Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

de tous ceux qui s'embarqueront ; lesquels il ne pourra embarquer, sans le sçu, & permission des Officiers de la Marine, & en chacun Port ou Havre où il entrera avec son Navire, fera apparoir aux Offi

ciers & Juges de la Marine du présent : Congé; & leur fera fidelle rapport de ce

qui sera fait, & passé durant son Voyage; & portera les Pavillons, Armes, & Enseignes du Roi, & les nôtres, durant son Voyage. En témoin de quoi nous avons fait apposer nôtre Seing , & le Séel de nos Armes à ces présentes, & icelles fait contresigner par notre Secretaire de la Marine à

Jour de cens.

mil Sept

Nous

Formulaire de l'Acte contenant le Serment, " Ous

de l'Amirauté de 1

Certifions que 3 Maître du Navire nominé au Passeport ! ci-dessus, a prêté lé Serment mentionné en icelui : Fait à le

Jour de!

mil Sept ceps. g

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Formula Literarum Maritimarum petenda

rum, dandarumque, à Domino Domino Magno Admirallo Magna Britannia , &c. vel à Dominis Commissariis pro Oficio Admiralitatis Magna Britannia , &c. fecundum Articuli vigefimi primi hujus Tradatis Dispositionem.

[ocr errors]

mnibus ad quos præsentos Literæ pervenerint, Salutem. Nos

Magnus Admirallus Magnæ Britanniæ, &c. :( aut ) Nos

Commissarii pro Officio Admiralitatis Magnæ Britanniæ, &c. Notum, Teftarumque facimus per præsentes A.B.

de C. folicæ habitationis loco. Magiftrum five Præfcctum Navis vocatæ D. ram nobis comparuiffe, & folenni Jurejurando affirmaffe, (vel Literas Testimoniales sub Sigillo Magistratůs, vel. Officialium Teloniorum & Vectigalium Burgi & portûs E. Datas Mengis Anno Domino 17

de & super Jurejurando coram iis alias præftito, exhibuiffc) Dictam Navem & Navigium

Mensurarum, quas Tuns vo

CO

cant

cant

[ocr errors][ocr errors]

capacem , cujus ille ipfe hoc tempore Magifter five Præfectus eft, ad Subditos Sereniffimæ Regiæ Majeftatis, Dominæ noftræ Clementissimæ, verè & realiter pertinere. Cum autem acceptisAmum nobis foret, prædictum Magi

ftrum, five præfe&tum, in iis quæ pro| bè justeque ab eo agenda erunt , adjuva

ri, rogamus vos universos & fingulos, ubicunque dictus Magifter, seu Præfcctus Navem prædi&am, Mercesque in eâ invecas & illatas appellet, velitis , jubeatis eum benignè recipi, humaniter tractari, sub legitimorum, consuctorumque Vectigalium, ac aliarum rerum solutione admitti, ingredi, manere, egredi Pora tus, Flumina, & Dominia veftra, & om. nimodo Navigationis , Mercatûs, Commerciorum Jure, specieque uti, om. nibus in locis quibus hoc ei melius rectius visum fuerit, grato animo id rependere vobis paratiffimi femper promptiffimique. In quorum majorem Fidem & Testimonium præsentes Manû noftrâ, & Sigillo noftro, communiri curavimus. Dat. in Die

mcnfis A. D. 17.

[ocr errors][ocr errors]

ac

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Formula Litterarum Certificatoriarum Peten

darum Dandarumque, a Magistratu, aut. Offi-
cialibus Vectigalium & Teloniorum Burgico
Portús, in Burgis do Portubus suis Refpe-
&tivis, Navibus do Navigiis inde vela fa-
cientibus , secundum Articuli vigesimi pri-
mi hujus Tractatûs Dispositionem.
Os A.B.

)

Nociles Vectigalium & Telonio

A.D. 17

sum Burgi & Portûs

certificamus & atteftamur, quod die Menfis

personaliter coram nobis comparuit D. E. de F. & folenni Jurejurando declaravit, quod Navis five Navigium vocatum G. Menfurarum quas Tuns vocant сарах , cujus H. J. de K. folitæ habitationis loco, eft Magister, live Præfectus, ei & aliis etiam Serenissimæ Regiæ Majeftatis Do. minæ noftræ Clementissimæ Subditis, iilque solis, justo titulo propria fit. Jam ve ro de Portu L.

iter deftinaffe ad Portum M.

onuftam Mercibus & Mercimoniis hic infra speciatim descriptis & enumeratis. Scilicet & prout fequitur, viz.

In quorum Fidem has Certificatorias li. teras, signavimus, & Sigillo Officii nostri Sigillavimus. Dabantur die Menfis A.

TRAI

D. 17

TRACTATUS

TRAITÉ

Pacis Amicitia in. De Paix & d'Ami.

ter Serenissimam ac tié entre Sa MaPotentisimamPrin

jesté très-Chrêcipem Annam, Dei

tienne, & sa Gratia, Magna Britannia, Francia, com

Ndajeste la Rei. Hibernia, Regio

ne de la Grannam , & Serenissi

de Bretagne. mum ac Potentif- Conclu à U. fimum Principem Ludovicum XIV. Dei Gratia, Regem Chriftianiffimnm .conclufus Traje&ti ad Rhenum die

trecht le 3.1 Mars

II Avril

A: 1713.

- 31 Martii

A. 1713

Q

[ocr errors]
[ocr errors]

11 Aprilis
uoniam vi-

OUIS par la fum eft Deo

grace de Dieu, Optimo Maximo, Roi de France & pro Nominis fui de Navarre à tous, Gloriâ, & Salute ceux qui ces présenuniversâ , ad mise- tes lettres verrone, rias desolari Orbis Salut. Comme nojam suo in tempo- tre très cher & bien

aimé

رو

رو

re

T4

« PreviousContinue »