Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

)

, stianisGmum ejusque Foderatos ; om», nia quoque Instrumenta

, quæ in eum , finem requiri poflunt ,

conficiendi, », expediendi extradendi adeòque », in universum agendi , promittendi, 9, ftipulandi, concludendi & lignandi, A&ta » Declarationes , Pacta conventa commu» tandi , aliaque omnia ; quæ ad dictum " Pacis Negotiam pertinent, vigore hu.

jus mandati faciendi, æquè, liberè & am. plè, uti præsentes ipfi id faceremus , vel facere poffemus , quocunque etiam spec

. cialiori & expresfiori mandato , quàm » quod præseotibus hisce continetur ad "illa opus visum fuerit. Promittimus præ» terea & declaramus fide verboque No

ftro Regio, acceptum & „ mum quoque & ratum habituros, quæ

cunque per dictos Legatos Noftros Plc. nipotentiarios vel conjunctim vel fepa

ratim acta, conclusa , fignata , extradi” ta vel commutata fuerint, obftringentes » Nos hisce præsentibus ad expediendum » Ratificationum Noftrarum Diplomata in » degenti & solenni formâ , intraque temspus, prout convenerit.

In

quorum fidem & robur præsentes » Magu noftrâ subscriptas Sigillo Noftro

Re

gratum , fir

[ocr errors]

» Rc„Regio firmari juffimus. Dabantur in „Palatio Noftro Regio Coloniæ ad Sueyvum, die XXV. Februarii, Anno reparatæ

falutis MDCCXIII. Regni Noftri I.

(L.S.

)

F. WILHELMUS R.

ILGEN.

99

N

Ratihabitio Tractatás Pacis inita inter

Regem Chriftianiffimum & Regem Borussia. os Fredericus Wilhelmus Dei gratia

Rex Borufliæ ( totus Titulus) notum facimus ordibus & fingulis præsentes literas inspecturis, lecturis vel audi

turis, aut quomodocunque infrà scri„ptorum notitia ad ipsos pervenire poteft. ,, Postquam ad reftinguendum quod ante ,, annos aliquot exarsit bellum, Congressus

Trajecti ad Rhenum inftitutus fuerit, Divinâ favente Clementiâ factum effe, ut „poft multos variosque eâ de re habitos

Tractatus per Sereniffimi & Potentissi. mi Principis Domini Ludovici XIV.

[ocr errors]

Dei gratia Galliarum & Navarræ Christanislimi Regis, Fratris & Cognati

Noftri charislimi, & nostros ad id de», Itinatos Legatos Extraordinarios & Ple„, nipotentiarios, Pax & Amicitia tandem „ conclusa, & ad ratificationem usque

Noftrum perfecta fit , formâ, modô & „ tenore sequenti.

رو

In nomine fácro sanctæ Trinitatis.

(Sequitur Tractatus.)

„Cum igitur hæc omnia & fingula per ; noftros Legatos & Plenipotentiarios lu» pra mempratos nostro præscita, juslu & ,, mandato ad illum modum, prout hic ver,, botenus inferta & descripta leguntur ,

gesta, peracta, & conventa fint; Nos „ ea omnia & fingula, præhabitâ maturâ „; & diligenci consideratione, & certâ

noftrâ scientia approbamus, ratificamus, ,& confirmamus, rataque & firma esse & » fore virtute præfentium, declaramus, „, fimulque verbo Regio promittimus pro „ Nobis, Noftrisque & Regni Nostri Suc

cef

[ocr errors]

زو

per

„ cessoribus, Nos omnes & fingulos fu

prâ descriptos articulos, & quidquid, totâ hac pacis conventione continetur,

firmiter, constanter & inviolabiter fer„vaturos, atque executioni mandaturos,

nullâque ratione vel per Nos, vel alios, ullo unquam tempore ei contra

venturos , aut ut per alios contravenia,, tur, passuros, quocunque id fieri possit

modô. In quorum omnium teftimonium & fidem, sigillum noftrum Regium ,, majus huic diplomati manu noftrâ (ub. scripto appendi fecimus. Datum Co. loniæ ad Spream, die svij. Mensis Apri. lis, anno reparatæ salutis MDCC, XIII. „, & Regni nostri primo.

در

F. WILHELMUS R.

ILGEN.

Ratificatio Articuli feparati de Regid

Dignitate.

os Fredericus Wilhelmus Dei gra.

tiâ Rex Borussiæ (totus Titulus ) „ notum facimus omnibus & fingulis præ

[ocr errors]

» sen.

1 sentes, literas, inspecturis, lecturis, vel

audituris aut quomodòcunque infrà fcriptorum notitia ad ipsos pervenire po

terit; Cum occasione pacis inter Şeregsniffimum, & Protentiffimum Principem

Dominum Ludovicum XIV. Dei grags tiâ Gallix & Navarræ Regem Chri,, ftianiffimum , Fratrem & Cognatum

Nostrum chariffimum ex unâ & Nos ex „alterâ parte per Noftros ad id deputa» tos Legatos & Plenipotentiarios Tra„jecti ad Rhenumdie xj. currentis men

lis Aprilis initæ, sacra Regia Chriftianiffima Majestas de Regiâ dignitate Do. „mui Noftræ pridem illatâ, cum plenis „, honoribus agnoscendâ, articulo fepara

to sese erga nos declareverit formâ & modô fequenti.

رو

(Sequitur Articulus Separat us.

[ocr errors]

» Quod nos hanc Sereniffimi & Poten, tiffimi Galliarum Regis declarationem „grato acceptaverimus animo prout -„ eandem optimo quo fieri potest modo,

vi & vigore præsentium acceptamus verbo fideque Regiâ promittentes, Nos

banc

« PreviousContinue »