Page images
PDF
EPUB

"

conficiendi,

», ftianiffimum ejufque Foederatos; om,,nia quoque Inftrumenta , quæ in eum finem requiri poffunt, ,, expediendi extradendi adeòque ,, in univerfum agendi, promittendi, ,, ftipulandi, concludendi & fignandi, Acta ,, Declarationes, Pacta conventa commu" tandi, aliaque omnia; quæ ad dictum "" Pacis Negotium pertinent, vigore hu

"9

jus mandati faciendi, æquè, liberè & amplè, uti præfentes ipfi id faceremus, vel facere poffemus, quocunque etiam fpe>> cialiori & expreffiori mandato, quàm "quod præfentibus hifce continetur ́, ad ❞ illa opus vifum fuerit. Promittimus præ» terea & declaramus fide verboque No,, ftro Regio, acceptum & gratum, fir,, mum quoque & ratum habituros, quæcunque per dictos Legatos Noftros Ple nipotentiarios vel conjunctim vel fepa" ratim acta, conclufa, fignata, extradi"ta vel commutata fuerint, obftringentes "Nos hifce præfentibus ad expediendum » Ratificationum Noftrarum Diplomata in » desenti & folenni formâ, intraque tem», pus, prout convenerit.

99

""

In quorum fidem & robur præfentes › manu nostrâ subscriptas Sigillo Noftro

[ocr errors]

د.

[ocr errors]

Regio firmari juffimus. Dabantur in Palatio Noftro Regio Coloniæ ad Sue, vum, die XXV. Februarii, Anno reparatæ falutis MDCCXIII. Regni Noftri I.

"9

(L. S.)

در

دو

N

-99

os Fredericus Wilhelmus Dei gratia Rex Boruffiæ (totus Titulus) notum facimus omnibus & fingulis præfen,,tes literas infpecturis, lecturis vel audi33 turis, aut quomodocunque infrà fcri,, ptorum notitia ad ipfos pervenire poteft. ,, Poftquam ad reftinguendum quod ante annos aliquot exar fit bellum, Congreffus Trajecti ad Rhenum inftitutus fuerit, Divinâ favente Clementiâ factum effe, ut poft multos variofque eâ de re habitos Tractatus per Sereniffimi & Potentiffimi Principis Domini Ludovici XIV.

"9

""

"

..

F. WILHELMUS R.
ILGEN.

[ocr errors]

Ratihabitio Tractatus Pacis inita inter
Regem Chriftianiffimum & Regem
Boruffia.

"9

39.

""

Dei gratia Galliarum & Navarræ Chriftaniffimi Regis, Fratris & Cognati Noftri chariffimi, & noftros ad id de,,ftinatos Legatos Extraordinarios & Ple,, nipotentiarios, Pax & Amicitia tandem conclufa, & ad ratificationem ufque ,, Noftrum perfecta fit, formâ, modô & ,, tenore fequenti.

>>

دو

">

"

Cum igitur hæc omnia & fingula per noftros Legatos & Plenipotentiarios fu,, pra mempratos noftro præfcita, jussu & ,, mandato ad illum modum, prout hic verbotenus inferta & defcripta leguntur, ,, gefta, peracta, & conventa fint; Nos ,, ea omnia & fingula, præhabitâ maturâ & diligenti confideratione, & certâ ,, noftrâ fcientia approbamus, ratificamus, ,,& confirmamus, rataque & firma effe & ,,fore virtute præfentium, declaramus, fimulque verbo Regio promittimus pro ,,Nobis, Noftrifque & Regni Noftri Suc

[ocr errors]

In nomine fácro fanctæ Trinitatis.

(Sequitur Tractatus.)

"

", cef

""

19

"

"

,, cefforibus, Nos omnes & fingulos fuprâ defcriptos articulos, & quidquid, totâ hac pacis conventione continetur, firmiter, conftanter & inviolabiter fervaturos, atque executioni mandaturos, , nullâque ratione vel per Nos, vel per alios, ullo unquam tempore ei contraventuros, aut ut per alios contravenia,, tur, paffuros, quocunque id fieri poffit modô. In quorum omnium teftimonium & fidem, figillum noftrum Regium ,, majus huic diplomati manu noftrâ fub fcripto appendi fecimus. Datum Coloniæ ad Spream, die xvij. Menfis Apri lis, anno reparatæ falutis MDCC, XIII. & Regni noftri primo.

>

"

""

"

"

F. WILHELMUS R.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

د.

ILGEN.

"

Ratificatio Articuli feparati de Regid
Dignitate.

os Fredericus Wilhelmus Dei gratiâ Rex Boruffiæ (totus Titulus ) ,,notum facimus omnibus & fingulis præ

N

fen

[ocr errors]

"

25

59

""

fentes, literas, infpecturis, lecturis, vel audituris aut quomodòcunque infrà ,, fcriptorum notitia ad ipfos pervenire po,, terit; Cum occafione pacis inter Sereniffimum, & Protentiffimum Principem Dominum Ludovicum XIV. Dei gratiâ Galliæ & Navarræ Regem Chri,, ftianiffimum, Fratrem & Cognatum Noftrum chariffimum ex unâ & Nos ex alterâ parte per Noftros ad id deputa»tos Legatos & Plenipotentiarios Trajecti ad Rhenum. die xj. currentis menfis Aprilis initæ, facra Regia Chriftianiffima Majeftas de Regiâ dignitate Domui Noftræ pridem illatâ, cum plenis ,,honoribus agnofcendâ, articulo fepara❞ to fefe erga nos declareverit formâ & modô fequenti.

"9

"

"

..

"

19

"

(Sequitur Articulus Separat us.

,,Quod nos hanc Sereniffimi & Potentiffimi Galliarum Regis declarationem grato acceptaverimus animo, prout eandem optimo quo fieri poteft modo, vi & vigore præfentium acceptamus " verbo fideque Regiâ promittentes, Nos

-39

..

hanc

« PreviousContinue »