœnæ irrogate mitigarentur, ftuduerunt. Emdani contra, eadem femper chorda oberrantes, à priori pertinacia ne latum quidem unguem recefferunt. Jam cum vi & rebellione concitata, fine fuo potiri non potuerint, novo artificio

[ocr errors]

ut

excogitato, velis remifque id agunt, Præpotentiffimorum Belgii Confœderati Ordinum Potentiffimos Hannoverani Fœderis Socios eo adducant, ut controverfia hæc omnis, in conventum Sueffionenfem delata, Cæfareæ jurifdictioni fubtrahatur.

§. XXXIII.

Et ex hoc ipfo facto Emdanorum patet, quanta temeritate Emdani autoritati Cæfareæ refiftant, cum talis Recurfus ad Exteros fæpius ab Imperatoribus Auguftiffimis & Imperio vetitus, fpeciatimque jam in principio controverfiarum, per Decretum Cafareum de anno 1597. graviffime fit prohibitus; Huc accedit, quod poft fpontaneam renunciationem vindiciarum Belgicarum ab Emdanis anno 1677. & poftea factam, nova Cæfarea fan&tio, de Recurfu ad Exteros prohibito, graviffimis pœnis munita, anno 1681. fuerit interpofita; Notandum autem, recte quidem, & ex Cæfareorum Decretorum præfcripto, vindicias Belgarum non amplius agnofci; tranfactiones tamen ipfas, Belgis intercedentibus initas, nihilo minus fartas tectafque manere, in quantum jurifdictioni & juribus Imperii non funt contrariæ.

[ocr errors]
[ocr errors]

Voici une autre Pièce, importante par fon contenu, qui a paru peu de tems ,, après celle qu'on vient de lire, dans un ,, plus grand Volume, dont ce que nous ,, raportons ici n'eft qu'un Extrait, mais ,, affez étendu; l'Ouvrage Allemand avoit K 5 ,, pour

,, pour titre, Le Droit de Garantie actuel de Leurs Hautes Puiffances fur les Traitez d'Oostfrife, & il a été imprimé en 1728.

RELATION courte & fondamentale du Droit de Garantie qu'ont Leurs Hautes Puiffances les Etats Géneraux des Provinces-Unies, à l'égard des Trai tez entre les Comtes, aujourd'hui Princes, & les Etats d'OftFrife.

[ocr errors]

Leurs Hautes Puiflances à l'égard des Traitez (ou Accords) faits entre les Comtes & les Etats d'Oft-Frife, dont on donne ici un Extrait, a contenté à la verité tous ceux qui l'ont vûë avec des yeux défintéreffez, & les a convaincus, que ce Droit eft inconteftable: Mais on a trouvé en même tems cet Ouvrage trop étendu, & que les raifons y alleguées n'étoient pas toujours trop bien rangées ; ce qui a fait fou haiter, d'en avoir un Extrait, où l'on pût voir toutes ces Preuves dans une fuite. On a donc cherché à contenter le Public par cette Pièce, dans laquelle on renvoye fouvent le Lecteur à la Déduction mentionnée ci-dessus qui l'informera plus amplement, & où il trouvera folidement ré

futé,

« PreviousContinue »