Page images
PDF
EPUB

Attamen illa tam justa reftitutio in hujus Pacis negotio a duabus Potestatibus denegata est, nempe a Borusliæ Rege, proprio nomine; nec non à Galliæ Rege, nomine quorumdam ipGus subditorum. Cæterum ab utroque fine ullo fundamen

to.

Nam quod attinet Majestarem Borusficam, prætensum illud jus fideicommiffi, quod est unicum ejus intentionis funda. mentum, jam fæpius, & plus fatis, est refutatum. Cui præterea accedit litispendentia formalis, etiam speciatim super Principatu Auriaco, cæterisque in Gallia bonis, legitimo modo introducta per mutuam petitionem, feu reconventionem ju. dicialem, nomine dictorum Pupillorum, adverfus Borusliæ Majeftatem inftitutam coram Judice, ab ipfa illa Majestate eleco; quinetiam adhuc Celforum & Præpotentium Procerum Placitum diei 28. Julii anni 1711., quod Borussiæ Rex habuit acceptum & ratum ; continens, quod, poftquam di&ta Majestas ex hereditate regia, præter jam tum occupata, adhuc accepiffet provisionaliter bona , ibi designata', porro omnia manerent in ftatu quo, donec inter Celías Partes aliter transactum

[ocr errors]

vel judicatum foret. Cui etiam directe hæc denegatio adversatur.

Galliæ aurem Regem, & Antecesso. res ejus , non tantum prædictam Magnæ

Brittanniæ Regis, & Serenissimorum illius a Majorum , juftam possessionem semper a

gnovifle, non obftante quorundam Galoli liæ subditorum contentione; sed etiam

præsentem Galliæ Regem in fimilibus, uti nunc, fæderis ineundi cafibus signa talis agnitionis plus una vice præbuitle ma. nifefta, omnibus est notum; cum bellis finitis, non etiam obstante ulla lubditorum contentione, dictum Principatum , cæteraque bona, Magnæ Brittanniæ Regi

reftituere voluit; etiam resarcito damno, 3. Ut eft videre in art. Separato Pacis Neoma

genfis, diei 10 Aug, 1678., in art. 13. Pacis Risvicensis , diei 21. Septemb. 1697., in instrumento subsecuto 8. Maji 1698., do in alio posteriori 28. Julii 1699. Quibus manifeftis & geminatis agnitionibus nihil addi opus est, præter hoc unum, quòd nullius Galliæ subditi pofsit prætendi con. tentio, quæ non tempore prædictorum fæderum,& multo ante, fuit mota. Nam hoc uno duntaxat considerato; constat, quemadmodum, non obftantibus hujuf

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

modi antiquis contentionibus, Rex Mac goæ Brittanniæ, æque ac iplius Serenislimi Majores, fuit usque ad mortem in justa illa & immemoriali posseffione, & quovis tempore in Pace ineunda eam meritò a Galliæ Rege recepit; ita etiam hoc tempore easdem contentiones non magis , quam pridem , illam restitutionem potuisse impedire, aut hereditatem regiam privare justa illa, ac semper agnita poffeflione.

Et quoniam tamen alte memorati Galliæ & Borusliæ Reges hisce omnibus non obftantibus, justam illam reftitutionem denegare voluerunt; imo etiam eo usque ei adversari, ut in contrarium ipfis placuerit, invita Justitia, fuper prædi&o Principatu Auriaco , cæterisque Gallicis bonis, mu. tuo pacisci, haud secus, ac fi ad dictam regiam hereditatem non pertinerent, sed Borusliæ Regi comperiissent; subscriptus Minister Serenissimi Domini Landtgravii Helliæ, ex mandato speciali Domini sui, nec non Dominæ ipfius Filiæ, Principis Auriacæ & Nassovicæ, ut Tutorum, proteftatur de aperta injustitia, quæ eft in de negata illa restitutione; atque de notoria nullitate, quâ prætensum illud pactum de rebus plane alienis, ac litigiofis, labo

Que

kat.

Quemadmodum idem Minister

porro proteftatur de injustitia ac nullitate omnium & fingulorum, quæ in præjudicium dictorum Pupillorum inter alte memoratas, vel etiam alias Poteftates, in hac Congregatione, five Pacis negotio, pacta reperiri poffent.

Rogans unumquemque , Dominorum Legatorum, juftam hanc Protestationem insinuari, quia communia deficiunt, in propriis ipforum Actis hujus Foederis; ut de ca in pofterum, & omni tempore, conftare poffit, ad conservandum Pupillorum, qui omnium merentur auxilium & commiscrationem , jus incontestabile. Actum Trajecti 22 Maji, anni 1713.

S.M. W. DE DALVIGH.

Mandatario nominci

M E M O IR E.

De S. A. S. Monseigneur le Prince

de Conti , Prince du Sang, au sujet des Comtés Souverains de Neufchâtel do Valangins

e Comté de Neufchâtel a appartenu L.

originairement aux Seigneurs de ce nom, d'ou il a passé en la maison de Frie bourg, ensuite en celle d'Hocberg, & enfin en la maison d'Orleans Longueville, dont le dernier Seigneur Mâle , Jean Louis Charles d'Orleans, Duc de Longueville, mourut revêtu le

5.

Février 1694 Le Comté de Valangin a pareillement appartenu originairement aux Seigneurs de ce nom, d'ou il a passé en la Maison de Châlons, ensuite en celle de Tourniel. Deux Seigneurs de ce nom vendirent ce Comté, en 1589. au Comte de Montbeliard : celui-ci le revendit, en 1592. à la maison de Longueville, dont le dernier Seigneur Mále Jean Louis Charles d'Orleans, Duc de Longueville, mourut revêru, & joüiffant paisiblement, en 1694.

Par

« PreviousContinue »