Nemzetközi magánjog különös tekintettel hazai viszonyainkra

Front Cover
Nagy Sándor Könyvnyomdájából, 1893 - 486 pages
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ELSŐ RÉSZ Az állampolgárságról és a lakhelyről domi cilium továbbá a külföldieknek jogképességéről és a tenkivüliségről exterritorialitas terüle I Fejez...
22
Leszármazás
23
Házasság utján szerzett állampolgárság
27
Honositás utján szerzett állampolgárság
28
Az állampolgárság elvesztéséről
31
A visszhonosításról 15 A védenczekről
36
Fejezet 16 A lakhely meghatározása
42
Fejezet A külföldieknek jogképességéről belföldön 17 A külföldieknek jogképessége viszonosság visszatorlás
45
Fejezet A területenkivüliségről exterritorialitas 18 A területenkivüliség meghatározása
50
Az anyagi magánjog A személyjogról A személyes állapotról status továbbá a cselekvési képességről
53
A személyes állapot és képesség meghatározása 20 A személyes állapot és cselekvési képesség kérdései Horvát Szlavonországokkal szemben
64
Kivételek a 19 ban megállapított honossági elv alól II Fejezet A holttányilvánításról 22 A távollétről eltünésről és holttányilvánításról
70
Külföldit holttá nyilváníthate belföldi biróság? III Fejezet 1 Szakasz
73
A házasság 24 Bevezetés
74
A házassági eljegyzés
76
A házasságkötési személyes képesség és némely házassági akadály érvénytelenségi
78
A valláskülönbség cultus disparitas 27 Folytatás
83
A polgári házasság
87
A házasságkötési személyes képességre vonatkozó némely külföldi törvényhozás
91
3
97
6
99
A házasságkötésnek alakja
102
A házastársak közti személyes viszonyok
109
A házassági vagyonjog
112
A házassági elválásra a házasság felbontására és érvényte lenítésére vonatkozó külföldi törvényhozás
115
12
120
14
121
16
132
272738 31
138
Eltartás
140
Szakasz A gyámság és gondnokság 38 Gyámság vagy gondnokság keletkezése terjedelme és gyám vagy gondnok rendelése A gyámságra és gondn...
142
Folytatás törvények
149
A consuli hatóság gyámi és gondnoki ügyekben
158
A leszármazás és apaság
159
33
167
Szakasz Az örökbefogadás
168
Az öröklési képesség
178
Lap 53
185
Birói illetőség a hagyatéki eljárásban az országgyülés előtt
191
Más államok irányában való viszonyunk
197
Intézkedések a külföldieknek belföldön levő hagyatéka tekin
208
A halálesetek kölcsönös közlése
216
Fejezet A dologi jogról
225
36
234
Néhány jogkérdés
235
63
242
67
257
38
260
A rehabilitatio a csődeljárásban
300
Fejezet A szerzői jogról
306
87
316
Fejezet Jogsegély a külfölddel szemben
325
41
331
A hazai biróságoknak a külföldi biróságokkal való érintke
332
91
335
Az érintkezés és a levelezés nyelve más külföldi államokkal
337
102
339
A fordítások beszerzése és a felmerült díjak fedezése
341
Postadíjak fedezése s portomentesség
343
Jogsegély a külföldön eszközlendő kézbesítés körül
344
A jogsegély nyujtásánál alkalmazandó és a nyujtott jog segély megitélésénél tekintetbe veendő törvény
347
MÁSODIK CZÍM A nemzetközi magánjogi peres eljárás I Fejezet Birói illetőség 97 Tárgyi és helyi birói illetőség
352
Általános személyes illetőség a lakhelyhez képest
354
Birói illetőség házassági perekben
365
Egyéb különös birói illetőségek
369
109
374
Az Egyptomban szervezett vegyes nemzetközi biróságok
382
A területenkivüliek személyes birói illetősége
393
Fejezet Bizonyító eljárás
412
A bizonyításra vonatkozó törvények helyi uralma 111 Okirattal való bizonyítás
413
112
421
A tanú és szakértői bizonyítás 114 A bizonyítékok megszerzése tekintetében egyes külföldi álla mokkal szemben követendő különös eljárás
424
115
428
HARMADIK CZİM A végrehajtási eljárás I Fejezet Külföldi birói itéletek végrehajtása 116 Az exceptio rei judicatae és litispendentiae külföldi itéletek ...
434
Külföldi itéletek végrehajthatósága
437
Hazai törvényhozásunk a külföldi itéletek végrehajtása tekin tetében
439
val szemben
448
Az itéletek kölcsönös végrehajtása Ausztriával szemben
450
Az itéletek kölcsönös végrehajtása Szerbiával szemben
454
Az itéletek kölcsönös végrehajtása Romániával és a Waadti cantonnal szemben
459
Az itéletek kölcsönös végrehajtása Olaszországgal szemben
462
124
464
Fejezet A végrehajtás tárgyai végrehajtás a területen kivüliek ellen és consulaink hatásköre a végrehajtási eljárás körül 125 A végrehajtás tárgyai
465
Külföldi birósági itéletek a magyar honosnak személyálla potát tárgyazó kérdésekben
467
Végrehajtás a területen kivüliek ellen
473
A consuli biróságok hatásköre a végrehajtási eljárás körül
474
Függelék
476
140
477
142
478
354
479
158
480
369
482
404
484
423
485
439
486

Common terms and phrases

Popular passages

Page 101 - Pour que le mariage puisse ętre célébré duns un pays autre que celui des époux ou de l'un d'eux, il faut que le futur et la future se trouvent dans les conditions prévues par leur loi nationale respective...
Page 62 - L'état et la capacité d'une personne sont régis par les lois de l'État auquel elle appartient par sa nationalité. Lorsqu'une personne n'a pas de nationalité connue, son état et sa capacité sont régis par les lois de son domicile.
Page 352 - Art. 7. — Le tribunal ŕ qui la commission est adressée sera obligé d'y satisfaire, aprčs s'ętre assuré: 1°. de l'authenticité du document, 2°. de sa propre compétence ratione materiae, d'aprčs les lois du pays oů il sičge. Art. 8. — En cas d'incompétence matérielle, le tribunal requis transmettra la commission rogatoire au tribunal compétent, aprčs en avoir informé le requérant.
Page 103 - Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays...
Page 351 - Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire ŕ l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.
Page 9 - Das in einem anderen Staate geltende Recht, die Gewohnheitsrechte und Statuten bedürfen des Beweises nur insofern, als sie dem Gericht unbekannt sind. Bei Ermittelung dieser Rechtsnormen ist das Gericht auf die von den Parteien beigebrachten Nachweise nicht beschränkt; es ist befugt, auch andere Erkenntnisquellen zu benutzen und zum Zwecke einer solchen Benutzung das Erforderliche anzuordnen...
Page 136 - Eheliche oder den ehelichen gleichgehaltene Kinder folgen, soferne beide Eltern demselben Bekenntnisse angehören, der Religion ihrer Eltern. Bei gemischten Ehen folgen die Söhne der Religion des Vaters, die Töchter der Religion der Mutter. Doch können die Ehegatten vor oder nach Abschluss der Ehe durch Vertrag festsetzen, dass das umgekehrte Verhältniss stattfinden solle, oder dass alle Kinder der Religion des Vaters oder alle der der Mutter folgen sollen.
Page 476 - Külföldön kötött házasságok érvényességét a kor és cselekvőképesség tekintetében mindegyik házastársra nézve kizárólag hazájának, egyéb tekintetben pedig mindkét fél hazájának törvényei szerint kell megítélni, ha csak ezek más törvény alkalmazását nem rendelik, vagy a jelen törvény másként nem intézkedik.
Page 405 - En toutes matičres autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intéręts résultant du procčs, ŕ moins qu'il ne possčde en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.
Page 124 - Si le divorce est admis en principe par la loi nationale, les causes qui le motivent doivent ętre celles de la loi du lieu oů l'action est intentée. Le divorce ainsi prononcé par le tribunal compétent sera reconnu valable partout.

Bibliographic information