Page images
PDF
EPUB

HISTORIQUE
D'ACTES,

NEGOCIATIONS, MEMOIRES
ET TRAITEZ.

SUITE

DES AFFAIRES DE LA SUCCESSION DE

BERGUE ET JULIERS.

BREVIS DEDUCTIO JURIS, Quod Sereniffimæ Domui Palatino Neoburgica; contra Serinisfimam Domum Electoralem Brandenburgicam,in Ditionibus Juliacenfibus, Clivienfibus & appertinentibus &c. competit; Ex Actis in Aula Cæfarea ventilatis, fideliter extracta.

Oftquam Sereniffimus & Illuftriffimus Princeps ac Dominus D. Joannes Wilhelmus, Juliæ, Cliviæ ac Montium, Dux, Tome VIII. Mar

A

Marchia, Ravensbergæ & Morfæ, Comes, Dominus in Ravenftein, &c. Anno reparatæ Salutis 1609. die 25. Martii, nullis relictis liberis, ex hoc mundo difceffiffet: Ejufdem Soror fuperftes natu major, Sereniffima Princeps & Domina, Dom. Anna, Philippo Ludovico, Comiti Palatino, Bavariæ Duci, Comiti Veldentiæ & Sponhemii, &c. nupta, delatam fibi, Fratris univerfalem feudorum, allodiorumque hæreditatem adiit, ejufque poffeffionem actualem, per Filium fuum Primogenitum, Sereniffimum Principem & Dominum, D. Wolffgangum Guilhelmum Comitem Palatinum Rheui, &c. apprehendit & accepit;

Prodierunt quoque continuò diverfi alii, qui fupradictas Ditiones, vel omnes, vel aliquas, fuo quifque, ut fibi videbatur, titulo, & Jure appeteret; Quorum prætenfiones ferè tum temporis, partim typis, partim difperfis hinc inde fcriptis, publicatæ funt; Donec jubente Invi&tiffimo Romanorum Imperatore Matthia anno 1615. præfcriptoque certo procedendi, ac decidendi modo, quifque Jure agere, & fuam intentionem (etfi irrito adverfus Sereniffimam Domum Neoburgicum conatu) probare cœpit.

Flagrante poftea luctuofo per Germaniam Bello, impedita Juftitia & filentibus, quod dicitur, legibus, non potuit, quâ par est ratione lis profequi: Cùmque ea, quæ ante illam, triginta jam annos cœptam, à parte Sereniffimæ Domus Neoburgicæ, typis, aut aliàs publica fa&ta funt, pleraque cum illis,

qui ea acceperunt, atque legerunt, interierint: neque defuturi fint, qui de graviffima & celebri hac controverfia, paucis informari defiderent. Operæ prætium fore vifum fuit, caufæ hujus ftatum, ac utriufque Sereniffimæ tam Electoralis Brandenburgica (quæ cæteras inter partes Jus præcipuum fibi vendicat, etfi tot annorum fpatio reliquis omnibus litem tardius inftruxerit) quam Palatine Neoburgica Domus, rationes & fundamenta, juxta ipforummet actorum, coram Summo Tribunali Cæfareo, agitatorum fidem, (ne quid novi proferri videatur) præfentibus breviter, fideliterque exprimere, & cuilibet ante oculos ponere.

Cum hac tamen expreffa conteftatione, quod in Præjudicium Dignitatis, atque Eminentiæ, famæque gloriofæ, unius aut alterius partis nihil: fed nuda, verè tamen folidæ que informationis caufa, quicquid fequitur, dictum fcriptumque velimus.

Cafus itaque præfentis fucceffionis ita fe habet, Sereniffimus atque Illuftriffimus Princeps ac Dominus, D. Wilhelmus, Juliæ, Clivia & Montium, Dux, Comes Veldentiæ, Sponhemii, Marchia, Ravenfperga & Morfæ, Dominus in Ravenstein, Anno 1546. Conjugem duxit Sereniffimam Dominam Mariam, Ferdinandi I. Romanorum, Hungariæ & Bohemiæ Regis Filiam, eodemque anno ab Invictiffimo Imperatore Carolo quinto hoc fingulare impetravit privilegium, ut cafu quo cum DiA 2 lectiffima

le&tiffima Conjuge fua, Regina Maria, nullos procrearet Filios mafculos, aut procreati fine defcentibus mafculis decederent, tunc filiæ ex dicta Conjuge fufceptæ: & quando illarum nulla amplius fuperftes foret, demortuarum Filii mafculi tum temporis viventes, in omnibus Ducatibus, Provinciis, & Feudis Imperii à dicto Duce poffeffis, fuccederent: Ita tamen, ut fecundum aliud, ab Imperatore Ferdinando I. anno 1559. impetratum unionis privilegium, dice Provinciæ perpetuis temporibus unitæ, atque apud unum tantùm univerfalem Succefforem manere debeant, prout infra latiùs dicetur.

[ocr errors]

Ex hoc igitur Matrimonio prodierunt Carolus Fridericus, maximæ fpei Princeps, in ipfo ætatis flore ante Patrem Ducem Guilhelmum Anno 1575. Romæ extin&us: Joannes Guilhelmus Paternarum Ditionum Succeffor: Maria Eleonora, Anno 1572. Domino Alberto Friderico Marchioni Brandeburgico Boruffiæ Duci, Anna, Anno 1574. Domino Philippo Ludovico Comiti Palatino Neoburgico: Magdalena, Anno 1579. Domino Joanni, Comiti Palatino Bipontino: Sybilla, poft Patris mortem Anno 1600. Domino Carolo, Marchioni Burgravico nupta: & Elifabetha, quæ Anno 1563. Clivis infans obiit.

Dux Guilhelmus initio anni 1592. rerum Pace Beloque præclarè geftarum, & dierum plenus, è vivis exceffit atque unicum Filium, dictum Dominum Joannem

« PreviousContinue »