Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

Front Cover
Uitgeverij FED., 1860 - Law
 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 298 - Maatschap is eene overeenkomst. waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen. met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.
Page 337 - De verandering van woonplaats zal stand grijpen door de werkelijke woning in eene andere plaats , gevoegd bij het voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf te vestigen.
Page 48 - Bij elke veroordeeling tot boete wordt tevens door den regter bepaald, dat de veroordeelde, indien hij niet binnen ééne maand, na daartoe bij exploit door den bode of bediende van het waterschap of door een deurwaarder te zijn aangemaand, aan het vonnis heeft voldaan, door gevangenzetting daartoe zal worden genoodzaakt.
Page 29 - ... lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il ya plusieurs dispositions indépendantes. ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles,' et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte (1).
Page 112 - VIII de l'article suivant. 2° Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires , à quelque titre que ce soit , pourvu qu'il en soit justifié.
Page 157 - Overwegende, dat als eenig middel van cassatie is voorgesteld : Schending en verkeerde toepassing van de artt. 179, 230, 231 Gem.wet van 29 Juni 1851 (Stbl. n".
Page 3 - S. 178, omtrent den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken , zooals die wet bij de wet van 7 Mei 1859, S.
Page 185 - Art. 1044 Alle beschikking bij uitersten wil gedaan, onder eene voorwaarde, van eene onzekere gebeurtenis afhangende, en van zoodanigen aard dat de erflater gerekend moet worden aan het al of niet voorvallen dier gebeurtenis de uitvoering zijner beschikking verbonden te hebben, zal vervallen, indien de gestelde erfgenaam of legataris vóór de vervulling der voorwaarde komt te overlijden.
Page 117 - O. dat bij gezegd artikel aan vast regt van/ 2.40 worden onderworpen : „les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, a quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié;
Page 387 - IV, bl. 87 en 88); dat de opvolgende herziening van het Wetboek , waarvan , eindelijk, onze tegenwoordige wet de vrucht was, evenmin het bewijs oplevert dat men dezen weg heeft willen verlaten; dat uit deze beschouwingen volgt, dat het onjuist is te beweren, dat onder vigueur van het oud...

Bibliographic information