Page images
PDF
EPUB

teras fieri juffimus, noftrô folitô figillô munitas. Datum in Caftellô Capuanô Neapolit. x. Junii, Anno millefimo quingentefimo. FERRANDUS. Et infrà figillum dicti Calabriæ Ducis.

Et ad latus.

Nos Fridericus de Aragoniâ, Dei gratia Rex Siciliæ, Hierufalem, &c. Tenore præfentium, de certa noftra fcientia, deliberatè & confultô, præfato Illuftriffimo Dom Ferdinando Duci Calabriæ primogenito noftro Cariffimo & Vicario generali, ut fupradicta omnia & fingula promitteret, ratificaret, & approbaret, ac fe-ipfum,fuaque bona obligaret (ut fuperiùs continetur) auctoritatem & poteftatem noftram tribuimus;dictæque promiffioni,ratificationi, approbationi, & obligationi no. ftrum affenfum & confenfum præftitimus: prout per præfentes poteftatem & auctoritatem ipfam damus, ac affenfum & confenfum noftrum præftamus, pro majore validitate & fubfiftentia omnium & fingulorum per ipfum Illuftriffimum Ducem Calabriæ promifforum, ratificatorum, & obligatorum: In cujus rei fidem, præfentem

по

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

noftram fubfcriptionem fieri juffimus, noftrâ manu fignatam, ac noftrô figillo pendenti munitam. Datum in Caftello novo Civitatis noftræ Neapolis. die x. Junii anno millefimo quingentefimô. Rex Fridericus. Et infrà, Dominus Dux mandavit mihi Chryfoftomo Columno. Dominus Rex mandavit mihi Vito Pifanello. Et in diplomate, Regefta in Cancellaria penes Cancellarium, in Regefto mandatorum primo F. Munitæ funt litteræ alio majore figillo Regio ex cera rubea confecto & fericis filis appenfo.

Matrimonialium Nicolai de Valle, & Car-
lota Aragonia, Tabularum Scripta à
Friderico Rege Confirmatio, A. D. 1500.
Jun. 11.

RIDERICUS Dei gratia, Rex Si

fingulis præfentium feriem infpecturis, tam præfentibus quàm futuris. Cùm fuperioribus diebus accepiffemus Illuftriffimum Dominum Nicolaum de Valle, Dominum Roccæ, Bellifolæ, & Bellifortis cupere Matrimonium, Deô dante, contrahere cum Illuftriffima Carlota de Aragonia,

Cariffima filia noftra, legitima & naturali, noftroque animo idem Matrimonium pariter infideret, propter multas rationes & caufas quas præfentibus exprimere non curamus: Magnificum Bernardinum de Bernando noftrum Secretarium, Procurarorem, & nuntium noftrum fpecialem in Galliam tranfmifimus, cum fatis amplo mandato ad dictum Matrimonium nomine noftro contractandum, pacifcendum & concludendum. Cumque inpræfentiarum ab eodem Magnifico Bernardino miffa fint nobis nonnulla capitula, firmanda, & juranda per cofdem Dominum de. Roccia & eundem Bernardinum Procuratorem noftrum pro conclufione & perfectione dicti Matrimonii: Quæ quidem capitula fatis accuratè vidimus & legimus: & erant (prout funt) tenoris & continentiæ fub fequentis. Del trattato del Matrimonio che fe fara piacendo ad Deo, &c.

Et velimus capitula prædicta, cum omnibus & fingulis quæ in fe continent, concludi & firmari juramento debere per dictum Bernardinum Procuratorem noftrum, ad effectum conclufionis & perfectionis dicti Matrimonii: Tenore præfentium, de certa noftra fcientia, de

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

liberatè & confulto, ex nunc pro tunc, & è contra; quandocumque dicta præinferta capitula concludentur & juramento firmabuntur per eundem Bernardinum noftrum Procuratorem, promittimus & pollicemur, omni futuro tempore habere rata, grata, firma & accepta: Illaque (ex nunc pro tunc, & è contrà) laudamus, approbamus, ratificamus & acceptamus; noftræque acceptationis, approbationis & ratificationis munimine roboramus & validamus: Promittentes fub verbo & fi• de noftris Regiis, ac jurantes ad fancta Dei quatuor Evangelia (manibus noftris corporaliter tactis facro- fanctis Scriptu ris) fub obligatione & hypothecatione omnium bonorum noftrorum præfentium & futurorum, nos ac hæredes & fucceffores noftros adimpleturos omne totum & quicquid in dictis capitulis continetur, quod ad nos & dictos hæredes & fucceffores noftros fpectare & pertinere dignof citur. Volentes quoque & declarantes, expreffè, quod præfens noftra acceptatio, ratificatio, & approbatio, illam vim, ro bur & efficaciam obtineant omni futuro tempore, ac fi per nos ipfos prædicta præinferta capitula coram concluderen.1 5

tur

tur & juramento fitmerentur. In quorum fidem præfentes fieri juffimus, magno Majeftatis noftræ pendenti figillo, munitas. DATUM in Caftello novo Neapolis die II. menfis Junii, anno millefimo quingentefimo, Rex Fridericus. Regiftrata in Cancellaria penes Cancellarium. In Regefto mandatorum primo F. Majori Regis figillo ceræ rubeæ impreffo, & fericis filis pendente munitas.

Nicolas de Laval dénommé ès Altes ci-
dessus, fut Guy XVI. Comte
de Laval.

Contract de Mariage de François de la Tremoille, Prince de Talmont, avec An◄ ne de Laval, fille de Nicolas de Laval, qui fut Guy XVI. Comte de Laval, & de Charlotte d'Arragon, du 20. Février 1521.

C

OMME le bon plaifir du Roi notre Sire, & de la Reine & Duchesse, notre Souveraine Dame, ait été de faire traiter & parler de Mariage entre haut & puiflant, François de la Tremoille, Prin

CC

[ocr errors]
« PreviousContinue »