Page images
PDF
EPUB

quos præsentes Litteræ pervenerint, Salutem. Quandoquidem Conventus pro Pace generali ineundâ Anni proximè præ: teriti initio Ultrajecti ad Rhenum habitus, variis, præter fpem & vota noftra , injectis Impedimentis ultra meníem decimum quartum productus fuerit; sam vero, favente Dei Optimi Maximi bonita-te , (qui Concordiæ amorem Partium Belligerantium mentibus fortiùs inspirare dignatus est) ad finem tam diù defidera

& Europe Tranquillitati Salatique adeò neceffariuin , fæliciter fpe&tare videatur: Nos tandemn accommodatis cum bono Fratre noftro Rege Christianissimo, noftris utrinque tam Pacis, quam Commerciorum rationibus, quo Ministri nostri, qui Plenipotentiariorum Titulo hucusque freti, Provinciæ huic exornandæ fummâ cum noftra Approbatione incubuerunt, majori cum fplendore Operi huic maxime falutari Coronidem imponere possint, Eos amplissimo Legatorum nostrorum Extraordinariorum Charactere insignire æquum esse judicavimus. SCIATIS igitur quod Nos Fide , Industriâ, & in Rebus magni *momenti tractandis Ufu ac Perfpicaciâ Reverendi admodum in Chrifto Patris,

per

:

perquam

fidelis & dile&ti Consiliarii nostri; Johannis Episcopi Bristoliensis, Privati noftri. Sigilli Custodis, Decani Windeforienfis, NobiliffimiOrdinis noftri Periscelidis Registrarii, & perquam. fidelis & predilecti Confanguinei et Confiliarii nostri Thoma Comitis de Strafford, Vice-Comitis Wentworth de Wentworth Woodhouse et Stainborough, Baronis de Raby, Exercituum noftrorum Locum-Tenentis Generalis, Primarii Admiralitatis nostre Commisarii, Nobiliffimi Ordinis noftri Perif. celidis Equitis, et Legati nostri extraordina. rii ac Plenipotentiarii ad Celfos et Præpotentes Dominos Ordines Generales Uniti Belgii, plurimum Confitæ , Eofdem nominavimus,fecimus, & conftituimus, quemadmodum per Præsentes nominamus, faci-mus, & conftituimus, Noftros veros, certos , & indubitatos Legatos Extraordinarios , Commissarios ,,Procuratores , & Plenipotentiarios, Dantes & Concedentes iisdem, conjunctim vel divifim omnem & omnimodam Poteftatem , Facultatem Authoritatemque, nec non Mandatum Generale, pariter ac fpeciale (ita tamen ut Generale Speciali non deroget, neque contra) cum Legatis Extraordinariis ac Plenipotentiariis, quos prædi&us Rex Chri

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

stianiffimus, sufficiente Authoritate instruetos , ex sua parte deputaverit, in Civitate Ultrejectinâ ad Rhenum , aut in alio quocunque loco, Congrediendi, Colloquendique, ac de Pacis atque Amicitiæ Conditionibus tutis, firmis, & honestis, inter Nos & di&um Regem Christianissimum, Tractandi, Conveniendi, & Concludendi; eaque omnia quæ ita Conventa & Conclusa fuerint, pro nobis & noftro Nomine Signandi , fuperque conclusis Instrumenta quotquot & qualia neceffaria fuerint, Conficiendi, mutuoque Tradendig Recipiendique, ac gencraliter ea omnia præftandi , perficiendique , quæ quovis modo necessaria ad Pacis atque Amicitiæ Conditiones, ut fupra dictum est, ineundas ,ftabiliendasque, vel quomodolibet opportuna elle judicaverint, ram amplis modo & formâ, ac vi effectuque pari, ac Nos lpfæ, fi Interessemus, facere ac præstare possimus; Spondentes, ac in Verba Regio promittentes , Nos omnia & lingula, quæcunque à diétis noftris Legatis Extraordinariis, Commisiariis , Procuratoribus, & Plenipotentiariis , conjunctim vel divisim, vi præsentium Transigi; Concludi, & Signari contigerit, gratia, rata, & accepta ,

iis prorfùs modo & formâ quibus conventa fuerint , habituras. In quorum omnium majorem fidem & robur, Præsentibus manû noftrâ Regia fignatis, Magnum noftrum Magnæ Britanniæ Si. gillum apponi juflimus. Dabantur in Palatio noftro Divi Jacobi , vigesimo quarto die Mensis Martii, Anno Domini Millelimo Septingentesimo decimo tertio. Regnique noftri Duodecimo.

duodecimo

Approbatio Tractatus Pacis initæ inter Magnæ Britanniæ Reginam & Regem Christianissimum,exhibita a parte Magnæ Britanniæ Reginx.

[ocr errors]

NNA Dei Gratià Magnæ Bit

tanniæ, Franciæ & Hibernix Regina, Fidei Defensor &c. omnibus & 9 fingulis ad quos præfentes. Literæ pervenerint, Salutem. Quandoquidem Pa

cis Concordiæque omnis Autori placuerit ftudiis hinc Noftris , indè verò Se

[ocr errors]

ور

renillimi ac Potentiffimi Principis Lu

dovici XIV., Regis Christianislimiboni Fratris Nostri, ita favere, ut func

stislima belli flamma, quæ tam diu in hisce orbis Christiani partibus flagravit,

feliciter tandom restingueretur; Et Le» gati utrinque Extraordinarii ac Plenipo,, tentiarii ad opus adeo falutare mandatis , atque authoritate sufficienter instructi, » Tractatum Pacis & Amicitiæ inter Nos »,& dictum Regem Christianissimum Die vigefimo primo Martii S.V.

undecimo Aprilis S.N.: Trajecti ad Rhenum concluferint , signaverintque for» mâ & verbis quæ fequuntur.

Nos viso & perpenso Tractatu Pacis ,, & Amicitiæ suprascripto,eundem in om„nibus & singulis ejus Articulis & Clausulis approbavimus & ratum firmumque

habuimus, ficut per præsentes pro No,, bis; Hæredibus & Succefforibus noftris.

eundem approbamus & ratum firmum

que habemus;spondentes & in verbo Re»gio promittentes Nos prædictum Tra

&atuin omniaque & fingula quæ in eo continentur, lanctè atque inviolabiter » præstituras & observaturas, neque pas

unquam (quantum in Nobis elt)

ut

[ocr errors]
« PreviousContinue »