Page images
PDF
EPUB

Pelvis ad excipiendam aquam ex capite defluentem, nifi ftatim in Sacrarium vel Pifcinam defluat.

Bombacium, vel ftupa, feu quid fimile, ad abstergenda loca Sacris Oleis inun&ta.

Alba veftis in modum pallioli, feu linteolum candidum, Baptizandi capiti imponendum.

Cereus feu candela cerea Baptizato ardens tradenda. Hic denique Ritualis liber fit paratus, & item Regiftrum feu Liber Baptismalis.

PA

De Regiftro feu Libro Baptifmali.

Arochorum officii munus eft, Baptifmata quæ ab ipfis conferuntur, quàm accuratiffimè inscribendi. Quocircà duos Libros Baptifmales habebunt in quos referent, fexum & nomina baptizatorum infantium, horam, diem, menfem, annum eorum nativitatis; quibus, patris & matris, ac fufceptorum nomina, cognomidomicilium & parochiam, etiàm adjungent: fi autem jam undatus fit infans, dies & annus quibus undatus eft, & fuppletæ funt cæremoniæ, annotabuntur.

na,

Verùm cum longiùs foret, hic explanare cafus diverfos, qui Paftoribus dubitationem afferre poffunt, eos paulò fufiùs tractare mens eft, in tertiâ hujus Ritualis parte, ubi de modo infcribendi Baptismata pleniùs agetur.

De cæremoniis quae in Baptifmo adhibentur.

C

Eremonias in Sacramentorum adminiftratione adhiberi folitas, populo fubinde inter concionandum, vel aliàs opportuné explicare debet Parochus. Quarè

ut necessariam ejus rei do&rinam obviam habere possit, hic earum fignificationem, adjungere vifum eft.

Igitur, quoad Baptismi cæremonias attinet : prima, eft Statio ante fores, vel faltèm in loco extrà Baptifterium, ubi puer conftitutus, ab ulteriori Ecclefiæ ingressu prohibetur, donec facto exorcifmo, difpofitus fit ad Baptifmum Chrifti, ejufque fidem fufcipiendam. Quo fignificatur, eum ab ingreffu Ecclefiæ, adeòque regni cælorum prohiberi, qui à Religione Christianâ, cujus janua eft Baptifmus, alienus manet.

Secunda : est Exsufflatio & Exorcismus, qui ad expellendum diabolum, ejufque vires debilitandas adhibetur; ut nec Baptizandus à fufcipiendo Sacramento; nec poft fufceptum, ab ulteriore ejus effe&tu consequendo, & à gratiâ femel perceptà confervandâ, impediatur. Tertio ori infantis modicum falis immittitur : ut per Do&trinam fidei, quæ eft fal fapientiæ, à putredine & fœtore peccatorum liberetur, & deinceps bonorum operum faporem percipiat, & divinæ fapientiæ pabulo dele&tetur.

:

:

Quartò aures & nares infantis, falivâ tanguntur ; ut & aures ad intelligendam cœlestem Do&rinam, & nares ad percipiendum rerum divinarum odorem, apeMarci 7. riantur. Nam & Salvator tetigit fputo linguam furdi & muti, & oculos cæci nati.

Joan. 9.

Quintò: Baptizandus renunciat fatanæ, & mox fidem profitetur. Hæc enim duo fummam Chriftianæ Religio nis continent: ut diabolum, ejusque opera, & pompas deferamus ; & Deo, per Juftitiæ Chriftianæ obfervan tiam, cujus fides initium eft & fundamentum, adhæ

reamus.

Sextò: ungitur Oleo San&o in pectore & inter scapulas; Athletarum inftar, qui oleo ungebantur, priufquàm in certamen descenderent: ut fic oftendat, se deinceps fore Christi militem, contra diabolum haben

tem certamen.

:

Septimò ablutione factâ, mox Baptizati vertex Chrifmate inungitur; ad fignificandum Spiritûs Sancti descenfum in illum, & ejus charifmatum dona: ideòque ab iftâ unctione meritò Chriftianus appellatur.

:

Octavò veste candidâ induitur, quæ fignificat tùm nitorem animæ, jam per Baptismum ablutæ, tùm vitæ puritatem, quam Baptizatus deinceps debet fervare.

Denique Baptizatus defertur ad altare, ibique ei traditur cereus ardens; quo fignificatur, eum debere fieri hoftiam fpiritualem, Deo in ejus altari cœlefti præsentandam, quæ virtute fidei, & bonorum operum vivificatur & velut lampas ad occurendum cœlefti Sponfo, accenditur.

[ocr errors]

Quòd autem fufceptores jubentur manum apponere Albulæ, qui Baptizati capiti imponitur, & candelam accenfam juxtà illum tenere; fignificat, eos advigilare & cooperari debere, ut eorum filius fpiritualis, vitæ puritatem retineat, & per bonorum operum lucem in Ecclefiâ Dei fulgeat.

Passim verò inter cæremonias fignum Crucis adhibetur; quia Baptifmus, ficut & cætera Sacramenta, in virtute Crucis Chrifti operatur.

ORDO ADMINISTRANDI

BAPTISMUM,

Juxtà Ritum Dioecefis Atrebatenfis.

[ocr errors]

Mnibus ritè præparatis, Sacerdos lotis manibus, fuperpelliceo & ftolâ coloris violacei indutus: factâ ad gradus altaris oratione, accedit cum Miniftro fuperpelliceo pariter induto ad fores Ecclefiæ, feu ad alium locum extrà Baptifterium, ubi expectant qui infantem deferunt, eo ordine, ut viri fint ad dexteram, fœminæ verò ad fi-· niftram perfonæ, quæ infantem portat fuper brachium dexterum: cooperto capite, interrogabit Patrinum & Matrinam in hunc modum.

[ocr errors]

'D. Quel Enfant préfentez-vous à l'Eglife?

R. Un garçon. (vel) Une fille.

D, Eft-il, (vel) eft-elle, de cette Paroiffe?
R. Oui, Monfieur.

Si refponfum fuerit, effe alterius Parochie, remitta tur ad proprium Parochum, nifi fit urgens neceffitas, aut habeatur licentia à Parocho, vel Ordinario.

D. N'a-t'on pas ondoyé cet Enfant?

R. Non, Monfieur.

Quod fi refponfum fuerit affirmativè, diligenter inqui rat Paftor, à quo & utrum ritè fuerit baptizatus, obfervetque accuratiffimè regulas præfcriptas, pag. 11. & 12, D. Que demande cet Enfant ?

R. Le Baptême.

D. Êtes-vous le Parrain & la Marraine ?

R. Oui, Monfieur.

D. Voulez-vous vivre & mourir en la Foi de l'Églife Catholique, Apoftolique & Romaine?

R. Oui, moyennant la grace de. Dieu..

Si autem huic-cè interrogationi fatisfacere denegarent, effent omnino rejiciendi.

Quas interrogationes omittere non præfumat Sacerdos, nifi eas prorsùs inutiles prudenter judicet. Ordinem igitur baptizandi incipiens ac feipfum fignans, ad circumftantes habebit fequentem aut aliam fimilem Exhortationem, quæ non eft leviter prætermittenda, nifi gravis inftet accelerandi Baptifmi ratio.

[ocr errors]

Exhortatio ad circumftantes.

St-il un fpectacle plus touchant, Chrétiens mes Freres, que celui que votre charité nous offre aujourd'hui, en présentant cet Enfant au Baptême ? C'est un Fils infortuné d'Adam notre premier Pere ; il a hérité de fon peché en recevant la vie; il eft né ennemi de Dieu & l'objet de fa colere; il est l'esclave du démon & fous fa puiffance. Hélas! fi Dieu n'écoutant que fa juftice, oublioit fa miféricorde, il feroit exclu du Royaume des Cieux, fuivant ces paroles de JESUSCHRIST: Si quelqu'un ne renaît de l'eau & du Saint .5.

Joan. 3.

« PreviousContinue »